உ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் உ

இங்கு பெண் குழந்தை பெயர்கள் உ உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்.

♦உக்தி- Ukthi- 6♀
♦உசாநந்தினி- Usha Nandhini- 5♀
♦உச்சல்- Ucchal- 3♀
♦உச்சிதா- Uchitha- 7♀
♦உண்ணி- Unni- 4♀
♦உண்மை- Unmai- 4♀
♦உண்மைஅரசி- Unmaiarasi- 7♀
♦உண்மையொளி- Unmaiyoli- 2♀
♦உண்மைவிளம்பி- Unmaivizambi- 5♀
♦உதகா- Udaka- 2♀
♦உதயகலா- Udhayakala- 4♀
♦உதயகுமாரி- Udhayakumari- 7♀
♦உதயகுமாரி- Udayakumari- 8♀
♦உதயசந்தரா- Udhayachandra- 1♀
♦உதயசந்திரிகா- Udhayachandrika- 3♀
♦உதயசந்திரிகா- Udayachandrika- 4♀
♦உதயநாயகி- Udhayanayagi- 9♀
♦உதயபானு- Udhayabanu- 8♀
♦உதயமோனி- Udhayamohini- 2♀
♦உதயராகா- Udhayaraga- 6♀
♦உதயராணி- Udhayarani- 3♀
♦உதயலட்சுமி- Udhayalakshmi- 7♀
♦உதயா – Uthaya- 4♀
♦உத்தமி- Uthami- 9♀
♦உபதேவி- Upadevi- 6♀
♦உபயபாரத்தேவி- Ubhayabharathidevi- 3♀
♦உமயாள் – Umayal- 1♀
♦உமாசங்கரி- Umasankari- 9♀
♦உமாதேவி- Umadevi- 3♀
♦உமாராணி- Umarani- 5♀
♦உமை – Umai- 8♀

♦உமையம்மை- Umaiyammai- 7♀
♦உமையரசி- Umaiyarasi- 9♀
♦உமையாள் – Umaiyal- 1♀
♦உயிரோவியம்- Uyiroviyam- 5♀
♦உயிர்மணி- Uyirmani- 2♀
♦உலகஅரசி- Ulagaarasi- 9♀
♦உலகநங்கை- Ulaganangai- 7♀
♦உலகநாயகி- Ulaganayagi- 9♀
♦உலகநேயம்- Ulaganeyam- 1♀
♦உலகமணி- Ulagamani- 7♀
♦உலகமதி- Ulagamathi- 3♀
♦உலகம்மாள்- Ulagammal- 9♀
♦உலகம்மை- Ulagammai- 6♀
♦உலகரசி- Ulagarasi- 8♀
♦உலகிறை- Ulakirai- 1♀
♦உலகொளி- Ulakoli- 9♀
♦உலகோவியம்- Ulakoviyam- 4♀
♦உல்லாசினி- Ullasini- 7♀
♦உவகைமொழி- Uvagaimozhi- 6♀
♦உள்ளொளி- Ulloli- 9♀
♦உன்மைமொழி- Unmaimozhi- 3♀
♦உன்னதி- Unnathi- 6♀

மேலும் மற்ற பெண் குழந்தை பெயர்கள் உ

♦உசாலட்சுமி- Usha Lakshmi- 5♀
♦உதந்திகா- Udantika- 9♀
♦உதயமோனி- Udayamohini- 3♀
♦உதயராகா- Udayaraga- 7♀
♦உதயா- Udaya- 7♀
♦உதயாதி- Uthayathi- 5♀
♦உதலிகா- Utalika- 3♀
♦உதிச்சி- Udichi- 9♀
♦உதிதா- Udita- 1♀
♦உத்தமா- Uttama- 4♀
♦உத்தரா- Uttara- 9♀
♦உத்பாலா- Udbala- 5♀
♦உத்பாலினி- Utpalini- 3♀
♦உத்ஷா- Utsa- 7♀
♦உபக்யா- Upagya- 8♀
♦உபசனா- Upasana- 1♀
♦உபமா- Upama- 7♀
♦உபலா- Upala- 6♀
♦உபாஸனா – Ubasana- 5♀
♦உபிகா- Ubika- 8♀
♦உமா – Uma- 8♀
♦உமாமகேஷ்வரி – Umamaheshwari- 5♀
♦உமைமா- Umaima- 4♀
♦உலூபி- Uloopi- 7♀
♦உல்லாசா- Ullasa- 3♀
♦உல்லாசிதா- Ullasita- 5♀
♦உவகை- Uvagai- 7♀
♦உஜாலா- Ujhala- 8♀
♦உஜாஸ்- Ujas- 6♀
♦உஜிலா- Ujila- 8♀
♦உஜ்வாலா- Ujjwala- 6♀
♦உஜ்ஜயினி- Ujjayini- 9♀
♦உஷா – Usha- 4♀
♦உஷாகிரண்- Ushakiran- 3♀
♦உஷாசுந்தரி- Ushasundari- 9♀
♦உஷாதேவி- Ushadevi- 8♀
♦உஷாநந்தினி – Ushananthini- 3♀
♦உஷாராணி- Usharani- 1♀
♦உஷாலட்சுமி- Ushalakshi- 1♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


1 thought on “உ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top