திருவாதிரை நட்சத்திரம் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love


பெண் குழந்தை பெயர்கள் –
திருவாதிரை நட்சத்திரம்

க கா ச ஞ கு போன்ற எழுத்துகளில் ஆரம்பிக்கும் திருவாதிரை நட்சத்திரம் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

Nameபெயர்நியூமராலஜி நெம்
Caronaகரோனா7
Cauveryகாவேரி5
Chahnaசக்னா8
Chakoriசகோரி2
Chakravarthiniசக்ரவர்த்தினி8
Chakrikaசக்ரிகா8
Champaசம்பா6
Champakaசம்பகா9
Champakamaliniசம்பகமாலினி4
Champakavarniசம்பகவர்ணி1
Champakmalaசம்பகமாலா8
Chanchalசஞ்சல்5
Chanchalaசஞ்சலா6
Chanchariசஞ்சரி2
Chandaசந்தா4
Chandanசந்தன்9
Chandanaசந்தனா1
Chandiraசந்திரா4
Chandirikaசந்திரிகா6
Chandraசந்திரா4
Chandraசந்திரா4
Chandrabanuசந்திரபானு6
Chandrabhaசந்ரபா6
Chandrabhagyaசந்திரபாக்யா3
Chandrabimbaசந்திரபிம்பா4
Chandradeviசந்திராதேவி8
Chandragokilaசந்திரகோகிலா5
Chandragowriசந்திரகௌரி4
Chandrajaசந்திரஜா6
Chandrakalaசந்திரகலா2
Chandrakaliசந்தரகலி1
Chandrakantaசந்ரகாந்தா6
Chandrakanthaசந்திரகாந்த5
Chandrakantiசந்திரகாந்தி5
Chandrakiசந்தரகி6
Chandrakumariசந்திராகுமாரி5
Chandralekaசந்திரலேகா6
Chandramaniசந்திரமணி5
Chandramathiசந்திரமதி1
Chandramathiசந்திரமதி1
Chandrambikaசந்திராம்பிகா4
Chandramukhiசந்திரமுகி3
Chandraprabhaசந்திரபிரபா5
Chandrapushpaசந்திரபுஷ்பா4
Chandrikaசந்திரிகா6
Chandrimaசந்திரிமா8
Chaneசனே4
Charaசரா4
Charitaசரிதா6
Chaturaசதுரா9
Chaturantaசதுரந்தா8
Chauntaசவுந்தா5
Gaganachandraககனசந்திரா8
Gaganasindhuககனசிந்து7
Gajalakshmiகஐலட்சுமி2
Gajaraகஜரா2
Ganakeshiகனகேசி3
Ganasudhaகனாசுதா4
Ganasundariகானசிந்தரி1
Gandhaliகாந்தாலி2
Gandhimathiகாந்திமதி4
Gangaகங்கா3
Gangadeviகங்காதேவி7
Gangaiammalகங்கையம்மாள்7
Gangiகங்கை2
Gangikaகங்கிகா5
Ganikaகனிகா7
Ganjanகஞ்சன்2
Ganthaகாந்தா6
Ganthamaniகந்தாமணி7
Ganthimathyகாந்திமதி9
Garatiகாரதி2
Gargiகார்கி6
Garimaகரிமா4
Gauraகவுரா3
Gauriகவுரி2
Gaurikaகவுரிகா5
Gautamiகவுதமி9
Gayanaகயனா4
Gayathriகாயத்ரி8
Ghanavathiகானவதி1
Ghandhanaகாந்தனா4
Ghandhavathiகாந்தாவதி4
Guhapriyaகுகபிரியா7
Gulகுல்4
Gulabகுலாப்7
Gulikaகுளிகா7
Gunaகுனா7
Gunamaalaiகுனமாலை8
Gunamalarகுணமலர்7
Gunanandhiniகுணநந்தினி8
Gunasankariகுணசங்கரி8
Gunasundariகுணசுந்தரி3
Gunavadivuகுணவடிவு5
Gunavathyகுணவதி2
Gunavatiகுணவதி5
Gunitaகுனிதா9
Gunjanகுஞ்சன்4
Gunjitaகுஞ்சிதா1
Gunnikaகுன்னிகா5
Gurjariகுர்ஜாரி3
Gurparveenகுர்பர்வீன்1
Kaajalகாஜல்9
Kaalakaகாலகா2
Kaalanjariகாலஞ்சரி6
Kaamakyaகாமாக்யா1
Kaamnaகாம்னா5
Kaarkulaliகார்குழலி7
Kaarthiyayiniகார்த்தியாயினி7
Kaartikaகார்த்திகா9
Kaasniகாசினி1
Kaaviyaகாவ்யா7
Kaaviyaகாவியா7
Kadalarasiகடலரசி5
Kadaliraiகடலிறை3
Kadambaகடம்பா6
Kadambariகாதம்பரி6
Kadambavaniகதம்பவாணி7
Kadambiniகாதம்பினி1
Kadampariகாதம்பரி2
Kadarkomagalகடற்கோமகள்5
Kadhiroliகதிரொளி6
Kajalகாஜல்8
Kajjaliகஜ்ஜலி9
Kajolகஜோல்4
Kajriகஜ்ரி4
Kalaகலா7
Kaladeviகலாதேவி2
Kalaiகலை7
Kalaiamudhamகலைஅமுதம்5
Kalaiarasiகலைஅரசி1
Kalaichitramகலைச்சித்திரம்7
Kalaidevகலைத்தேவி2
Kalaignairuகலைஞாயிறு5
Kalaikadhirகாலைகதிர்4
Kalaikkadalகலைக்கடல்2
Kalaikkanகலைக்கண்8
Kalaikkathirகலைக்கதிர்4
Kalaikkathiroliகலைக்கதிரொளி4
Kalaikkodaiகலைக்கொடை4
Kalaikkodiகலைக்கொடி3
Kalaikkomagalகலைக்கோமகள்6
Kalaikkondalகலைக்கொண்டல்3
Kalaikkumariகலைக்குமரி1
Kalaikkurinjiகலைக்குறிஞ்சி2
Kalaikkuvaiகலைக்குவை1
Kalaimagalகலைமகள்5
Kalaimalarகலைமலர்7
Kalaimaniகலைமணி8
Kalaimanimagalகலைமணிமகள்6
Kalaimathiகலைமதி4
Kalaimoliகலைமொழி2
Kalainangaiகலைநங்கை8
Kalainayagamகலைநாயகம்6
Kalainayagiகலைநாயகி2
Kalainenjamகலைநெஞ்சம்1
Kalaineriகலைநெறி8
Kalaineyamகலைநேயம்2
Kalainilavuகலைநிலவு5
Kalaipamagalகலைப்பாமகள்4
Kalaipamozhiகலைப்பாமொழி5
Kalaipanகலைப்பண்2
Kalaipavaiகலைப்பாவரசு2
Kalaipavaiகலைபாவை2
Kalaipaviamகலைப்பாவியம்6
Kalaiponnoliகலைப்பொன்னொளி3
Kalaipoongaகலைபூங்கா3
Kalaipugalகலைப்புகழ்1
Kalaipuliகலைப்புலி2
Kalaiputhalviகலைப்புதல்வி8
Kalaipuyalகலைப்புயல்1
Kalairasikaகலைரசிகா3
Kalaiselviகலைச்செல்வி2
Kalaiselviகலைசெல்வி2
Kalaisiruthaiகலைச்சிறுத்தை4
Kalaisolaiகலைச்சோலை9
Kalaisudarகலைச்சுடர்7
Kalaithambiகலைத்தும்பி6
Kalaithenralகலைத்தென்றல்4
Kalaiththalirகலைத்தளிர்4
Kalaithulirகலைத்துளிர்5
Kalaivaaniகலைவாணி9
Kalaivaniகலைவானி8
Kalaiyarasiகலையரசி8
Kalajothiகலாஜோதி6
Kalakarniகலாகர்ணி6
Kalapiகலாபி5
Kalapiniகலாபிணி1
Kalaraniகலாராணி4
Kalaranjaniகலாரஞ்சனி2
Kalashaகலாஷா8
Kalavathyகலாவதி2
Kaliகாளி6
Kalideviகாளிதேவி1
Kalindiகலிந்தி6
Kaliniகலினி2
Kaliyammalகாளியம்மாள்8
Kallolகல்லோல்9
Kalpalalikaகல்பலலிகா6
Kalpanaகல்பனா2
Kalpanadeviகல்பனாதேவி6
Kalpanalahariகல்பனாலகரி6
Kalpavalliகல்பவள்ளி7
Kalpitaகல்பிதா7
Kalviகல்வி1
Kalvimaniகல்விமணி2
Kalyanasundariகல்யாணசுந்தரி7
Kalyaniகல்யாணி1
Kamakchideviகாமாட்சிதேவி7
Kamakshiகாமாஷி1
Kamalகமல்2
Kamalaகமலா3
Kamalabaiகமலாபாய்6
Kamalabharathiகமலபாரதி7
Kamaladeviகமலாதேவி7
Kamalajaகமலஜா5
Kamalakshiகமலாக் ஷி5
Kamalalayaகமலாலயா6
Kamalamகமலம்7
Kamalamalarகமலமலர்3
Kamalamukhiகமலமுகி2
Kamalanayaneகமல நயனா9
Kamalanetreகமல நேத்ரா2
Kamalapriyaகமலபிரியா9
Kamalapuraniகமலாபூரணி1
Kamalaraniகமலராணி9
Kamalaraniகமலாராணி9
Kamalaselviகமலாசெல்வி7
Kamalavadaneகமலவதன்5
Kamalaveniகமலவேணி8
Kamalaveniகமலாவேணி8
Kamaliகமலி2
Kamalikaகமலிகா5
Kamaliniகமலினி7
Kamanaகாமனா5
Kamatchiகாமாட்சி3
Kameshwariகாமேஸ்வரி9
Kaminiகாமினி3
Kamnaகாம்லா4
Kamyaகாம்யா6
Kanaகனா9
Kanagaகங்கா8
Kanagaகனகா8
Kanaga Pusubamகனக புஷ்பம்2
Kanagadeviகனகதேவி3
Kanagadurgaகனகதுர்கா5
Kanagalakshmiகனகலட்சுமி9
Kanagalathaகங்காலதா5
Kanagamகனகம்3
Kanagamaniகனகமணி9
Kanagambaramகனகாம்பரம்2
Kanagapujamகனகபுஜம்6
Kanagarupiniகனகரூபிணி5
Kanagasundariகனகசுந்தரி4
Kanagatharaகனகதாரா2
Kanagavalliகனகவள்ளி1
Kanagavathyகங்காவதி3
Kanaivizhiகணைவிழி2
Kanakabatiகனகாபதி8
Kanakangiகனகங்கி6
Kanakapriyaகனகபிரியா9
Kanaklataகனகலடதா9
Kanaklataகனக்லதா9
Kanakpriyaகனக்பிரியா8
Kanalகனல்3
Kanalmozhiகனல்மொழி2
Kanammaகண்ணம்மா9
Kananbalaகன்னன்பாலா3
Kanasaraswathiகனசரஸ்வதி2
Kanasuகனசு4
Kanchanaகாஞ்சனா8
Kanchanadeviகாஞ்சனாதேவி3
Kanchanamalaகாஞ்சனாமாலா8
Kanchanprabhaகாஞ்சன்பிரபா8
Kanchiகாஞ்சி1
Kangaiகங்கை7
Kangaprabhaகனகபிரபா8
Kangapriyaகங்காபிரியா4
Kaniகனி8
Kaniamudhuகனியமுது4
Kanikaகனிகா2
Kanimathiகனிமதி5
Kanimozhiகனிமொழி7
Kaniraaகனிரா1
Kanishkaகனிஷ்கா2
Kaniyamuthuகனியமுது9
Kanjanaகாஞ்சனா7
Kanjanadeviகாஞ்சனாதேவி2
Kanjanamalaகாஞ்சனமாலா7
Kanjriகாஞ்ரி9
Kankaliniகங்காலினி1
Kankanaகங்கனா8
Kanmalarகண்மலர்8
Kanmaniகண்மணி9
Kanmathiகண்மதி5
Kannakiகண்ணகி7
Kannalகன்னல்8
Kannalmozhiகன்னல்மொழி7
Kannaltamilகன்னல்தமிழ்9
Kannammalகண்ணம்மாள்8
Kannarpiraiகன்னற்பிறை4
Kannazhakiகண்ணழகி6
Kanniammalகன்னியம்மாள்8
Kannigaகன்னிகா3
Kanniga Parameshwariகன்னிகா பரமேஷ்வரி9
Kannimaiகண்ணிமை9
Kanniyammaiகன்னியம்மை3
Kantaகாந்தா2
Kanthamaniகாந்தாமணி2
Kantharupiniகாந்தரூபிணி7
Kanthimathiகாந்திமதி6
Kantiகாந்தி1
Kanupriyaகனுபிரியா8
Kanushiகனுசி2
Kanyaகன்யா7
Kanyakaகன்யகா1
Kanyakumariகன்யாகுமரி8
Kapilaகபிலா5
Karabiகரபி6
Karalikaகரலிகா1
Kareenaகரீனா1
Karishmaகரீஷ்மா8
Karkulazhiகார்குழலி1
Karkuzhaliகார்குழலி1
Karnapriyaகர்னபிரியா6
Karnikaகர்ணிகா2
Karpagamகர்பகம்5
Karpagamகர்ப்பகம்5
Karpagammbalகர்பகாம்பாள்6
Karpaganayagiகற்பகநாயகி4
Karpagapriyaகர்பகபிரியா7
Karpagasundariகற்பகசுந்தரி6
Karpagavalliகற்பகவள்ளி3
Karparasiகற்பரசி4
Karpavalliகற்பகவள்ளி4
Karthikaகார்த்திகா7
Karthikadeviகார்த்திகாதேவி2
Karthiyagivadivuகார்த்தியாகிவடிவு8
Karthiyayiniகார்த்தியாயினி6
Karukaகருகா9
Karulகருள்9
Karuliகருலி9
Karunaகருணா3
Karunalahariகருணாலகரி7
Karunamayiகருணாமாயி6
Karungkulaliகறுங்குழலி3
Karunguzhaliகறுங்குழலி5
Karunkuzhaliகருங்குழலி9
Karunyaகாருண்யா1
Karuppumozhiகறுப்புமொழி4
Karuthammalகருத்தம்மாள்2
Karuviliகருவிழி4
Kashiகாசி3
Kashikaகாசிகா6
Kashishகாசிஸ்3
Kashnicaகஷ்னிகா3
Kashviகாஷ்வி7
Kashwiniகாஷ்வினி4
Kashyapiகாஷ்யபி9
Kasivishalachiகாசிவிசாலாட்சி6
Kasiyammalகாசியம்மாள்6
Kasniகாஸ்னி9
Kasthuriகஸ்தூரி8
Kasthuribaiகஸ்தூரிபாய்2
Kasturiகஸ்தூரி9
Katakshaகதக்சா9
Kathambariகாதம்பரி3
Kathanaகாதனா2
Kathirகதிர்4
Kathirazhakiகதிரழகி6
Kathirkkumariகதிர்க்குமரி7
Kathirmaamaniகதிர்மாமணி2
Kathirselviகதிர்ச்செல்வி8
Kathrinaகாத்ரினா1
Kathyayaniகாத்யாயினி7
Katpagamகட்பகம்7
Katyayaniகாத்யாயினி8
Kavanaகாவனா5
Kaveriகாவேரி3
Kaviarasiகவியரசி1
Kavikaகவிகா1
Kavikuyilகவிகுயில்4
Kavimalarகவிமலர்7
Kavinகவின்3
Kavinayagiகவிநாயகி1
Kavinilaகவிநிலா7
Kavipriyaகவிபிரியா4
Kaviriகாவிரி7
Kavithaகவிதா9
Kavithajiniகவிதாஜினி6
Kavithakiniகவிதாகினி7
Kavithanjaliகவிதாஞ்சலி1
Kaviyaகாவியா6
Kaviya Dharshiniகாவிய தர்ஷிணி6
Kavniகாவ்னி3
Kavyaகாவ்யா6
Kavyasriகாவ்யாஸ்ரீ7
Kayalகயல்5
Kayalviliகயல்விழி3
Kayalvizhiகயல்விழி7
Kayarkanniகயற்கண்ணி6
Kayathiriகாயத்திரி3
Kayathirideviகாயத்திரிதேவி7
Kayathriகாயத்ரி3
Kayathrideviகாயத்ரிதேவி7
Khanikaகனிகா1
Khushiகுஷி4
Kuiliniகுயிலினி4
Kulaliகுலலி3
Kulamagalகுலமகள்7
Kulavathiகுலவதி6
Kumaranayagiகுமார நாயகி5
Kumaravalliகுமார வள்ளி4
Kumariகுமாரி1
Kumudaகுமுதா8
Kumudavalliகுமுதவள்ளி1
Kumudhaகுமுதா7
Kumudhamalarகுமுதமலர்7
Kumudiniகுமுதினி3
Kumuthaகுமுதா5
Kumuthavalliகுமுதவள்ளி7
Kumuthiniகுமுதினி9
Kundanikaகுண்டனிகா5
Kundhavaiகுந்தவை1
Kunjalகுஞ்சல்6
Kunjalaகுஞ்சலா7
Kunjanaகுஞ்சனா9
Kunshiகுன்சி1
Kuntalகுந்தல்7
Kuntalaகுந்தலா8
Kunthavayகுந்தவை6
Kuppammalகுப்பம்மாள்5
Kuralarasiகுறலரசி3
Kurinjiகுறிஞ்சி2
Kushbuகுஷ்பு1
Kusumகுசம்4
Kusumanjaliகுசுமஞ்சலி6
Kusumavatiகுசுமாவதி3
Kusumitaகுசுமிதா7
Kuttyகுட்டி7
Kuvalaiகுவளை5
Kuviraகுவிரா1
Kuyilகுயில்6
Kuyiliகுயிலி6
Kuyilisaiகுயிலிசை8
Kuyilmoliகுயில்மொழி1
Kuzhaliகுழலி7

திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் மற்றும் திருவாதிரை நட்சத்திரதிற்கு உரியவைகள்

நட்சத்திர நாம எழுத்துகள்கு,க,ஞ,ச்சா, ச
பஞ்ச பூதம்நீர்
நட்சத்திர மண்டலம்வருண  மண்டலம்
நட்சத்திர பட்சிஅன்றில்
பஞ்ச பட்சிஆந்தை
நட்சத்திர மிருகம்ஆண் நாய்
விருட்சம்செங்கா
நட்சத்திர கணம்மனுசம்
ரச்சுகழுத்து
உடல் உறுப்புகண்கள்
நவரத்தின கல்கோமேதகம்
நாள்மேல் நோக்கு நாள்
நட்சத்திர அதிபதிராகு
அதிதேவதைகள்சிவன்
வணங்கவேண்டிய தெய்வங்கள்சிவன்
வழிபாட்டு தலங்கள்திருகொன்னிக்காடு
தானம் செய்ய வேண்டிய பொருட்கள்களி,கூழ்

நட்சத்திர பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பரணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கார்த்திகை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மகம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூரம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சுவாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அனுசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கேட்டை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மூலம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவோணம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சதயம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

புரட்டாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

error:
Scroll to Top