ரேவதி நட்சத்திர பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

ரேவதி நட்சத்திரம் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

தே தொ ச சி போன்ற எழுத்துகளில் ஆரம்பிக்கும் ரேவதி நட்சத்திரம் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

ரேவதி நட்சத்திரம் தே வரிசை பெயர்கள்

♦தேவகங்கா- Devaganga- 8♀
♦தேவகனா- Devagana- 1♀
♦தேவகி- Devagi- 3♀
♦தேவகிரி- Devakiri- 7♀
♦தேவகிருபை- Devakirupai- 9♀
♦தேவசௌந்தரி- Devasowndari- 9♀
♦தேவதா- Devatha- 7♀
♦தேவநாயகி- Devanayagi- 8♀
♦தேவபிரியா- Devapriya- 2♀
♦தேவபுஷ்பா- Devapushba- 9♀
♦தேவயானி- Devavathy- 9♀
♦தேவவதி- Devavathi- 2♀
♦தேவவர்நினி- Devavarnini- 2♀
♦தேவஸ்ரீ- Devashri- 5♀
♦தேவாணி- Devani- 1♀
♦தேவி- Devi- 4♀
♦தேவிகலா- Devikala- 2♀
♦தேவிகா- Thevaki- 4♀
♦தேவிபாலா- Devibala- 2♀
♦தேவியாயினி- Deviyayani- 7♀
♦தேவிலலிதா- Devilalitha- 4♀
♦தேவிஸ்ரீ- Devishi- 4♀
♦தேவ்மணி- Devmani- 5♀
♦தேனம்மாள்- Thenammal- 6♀
♦தேனருவி – Thenaruvi- 1♀
♦தேனிலா – Thenila- 6♀
♦தேனுமதி- Dhenumathi- 4♀
♦தேன்மதி – Theanmathi- 9♀
♦தேன்முல்லை- Thenmullai- 7♀
♦தேஜல்- Tejal- 3♀
♦தேஜஸ்வி- Tejasvi- 5♀
♦தேஜஸ்வினி- Thejasvini- 9♀
♦தேஜோவதி- Tejovathi- 2♀

♦தேசிகா – Thesika- 1♀
♦தேவகலி- Devakali- 2♀
♦தேவகன்யா- Devkanya- 2♀
♦தேவகி- Devaki- 7♀
♦தேவகிருபை- Devakirubai- 4♀
♦தேவகுமாரி- Devakumari- 6♀
♦தேவதர்ஷினி- Devadharshini- 5♀
♦தேவதுர்கா- Devadurga- 2♀
♦தேவபாரதி- Devabharathi- 9♀
♦தேவபுஷ்பம்- Devapushpam- 9♀
♦தேவமனோகரி- Devamanokari- 6♀
♦தேவலா- Devala- 9♀
♦தேவவர்ணிநி- Devavarnini- 2♀
♦தேவஸ்ரீ- Devashree- 6♀
♦தேவாங்கி- Devangi- 8♀
♦தேவான்சி- Devanshi- 1♀
♦தேவிகரணி- Devikarani- 4♀
♦தேவிகா- Devika- 7♀
♦தேவிபாரதி- Devibharathi- 8♀
♦தேவிபிரியா- Devipriya- 1♀
♦தேவிராணி- Devirani- 1♀
♦தேவினா- Devina- 1♀
♦தேவ்கி- Devki- 6♀
♦தேவ்யாணி- Devyani- 8♀
♦தேனரசி – Thenarasi- 5♀
♦தேனிசை – Thenisai- 4♀
♦தேனு- Dhenu- 7♀
♦தேன்சுடர்- Thensudar- 2♀
♦தேன்மலர்- Thenmalar- 2♀
♦தேன்மொழி – Thenmozhi- 1♀
♦தேஜஸ்- Tejas- 1♀
♦தேஜஸ்வினி- Tejaswini- 2♀
♦தேஜோமாயி- Tejomayi- 8♀
♦தேஷ்னா- Desna- 7♀

ரேவதி நட்சத்திரம் ச பெயர்கள்

♦சஞ்சரி- Chanchari- 2♀
♦சஞ்சல்- Chanchal- 5♀
♦சதுரந்தா- Chaturanta- 8♀
♦சந்தரகலி- Chandrakali- 1♀
♦சந்தனா- Chandana- 1♀
♦சந்திரகாந்தா- Chandrakantha- 5♀
♦சந்திரகோகிலா- Chandragokila- 5♀
♦சந்திரபாக்யா- Chandrabhagya- 3♀
♦சந்திரபிம்பா- Chandrabimba- 4♀
♦சந்திரபுஷ்பா- Chandrapushpa- 4♀
♦சந்திரமதி- Chandramathi- 1♀
♦சந்திரலேகா- Chandraleka- 6♀
♦சந்திரா- Chandira- 4♀
♦சந்திராகுமாரி- Chandrakumari- 5♀
♦சந்திராம்பிகா- Chandrambika- 4♀
♦சந்திரிகா- Chandrika- 6♀
♦சந்தோசம்மாள்- Santhosammal- 1♀
♦சந்ரபா- Chandrabha- 6♀
♦சப்லா- Chapla- 5♀
♦சம்பகமாலினி- Champakamalini- 4♀
♦சம்பகா- Champaka- 9♀
♦சரா- Chara- 4♀
♦சவுந்தரவல்லி – Soundaravalli- 5♀
♦சாதனா – Sathana- 1♀
♦சாந்தா – Santha- 9♀
♦சாந்தி – Shanthi- 7♀
♦சாம்பவதி- Champavathi- 3♀
♦சாம்பிகா- Champika- 8♀
♦சாருநேத்ரா – Sarunethra- 8♀
♦சார்மம்- Chashmum- 5♀
♦சாவித்ரி – Savithri- 7♀

♦சக்ரவர்த்தினி- Chakravarthini- 8♀
♦சஞ்சலா- Chanchala- 6♀
♦சண்டிகா- Chandika- 6♀
♦சதுரா- Chatura- 9♀
♦சந்தனா- Chandana- 1♀
♦சந்திரகலா- Chandrakala- 2♀
♦சந்திரகாந்தி- Chandrakanti- 5♀
♦சந்திரகௌரி- Chandragowri- 4♀
♦சந்திரபானு- Chandrabanu- 6♀
♦சந்திரபிரபா- Chandraprabha- 5♀
♦சந்திரமணி- Chandramani- 5♀
♦சந்திரமுகி- Chandramukhi- 3♀
♦சந்திரஜா- Chandraja- 6♀
♦சந்திரா- Chandra- 4♀
♦சந்திராதேவி- Chandradevi- 8♀
♦சந்திரிகா- Chandirika- 6♀
♦சந்திரிமா- Chandrima- 8♀
♦சந்ரகாந்தா- Chandrakanta- 6♀
♦சபாலா- Chapala- 6♀
♦சம்பகமாலா- Champakmala- 8♀
♦சம்பகவர்ணி- Champakavarni- 1♀
♦சம்பா- Champa- 6♀
♦சரிதா- Charita- 6♀
♦சவுந்தா- Chaunta- 5♀
♦சாந்தகுமாரி – Santha Kumari- 1♀
♦சாந்தாயினி – Saanthaayini- 5♀
♦சாந்தினி- Chandini- 8♀
♦சாம்பவி – Sambavi- 4♀
♦சாரதா – Saradha- 7♀
♦சாருலதா – Saarulatha- 3♀
♦சார்வி- Charvi- 7♀

ரேவதி நட்சத்திரம் சி பெயர்கள்

♦சித்தாரா- Chittara- 8♀
♦சித்ரகதா- Chitrangada- 5♀
♦சித்ரகாந்தா- Chitragandha- 4♀
♦சித்ரகாந்தா- Chitrakantha- 6♀
♦சித்ரகேது- Chitraketu- 8♀
♦சித்ரமாலா- Chitramala- 5♀
♦சித்ரலேகா- Chitralekha- 6♀
♦சித்ரானி- Chitrani- 1♀
♦சித்ரிகா- Chitrika- 7♀
♦சித்ரிதா- Chitrita- 7♀
♦சிநேஹா – Sneha- 2♀
♦சிந்தனா- Chinthana- 6♀
♦சிந்தனிகா- Chintanika- 9♀
♦சிமிதா – Smitha- 7♀
♦சிருஷ்டி – Srishti- 3♀
♦சின்ட்ரெல்லா- Cindrella- 6♀
♦சின்மயி- Chinmayi- 1♀
♦சி த் ரா க் ஷி- Chitrakshi- 7♀
♦சிட்டாலி- Chaitaly- 7♀
♦சித்கலா- Chitkala- 2♀

♦சித்தாரா- Chittara- 8♀
♦சித்ரகதா- Chitrangada- 5♀
♦சித்ரகாந்தா- Chitragandha- 4♀
♦சித்ரகாந்தா- Chitrakantha- 6♀
♦சித்ரகேது- Chitraketu- 8♀
♦சித்ரமாலா- Chitramala- 5♀
♦சித்ரலேகா- Chitralekha- 6♀
♦சித்ரானி- Chitrani- 1♀
♦சித்ரிகா- Chitrika- 7♀
♦சித்ரிதா- Chitrita- 7♀
♦சிநேஹா – Sneha- 2♀
♦சிந்தனா- Chinthana- 6♀
♦சிந்தனிகா- Chintanika- 9♀
♦சிமிதா – Smitha- 7♀
♦சிருஷ்டி – Srishti- 3♀
♦சின்ட்ரெல்லா- Cindrella- 6♀
♦சின்மயி- Chinmayi- 1♀
♦சி த் ரா க் ஷி- Chitrakshi- 7♀
♦சிட்டாலி- Chaitaly- 7♀
♦சித்கலா- Chitkala- 2♀

ரேவதி நட்சத்திரத்திற்கு உரியவைகள்

ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் மற்றும் ரேவதி நட்சத்திரதிற்கு உரியவைகள்

நட்சத்திர நாம எழுத்துகள்தே, தோ, ச, சி
பஞ்ச பூதம்ஆகாயம்
நட்சத்திர மண்டலம்வருண  மண்டலம்
நட்சத்திர பட்சிவல்லூறு
பஞ்ச பட்சி
நட்சத்திர மிருகம்பெண் யானை
விருட்சம்இலுப்பை
நட்சத்திர கணம்தேவம்
ரச்சுபாதம்
உடல் உறுப்புகணுக்கால்
நவரத்தின கல்மரகதம்
நாள்சம நோக்கு நாள்
நட்சத்திர அதிபதிபுதன்
அதிதேவதைகள்சனீஸ்வரன்
வணங்கவேண்டிய தெய்வங்கள்மகாவிஷ்னு
வழிபாட்டு தலங்கள்ஓமாம் புலியூர்
தானம் செய்ய வேண்டிய பொருட்கள்கொத்தமல்லி சாதம்

நட்சத்திர பெண் குழந்தை பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பரணி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

கார்த்திகை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மகம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூரம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

சுவாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அனுசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

கேட்டை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மூலம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

உத்திராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவோணம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

சதயம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

error:
Scroll to Top