எ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் எ

எ வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை களின் பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்.

♦எயினி- Eyini- 8♀
♦எரிதழல்- Erithazhal- 9♀
♦எரியீட்டி- Eriyeeti- 6♀
♦எழிஅரசி- Ezhilarasi- 9♀
♦எழிலம்மாள்- Elilammal- 6♀
♦எழிலம்மை- Ezhilammai- 7♀
♦எழிலரசி- Elilarasi- 5♀
♦எழிலழகி- Ezhilazhagi- 4♀
♦எழிலி- Elili- 2♀
♦எழிலி- Ezhili- 6♀
♦எழிலி- Ezhili- 6♀
♦எழிலேந்தி- Ezhilenthi- 8♀
♦எழிலோவியம்- Ezhiloviam- 3♀
♦எழிலோவியா- Ezhiloviya- 6♀
♦எழில்- Elil- 2♀
♦எழில்- Ezhil- 6♀
♦எழில் பாவை- Ezhil Paavai- 2♀
♦எழில்கணி- Elilkani- 1♀
♦எழில்செல்வி- Elilchelvi- 7♀
♦எழில்ஞாயிறு- Ezhilgnayaru- 3♀
♦எழில்நங்கை- Elilnangai- 3♀
♦எழில்நிலவு- Ezhilnilavu- 4♀
♦எழில்மகள்- Ezhilmagal- 4♀
♦எழில்மங்கை- Elilmangai- 2♀
♦எழில்மங்கை- Ezhilmangai- 6♀
♦எழில்மணி- Elilmani- 3♀
♦எழில்மணி- Ezhilmani- 7♀
♦எழில்மதி- Ezhilmathi- 3♀
♦எழில்முகில்- Ezhilmugil- 5♀
♦எழில்முல்லை- Ezhilmullai- 2♀
♦எழில்மொழி- Ezhilmozhi- 5♀
♦எழில்வண்ணம்- Ezhilvannam- 8♀
♦எழில்விழி- Elilvili- 9♀
♦எழில்விழி- Ezhilvizhi- 8♀
♦எழிற்கதிர்- Ezhirkathir- 7♀
♦எழிற்குமரி- Ezhirkumari- 4♀
♦எழிற்குவளை- Ezhirkuvalai- 8♀
♦எழிற்கோமகள்- Ezhirkomagal- 9♀
♦எழிற்செல்வம்- Ezhirselvam- 3♀
♦எழிற்செல்வி- Ezhirselvi- 7♀
♦எழினா- Elina- 5♀
♦எழினி- Ezhini- 8♀
♦எழுகதிர்- Ezhukathi- 1♀
♦எழுஞாயிறு- Ezhugnayuru- 5♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


error:
Scroll to Top