ஆ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love


ஆ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

இங்கு ஆ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்.

ஆ பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள்

♦ஆசைச்செல்வி- Asaiselvi- 7♀
♦ஆடலரசி- Aadalarasi- 4♀
♦ஆடலழகி- Aadalazhagi- 8♀
♦ஆடல் எழில்- Adalezhil- 6♀
♦ஆடல் தேவி- Adaldevi- 4♀
♦2ஆடல் நல்லாள்- Adalnallal- 7♀
♦ஆடல் நாயகம்- Adalnayagam- 8♀
♦ஆடல் நாயகி- Adalnayagam- 8♀
♦2ஆடல் மணி- Adalmani- 1♀
♦ஆடல் மாமணி- Adalmamani- 6♀
♦ஆடற்கொடி- Aadarkodi- 1♀
♦ஆடற்கோமகள்- Aadarkomagal- 4♀
♦ஆடற்செல்வி- Adarselvi- 1♀
♦ஆட்டநத்தி- Adalnathi- 7♀
♦ஆண்டாள்- Andaal- 6♀
♦ஆதி- Athi- 2♀
♦ஆதிசக்தி- Athisakthi- 7♀
♦ஆதித்தமிழ்- Athithamil- 2♀
♦ஆதித்தா- Aditha- 7♀
♦ஆதித்தி- Adithi- 6♀
♦ஆதித்யபிரபா- Athiyapirapa- 8♀
♦ஆதிநந்தினி- Adhinandhini- 5♀
♦ஆதிமகள்- Adhimagal- 2♀
♦ஆதிமகள்- Athimagal- 9♀
♦ஆதிமந்தி- Athimandhi- 6♀
♦ஆதிமறை- Athimarai- 8♀
♦ஆதிமொழி- Athimozhi- 1♀
♦ஆதியரசி- Athiyarasi- 3♀
♦ஆதியரசு- Athiyarasu- 6♀
♦ஆதியிறை- Athiyirai- 1♀
♦ஆதிரா- Aadhira- 6♀
♦ஆதிரை- Aadhirai- 6♀
♦ஆதிலட்சுமி- Adhilakshmi- 5♀
♦ஆத்திசூடி- Aathisudi- 2♀
♦ஆத்ரேயி- Athreyi- 5♀
♦ஆயக்கலை- Ayakkalai- 9♀
♦ஆயிழை- Ayizhai- 7♀
♦ஆரவமுதம்- Aravamutham- 2♀
♦ஆரவல்லி- Aaravalli- 5♀
♦ஆராதனா- Arathana- 1♀
♦ஆருத்ரா- Aruthra- 6♀
♦ஆர்த்தி- Aarthi- 3♀

♦ஆழிக்குமரி- Azhikkumari- 2♀
♦ஆழிச்செல்வம்- Azhiselvam- 8♀
♦ஆழிச்செல்வி- Azhiselvi- 3♀
♦ஆழிநங்கை- Azhinangai- 9♀
♦ஆழிநாயகி- Azhinayagi- 2♀
♦ஆழிநேயம்- Azhineyam- 3♀
♦ஆழிமணி- Azhimani- 9♀
♦ஆழிமதி- Azhimathi- 5♀
♦ஆழிமுத்து- Azhimuthu- 1♀
♦ஆழியரசி- Azhiyarasi- 9♀
♦ஆறிறை- Arilai- 5♀
♦ஆறெழில்- Arezhil- 7♀
♦ஆற்றலறசி- Attralarasi- 3♀
♦ஆற்றல் மணி- Attralmani- 1♀
♦ஆற்றல்செல்வி- Attralselvi- 4♀
♦ஆற்றல்நங்கை- Attralnangai- 1♀
♦ஆற்றல்மதி- Attralmathi- 6♀
♦ஆனந்த ஜோதி- Aanandha Jothi- 7♀
♦ஆனந்தசுந்தரி- Ananthasundari- 1♀
♦ஆனந்தமயி- Anathamayi- 3♀
♦ஆனந்தரஞ்சிதம்- Anantharanjitham- 9♀
♦ஆனந்தரூபா- Aanantharuba- 3♀
♦ஆனந்தவள்ளி- Ananthavalli- 7♀
♦ஆனந்தாம்ருதா- Anathamrutha- 9♀
♦ஆனந்தி- Anandhi- 6♀
♦ஆனந்தினி- Anathini- 4♀

ஆ வரிசை பெண் குழந்தை களின் பெயர்கள் மற்ற பெயர்கள்

♦ஆகமா- Akama- 9♀
♦ஆகர்ஷனா- Akarshana- 2♀
♦ஆகர்ஷா- Agarsha- 1♀
♦ஆஞ்சல்- Aanchal- 4♀
♦ஆதிகா- Adhika- 7♀
♦ஆதியா- Adhiya- 3♀
♦ஆதிரா- Adhira- 5♀
♦ஆதிரை- Adhirai- 5♀
♦ஆதிலக்ஷ்மி- Athilakshmi- 3♀
♦ஆதிலேஷா- Adhilesha- 4♀
♦ஆதிஸ்ரீ- Adhishree- 5♀
♦ஆதிஸ்ரீ- Adhisri- 5♀
♦ஆதீஸ்வரி- Adhieswarai- 8♀
♦ஆத்மஜா- Aathmaja- 1♀
♦ஆபரணா- Aabharana- 2♀
♦ஆயுஷி- Aayushi- 3♀
♦ஆயுஷ்மதி- Ayushmathi- 8♀
♦ஆரிகா- Aarika- 5♀
♦ஆருஷி- Aarushi- 5♀
♦ஆர்த்தி- Arthi- 2♀
♦ஆர்த்தி- Aarti- 4♀
♦ஆர்யா- Arya- 9♀
♦ஆலாபினி- Alabini- 3♀
♦ஆனந்த விரூபா- Ananda Virubha- 8♀
♦ஆனந்தப்ரதா- Anathapratha- 1♀
♦ஆஸ்மிதா- Asmitha- 8♀
♦ஆஸ்லேஷா- Aslesha- 2♀
♦ஆஷா- Asha- 2♀
♦ஆஷா- Aasha- 3♀
♦ஆஷிகா- Ashika- 4♀
♦ஆஷிதா- Aashita- 5♀
♦ஆஷிமா- Ashima- 6♀
♦ஆஷியானா- Aashiyana- 7♀
♦ஆஷினி- Aashini- 7♀

find girl baby names

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top