கீ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் கீ

கீ வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

கீ வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள்

♦கீதலா- Keethala- 9♀
♦கீதா- Geeta- 2♀
♦கீதாமகள்- Keethamagal- 3♀
♦கீதாம்பிகா- Keethambiga- 1♀
♦கீதாரேகா- Keetharekha- 3♀
♦கீதாலட்சுமி- Keethalakshmi- 6♀
♦கீதாலயா- Keethalaya- 8♀
♦கீதாவாணி- Keethavani- 6♀
♦கீரவாணி- Geeravani- 1♀
♦கீர்த்தனகொழுந்து- Keerthanakozhunthu- 2♀
♦கீர்த்தனப்பிரியா- Keerthanapiriya- 8♀
♦கீர்த்தனமலர்- Keerthanamalar- 2♀
♦கீர்த்தனயிசை- Keerthanayisai- 2♀
♦கீர்த்தனா- Keerthana- 2♀
♦கீர்த்தி- Keerthi- 4♀
♦கீர்த்திகா- Kiruthiga- 5♀
♦கீர்த்திசெல்வி- Keerthiselvi- 8♀
♦கீர்த்தினி- Keerthini- 9♀

கீ பெண் குழந்தைகளின் மற்ற பெயர்கள்

♦கீதலி- Gitali- 4♀
♦கீதனா- Keertana- 3♀
♦கீதாஸ்ரீ- Gitashri- 1♀
♦கீதிகா- Gitika- 3♀
♦கீனு- Keenu- 2♀

க கா கி.. வரிசை பெண் பெயர்கள்

க வரிசை பெண் பெயர்கள்

கா வரிசை பெண் பெயர்கள்

கி வரிசை பெண் பெயர்கள்

கீ வரிசை பெண் பெயர்கள்

கு கூ வரிசை பெண் பெயர்கள்

கெ கே கை வரிசை பெண் பெயர்கள்

கொ கோ வரிசை பெண் பெயர்கள்

k வரிசை பெண் பெயர்கள்

G வரிசை பெண் பெயர்கள்

Ka வரிசை பெயர்கள்

KO வரிசை பெண் பெயர்கள்

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

நட்சத்திரத்தின்படி பெண் குழந்தைகளுக்கு பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பரணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கார்த்திகை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மகம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூரம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சுவாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அனுசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கேட்டை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மூலம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவோணம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சதயம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

புரட்டாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

error:
Scroll to Top