திருவோணம் நட்சத்திரம் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் –
திருவோணம் நட்சத்திரம்

கா கி கு கெ கொ போன்ற எழுத்துகளில் ஆரம்பிக்கும் திருவோணம் நட்சத்திரம் பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள்

பெயர்NameAstro no.
காந்திமதிGandhimathi4
காந்தாGantha6
குனமாலைGunamaalai8
குணமலர்Gunamalar7
குணநந்தினிGunanandhini8
குணசங்கரிGunasankari8
குணசுந்தரிGunasundari3
குணவடிவுGunavadivu5
குணவதிGunavathy2
குஞ்சிதாGunjita1
கார்குழலிKaarkulali7
கார்த்தியாயினிKaarthiyayini7
கார்த்திகாKaartika9
காவியாKaaviya7
காதம்பரிKadambari6
காலைகதிர்Kalaikadhir4
காளிதேவிKalidevi1
காளியம்மாள்Kaliyammal8
காமாட்சிதேவிKamakchidevi7
காமாட்சிKamatchi3
காஞ்சனாKanchana8
காஞ்சனாதேவிKanchanadevi3
காந்தாமணிKanthamani2
காந்தரூபிணிKantharupini7
கார்த்திகாதேவிKarthikadevi2
கார்த்தியாகிவடிவுKarthiyagivadivu8
காசிவிசாலாட்சிKasivishalachi6
காசியம்மாள்Kasiyammal6
காவிரிKaviri7
காவிய தர்ஷிணிKaviya Dharshini6
காயத்திரிKayathiri3
காயத்திரிதேவிKayathiridevi7
கிளிமொழிKilimoli9
கிருபாவதிKirubavathi5
கிருத்திகாKiruthika9
கொங்குமகள்Kongumagal3
கிருஷ்ணகுமாரிKrishnakumari9
கிருஷ்ணமாலாKrishnamala8
கிருஷ்ணசெல்விKrishnaselvi3
கிருத்திKriti4
குயிலினிKuilini4
குலமகள்Kulamagal7
குலவதிKulavathi6
குமாரநாயகிKumaranayagi5
குமாரவள்ளிKumaravalli4
குமாரிKumari1
குமுதாKumuda8
குமுதவள்ளிKumudavalli1
குமுதமலர்Kumudhamalar7
குமுதினிKumudini3
குந்தவைKundhavai1
குஞ்சல்Kunjal6
குஞ்சலாKunjala7
குஞ்சனாKunjana9
குந்தல்Kuntal7
குந்தலாKuntala8
குந்தவைKunthavay6
குப்பம்மாள்Kuppammal5
குறலரசிKuralarasi3
குறிஞ்சிKurinji2
குசம்Kusum4
குசுமஞ்சலிKusumanjali6
குசுமாவதிKusumavati3
குட்டிKutty7
குவளைKuvalai5
குயில்Kuyil6
குயிலிKuyili6
குயிலிசைKuyilisai8
குயில்மொழிKuyilmoli1
குழலிKuzhali7

மேலும் திருவோணம் நட்சத்திர ஜே,ஜோ,ஜூ,கா கி கு கெ கொ எழுத்துகளில் ஆரம்பிக்கும் பெண் குழந்தை பெயர்களை தமிழில் பார்க்க

பெயர்NameAstro no.
காசிKashi3
காசிகாKashika6
காசினிKaasni1
காஞ்சனமாலாKanjanamala7
காஞ்சனாKanjana7
காஞ்சனாதேவிKanjanadevi2
காஞ்சனாமாலாKanchanamala8
காஞ்சன்பிரபாKanchanprabha8
காஞ்சிKanchi1
காஞ்ரிKanjri9
காதம்பரிKadampari2
காதம்பரிKathambari3
காதம்பினிKadambini1
காதனாKathana2
காத்யாயினிKathyayani7
காத்யாயினிKatyayani8
காத்ரினாKathrina1
காந்தனாGhandhana4
காந்தாKanta2
காந்தாலிGandhali2
காந்தாவதிGhandhavathi4
காந்திKanti1
காந்திமதிGanthimathy9
காந்திமதிKanthimathi6
காமனாKamana5
காமாக்யாKaamakya1
காமாஷிKamakshi1
காமினிKamini3
காமேஸ்வரிKameshwari9
காம்யாKamya6
காம்லாKamna4
காம்னாKaamna5
காயத்ரிGayathri8
காயத்ரிKayathri3
காயத்ரிதேவிKayathridevi7
காருண்யாKarunya1
காரோலின்Caroline5
கார்கிGargi6
கார்குழலிKarkulazhi1
கார்குழலிKarkuzhali1
கார்த்திகாKarthika7
கார்த்தியாயினிKarthiyayini6
காலஞ்சரிKaalanjari6
காவனாKavana5
காவியாKaviya6
காவேரிCauvery5
காவேரிKaveri3
காவ்யாKavya6
காவ்யாஸ்ரீKavyasri7
காளிKali6
கானசிந்தரிGanasundari1
கானவதிGhanavathi1
காஜல்Kaajal9
காஜல்Kajal8
காஸ்மோராKashmira8
காஷ்னிகாKashnica3
கிஞ்சல்Kinjal3
கிரண்Kiran8
கிரண்மாயிKiranmayi2
கிரண்மாலாKiranmala8
கிரிஜாGirija9
கிரிஜாKrija4
கிரிஷாGirisha8
கிரிஷாKirisha3
கிரிஷ்மாGrishma3
கிரீஷ்மாGreeshma4
கிருதிலயாKiruthilaya9
கிருத்திகாKrittika9
கிருபாKiruba8
கிருபாKrupa4
கிருபாராணிKiruparani1
கிருபாலிKrupali7
கிருபாவதிKirupavathi1
கிருபாஷினிKirubashini4
கிருஷ்ணகாளிKrishnakali5
கிருஷ்ணம்மாள்Krishnammal2
கிருஷ்ணரூபிணிKrishnarupini5
கிருஷ்ணவள்ளிKrishnavalli1
கிருஷ்ணவாணிKrishnavani9
கிளாராGilara3
கிளிKili5
கிளியோபாட்ராGiliyopatra7
குகபிரியாGuhapriya7
குசுமிதாKusumita7
குமுதவள்ளிKumuthavalli7
குமுதாKumudha7
குமுதாKumutha5
குமுதினிKumuthini9
குனாGuna7
குனிதாGunita9
குன்சிKunshi1
குன்னிகாGunnika5
குஷிKhushi4
கெங்காKenga2
கெர்சியாGershiya2
கேசர்Kesar9
கேரணிKerani4
ஜோதிJothi8
ஜோதிJyothi6
ஜோதிJyoti7
ஜோதி அருள்Jothi Arul6
ஜோதி சரண்யாJothi Saranya6
ஜோதிகாJyothika9
ஜோதிகாJyotika1
ஜோதிகிரிபாJothikirupa3
ஜோதிகௌரிJothigowri8
ஜோதிசாந்தாJothisantha8
ஜோதிசீமாJothiseema6
ஜோதிசுதாJothisudha7
ஜோதிசுந்தரரூபிணிJothisundararupini2
ஜோதிசுந்தரிJothisundari4
ஜோதிநந்தினிJothinandhini9
ஜோதிபிரபாJothiprabha9
ஜோதிபிரபாJyothiprabha7
ஜோதிபிரியாJothipriya5
ஜோதிமங்கலம்Jothimangalam7
ஜோதிமணிJothimani9
ஜோதிமதிJothimathi5
ஜோதிமல்லிJothimalli1
ஜோதிராணிJothirani5
ஜோதிராதாJyothiratha9
ஜோதிரூபாJothirupa1
ஜோதிர்கலாJyothirkala4
ஜோதிர்மயிJyotirmayi1
ஜோதிர்மாலாJyothirmala6
ஜோதிர்லதாJothirlatha5
ஜோதிர்லதாJyothirlata4
ஜோதிலட்சுமிJothilakshmi9
ஜோதிலேகாJothilekha9
ஜோதிவடிவுJothivadivu6
ஜோதிவாஹிJothivahini8
ஜோதிஜஷ்மாJothijashma6
ஜோதிஷ்மதிJyothishmati4
ஜோதிஷ்மதிJyotishmati5
ஜோத்ஸ்னாJyotsna5
ஜோவகிJowaki6
ஜோவிதாJovita5
ஜோஷிதாJoshika1

திருவோணம் நட்சத்திரத்திற்கு உரியவைகள்

நட்சத்திர நாம எழுத்துகள் கா கி கு கெ கொ
பஞ்ச பூதம்காற்று
நட்சத்திர மண்டலம்மகேந்திர மண்டலம்
நட்சத்திர பட்சி நாரை
பஞ்ச பட்சிமயில்
நட்சத்திர மிருகம்பெண் குரங்கு
விருட்சம்எருக்கு
நட்சத்திர கணம்தேவம்
ரச்சுகழுத்து
உடல் உறுப்புமர்ம உறுப்பு
நவரத்தின கல்முத்து
நாள்மேல் நோக்கு நாள்
நட்சத்திர அதிபதிசந்திரன்
அதிதேவதைகள்விஷ்னு
வணங்கவேண்டிய தெய்வங்கள்மகாவிஷ்னு
வழிபாட்டு தலங்கள்தெத்துப்பட்டி
தானம் செய்ய வேண்டிய பொருட்கள்அரிசிமாவு, கேசரி

நட்சத்திர பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பரணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கார்த்திகை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மகம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூரம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சுவாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அனுசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கேட்டை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மூலம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவோணம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சதயம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

புரட்டாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

error:
Scroll to Top