கிருத்திகை நட்சத்திர பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

கிருத்திகை நட்சத்திர பெண் குழந்தை பெயர்கள்

அ இ ஊ எ கிருத்திகை நட்சத்திர பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

அ வரிசை பெண் தமிழ் பெயர்கள்

♦அகத்தழகி- Agathalagi- 4♀
♦அகல்யா- Akalya- 6♀
♦அகல்விழி- Agalvizhi- 5♀
♦அகிலா- Akila- 7♀
♦அகில்- Akil- 6♀
♦அக்னிமுகி- Agnimugi- 9♀
♦அசோகசுந்தரி- Ashokasundari- 6♀
♦அஞ்சு- Anju- 1♀
♦அணிநலம்- Aninalam- 2♀
♦அணிமலர்- Animalar- 6♀
♦அதிசயா- Atishaya- 3♀
♦அதியா- Adhiya- 3♀
♦அபரஞ்சிதா- Aparanjitha- 9♀
♦அபிநயசுந்தரி- Abinayasundari- 4♀
♦அபிநிதி- Abinithi- 9♀
♦அபிராமி- Abirami- 8♀
♦அமரமஞ்சரி- Amaramanjari- 1♀
♦அமிர்தகலா- Amirthakala- 5♀
♦அமுதா- Amutha- 1♀
♦அமுதினி- Amuthini- 5♀
♦அம்சவேணி- Amasaveni- 4♀
♦அருணிகா- Arunika- 3♀
♦அருளாசினி- Arulashini- 4♀
♦அர்ச்சனாதேவி- Archanadevi- 5♀
♦அலர்விழி- Alarvizhi- 7♀

♦அவந்தி- Avanthi- 3♀
♦அறக்கொடி- Arakkodi- 7♀
♦அனந்த நாயகி- Ananthanayagi- 8♀
♦அனுசுயா- Anusuya- 3♀
♦அனுவித்யா- Anuvidya- 7♀
♦அன்பரசி- Anbarasi- 2♀
♦அன்னக்கிளி- Annakkili- 1♀
♦அகலிகை- Agaligai- 2♀
♦அகல்யா- Agalya- 2♀
♦அகிலா- Akhila- 6♀
♦அகிலாபானு- Akilabanu- 9♀
♦அஞ்சலி- Anjali- 2♀
♦அஞ்சுகம்- Anjugam- 4♀
♦அபரிமிதா- Aparimita- 7♀
♦அபிதா- Abitha- 5♀
♦அபூர்வா- Apoorva- 7♀
♦அமுதரசி- Amutharasi- 3♀
♦அமுதவல்லி- Amuthavalli- 3♀
♦அமுதவாணி- Amuthavani- 2♀
♦அமுதா- Amudha- 3♀
♦அம்பிகா- Ambika- 1♀
♦அருணோதயா- Arunodhaya- 9♀
♦அவந்திகா- Avanthika- 6♀
♦அழிலிசை- Azhilisai- 4♀
♦அனலிகா- Analika- 4♀

மேலும் 300+ அ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் பார்க்க >>

இ வரிசை பெண் தமிழ் பெயர்கள்

♦இசைஅரசி- Isaiarasi- 5♀
♦இசைக்கொடி- Isaikkodi- 7♀
♦இசையமுதம்- Isaiyamutham- 5♀
♦இசையரசி- Isaiyarasi- 3♀
♦இதயரோஜா- Idhayaroja- 2♀
♦இதழினி- Ithazhini- 5♀
♦இந்திரகுமாரி- Indirakumari- 2♀
♦இந்திரபானு- Indrabanu- 3♀
♦இந்திரா- Indra- 1♀
♦இந்திராணி- Indirani- 6♀
♦இந்துபிரபா- Induprabha- 4♀
♦இந்துமதி- Indumathi- 9♀
♦இந்துமுகி- Indumukhi- 2♀
♦இந்துவதனி- Indhuvathani- 5♀
♦இமையரசி- Imaiyarasi- 6♀
♦இயலரசி- Iyalarasi- 5♀
♦இயலிசை- Iyalisai- 4♀
♦இருதயராணி- Iruthayarani- 1♀
♦இருவாட்சி- Iruvachi- 1♀
♦இலக்கியமதி- Ilakkiyamathi- 4♀
♦இலக்கியா- Ilakkiya- 7♀
♦இலட்சியா- Ilatsia- 8♀
♦இளங்கதிர்- Ilankathir- 4♀
♦இளங்கவி- Ilankavi- 7♀
♦இளங்கனி- Ilankani- 8♀

♦இளங்கிளி- Ilankili- 5♀
♦இளங்குமாரி- Ilankumari- 1♀
♦இளங்குயிலி- Ilankuyili- 6♀
♦இளங்குயில்- Ilankuil- 8♀
♦இளங்கொடி- Ilankodi- 3♀
♦இளஞ்சுடர்- Ilanjudar- 9♀
♦இளநிலா- Ilanila- 4♀
♦இளமதி- Ilamathi- 1♀
♦இளமயில்- Ilamayil- 1♀
♦இளயராணி- Ilayarani- 9♀
♦இளவஞ்சி- Ilavanji- 6♀
♦இளவேணி- Ilaveni- 9♀
♦இளையபாரதி- Ilaiyabarathi- 8♀
♦இறைமணி- Iraimani- 2♀
♦இறைமதி- Iraimathi- 7♀
♦இனிகா- Inika- 8♀
♦இனிதா- Initha- 7♀
♦இன்பவேணி- Inbaveni- 4♀
♦இன்னிலவு- Innilavu- 3♀

மேலும் 180+ இ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்களை பார்க்க

உ வரிசை பெண் தமிழ் பெயர்கள்

♦ஊர்மிளா – Urmila- 2♀
♦ஊர்மிளா – Oormila- 2♀
♦ஊர்மிளாகுமாரி- Urmilakumari- 3♀
♦ஊர்மிளாராணி- Urmilarani- 8♀
♦ஊர்வசி- Urvasi- 9♀
♦ஊர்வசி- Oorvasi- 9♀

எ வரிசை பெண் தமிழ் பெயர்கள்

♦எயினி- Eyini- 8♀
♦எரிதழல்- Erithazhal- 9♀
♦எரியீட்டி- Eriyeeti- 6♀
♦எழிஅரசி- Ezhilarasi- 9♀
♦எழிலம்மாள்- Elilammal- 6♀
♦எழிலம்மை- Ezhilammai- 7♀
♦எழிலரசி- Elilarasi- 5♀
♦எழிலழகி- Ezhilazhagi- 4♀
♦எழிலி- Ezhili- 6♀
♦எழிலி- Ezhili- 6♀
♦எழிலி- Elili- 2♀
♦எழிலேந்தி- Ezhilenthi- 8♀
♦எழிலோவியம்- Ezhiloviam- 3♀
♦எழிலோவியா- Ezhiloviya- 6♀
♦எழில்- Ezhil- 6♀
♦எழில்- Elil- 2♀
♦எழில் பாவை- Ezhil Paavai- 2♀
♦எழில்கணி- Elilkani- 1♀
♦எழில்செல்வி- Elilchelvi- 7♀
♦எழில்ஞாயிறு- Ezhilgnayaru- 3♀
♦எழில்நங்கை- Elilnangai- 3♀
♦எழில்நிலவு- Ezhilnilavu- 4♀
♦எழில்மகள்- Ezhilmagal- 4♀
♦எழில்மங்கை- Ezhilmangai- 6♀
♦எழில்மங்கை- Elilmangai- 2♀
♦எழில்மணி- Ezhilmani- 7♀

♦எழில்மணி- Elilmani- 3♀
♦எழில்மதி- Ezhilmathi- 3♀
♦எழில்முகில்- Ezhilmugil- 5♀
♦எழில்முல்லை- Ezhilmullai- 2♀
♦எழில்மொழி- Ezhilmozhi- 5♀
♦எழில்வண்ணம்- Ezhilvannam- 8♀
♦எழில்விழி- Ezhilvizhi- 8♀
♦எழில்விழி- Elilvili- 9♀
♦எழிற்கதிர்- Ezhirkathir- 7♀
♦எழிற்குமரி- Ezhirkumari- 4♀
♦எழிற்குவளை- Ezhirkuvalai- 8♀
♦எழிற்கோமகள்- Ezhirkomagal- 9♀
♦எழிற்செல்வம்- Ezhirselvam- 3♀
♦எழிற்செல்வி- Ezhirselvi- 7♀
♦எழினா- Elina- 5♀
♦எழினி- Ezhini- 8♀
♦எழுகதிர்- Ezhukathi- 1♀
♦எழுஞாயிறு- Ezhugnayuru- 5♀

கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் மற்றும் கார்த்திகை நட்சத்திரதிற்கு உரியவைகள்

நட்சத்திர நாம எழுத்துகள் அ இ ஊ எ
பஞ்ச பூதம்நிலம்
நட்சத்திர மண்டலம்அக்கினி மண்டலம்
நட்சத்திர பட்சிமயில்
பஞ்ச பட்சிவல்லூறு
நட்சத்திர மிருகம்பெண் ஆடு
விருட்சம்அத்தி
நட்சத்திர கணம்ராட்சசம்
ரச்சுவயிறு
உடல் உறுப்புதலை
நவரத்தின கல்மாணிக்கம்
நாள்கீழ் நோக்கு நாள்
நட்சத்திர அதிபதிசூரியன்
அதிதேவதைகள்அக்னிதேவன்
வணங்கவேண்டிய தெய்வங்கள்சுப்பிரமணியர்
வழிபாட்டு தலங்கள்திரு நாகை
தானம் செய்ய வேண்டிய பொருட்கள்வற்றல் குழம்பு

நட்சத்திர பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பரணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கார்த்திகை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மகம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூரம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சுவாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அனுசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கேட்டை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மூலம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவோணம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சதயம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

புரட்டாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

error:
Scroll to Top