பெண் குழந்தை பெயர்கள்

நட்சத்திர பெயர் எழுத்துகள்- 27 நட்சத்திரங்களின் ஆதிக்க எழுத்துகள், பெயர்கள்

நட்சத்திர பெயர் எழுத்துகள், பிறந்த நட்சத்திரம் ஏற்ப பெயர் முதல் எழுத்து, 27 நட்சத்திரங்கள் பெயர்கள்

மு வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள்

மு வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் மு வரிசை யில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் இங்கு உள்ளன ♦முகாம்பிகை- Mugambikai- 6♀♦முகுலா- Mukula- 7♀♦முடியரசி- Mudiyarasi- 3♀♦முத்தமிழரசி- Muthamilarasi- 1♀♦முத்தமிழ் – Muthamizh- 2♀♦முத்தமிழ்செல்வி- Muthamilselvi- 2♀♦முத்தமிழ்பாவை – Muthamizh Paavai- 7♀♦முத்தம்மாள் – Muthammal- 3♀♦முத்தரசி- Mutharasi- 2♀♦முத்தழகு – Muthazhagu- 9♀♦முத்தாம்பிகை- Muthambikai- 9♀♦முத்துகருப்பி- Muthukaruppi- 4♀♦முத்துகுமாரி- Miuthukumari- 3♀♦முத்துசிப்பி- Muthuchippi- 9♀♦முத்துநகை- Muthunagai- 7♀♦முத்துநாயகி- Muthunayagi- 5♀♦முத்துப்பேச்சி – …

மு வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் Read More »

முஸ்லிம் பெண் குழந்தை பெயர்கள் லிஸ்ட்

முஸ்லிம் பெண் குழந்தை பெயர்கள் லிஸ்ட் இங்கு தொகுக்கப்பட்டு உள்ளது. அ ஆ வரிசை முஸ்லிம் பெண் குழந்தை பெயர்கள் லிஸ்ட் அகமதுனிஸா Ahamadunnisaஅகியா Akiyaஅக்சரா Aksharaஅக்தரீ Akthariஅக்தர்பேகம் Akthar Begumஅதீபா Adeepaஅதுபா பேகம் Adubha Begumஅபா Abaஅபாஸா Abasaஅபிதாபர்வீன் Abithaparvinஅபியா Abiyaஅபியுதய் Abiyathyaiஅபுஜல்பேகம் Abujalbegumஅமிடா Amitaஅமிதாபீவி Amithabeviஅமீருனிஸா Amirunisaஅமீனா Ameenaஅம்ரோஸ் பேகம் Aprose Begumஅரீஃபா Arifaஅர்ஷீ Arshiஅலாதினி Ahladiniஅல்கா Algaஅல்மாஸ் Almasஅல்மாஸ்பானு Almas Banuஅனிஸ் பாத்திமா Anish Fathimaஅனிஷா Anishaஅனீஸா Anishaஅனீஸ்பாத்திமா Anishfathimaஅனீஷாபானு Anishabanuஅஜமுஹி Ajamukhiஅஜிதா …

முஸ்லிம் பெண் குழந்தை பெயர்கள் லிஸ்ட் Read More »

கு க ஞ ச பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பெண் குழந்தை பெயர்கள் – கு க ஞ ச திருவாதிரை நட்சத்திரம் கு க ஞ ச திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன 11,480

பெண் குழந்தை பெயர்கள் r

r வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் R வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. நட்சத்திரத்தின்படி பெண் குழந்தைகளுக்கு பெயர்கள் தேர்வு செய்ய அசுவிணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>> பரணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>> கார்த்திகை நட்சத்திர பெயர்கள் >>> ரோகிணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>> மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>> திருவாதிரை நட்சத்திர பெயர்கள் >>> புனர்பூசம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>> பூசம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>> ஆயில்யம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>> மகம்  …

பெண் குழந்தை பெயர்கள் r Read More »

பெண் குழந்தை பெயர்கள் P

P வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் P வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன நட்சத்திரத்தின்படி பெண் குழந்தைகளுக்கு பெயர்கள் தேர்வு செய்ய அசுவிணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>> பரணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>> கார்த்திகை நட்சத்திர பெயர்கள் >>> ரோகிணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>> மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>> திருவாதிரை நட்சத்திர பெயர்கள் >>> புனர்பூசம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>> பூசம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>> ஆயில்யம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>> மகம்  …

பெண் குழந்தை பெயர்கள் P Read More »

பெண் குழந்தை பெயர்கள் O

O வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் O வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன நட்சத்திரத்தின்படி பெண் குழந்தைகளுக்கு பெயர்கள் தேர்வு செய்ய அசுவிணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>> பரணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>> கார்த்திகை நட்சத்திர பெயர்கள் >>> ரோகிணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>> மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>> திருவாதிரை நட்சத்திர பெயர்கள் >>> புனர்பூசம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>> பூசம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>> ஆயில்யம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>> மகம்  …

பெண் குழந்தை பெயர்கள் O Read More »

error:
Scroll to Top