சித்திரை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் –
சித்திரை நட்சத்திரம்

பே போ ர ரி போன்ற எழுத்துகளில் ஆரம்பிக்கும் சித்திரை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

Nameபெயர்நியூமராலஜி நெம்
Bodhiபோதி2
Pechiபேச்சி5
Pechiyammalபேச்சியம்மாள்7
Peralagiபேரழகி6
Poushaliபௌசாலி2
Rachanaரச்சனா1
Rachanaரச்னா1
Rachikaரச்சிகா6
Rachitaரச்சிதா6
Rachnaரச்னா9
Ragasiyaரகசியா9
Rahelaரகேலா9
Rajaniரஜனி8
Rajanigandhaரஜனிகாந்தா7
Rajikaரஜிகா5
Rajiniரஜினி7
Rajniரஜ்னி7
Rakshaரக்சா4
Rakshanaரக்சனா1
Rakshasamardiniரக்சாசமார்த்தினி2
Rakshiniரக்சினி8
Rakshitaரக்சிதா6
Rakumaரகுமா2
Ramaரமா6
Ramadeviரமாதேவி1
Ramalakshmiரமாலட்சுமி7
Ramaniரமணி2
Rambhaரம்பா7
Raminiரமினா1
Ramitaரமிதா8
Ramolaரமோலா6
Ramyakumariரம்யாகுமாரி5
Ranganaரங்கனா2
Ranganayagiரங்கநாயகி8
Rangapriyaரங்கபிரியா2
Rangavalliரங்கவள்ளி7
Ranjeekaரஞ்சீகா2
Ranjiniரஞ்சினி3
Ranjithaரஞ்சிதா9
Ranumathiரனுமதி6
Ranyaரன்யா5
Rashmiரஸ்மி5
Rasikaரசிகா5
Rasikapriyaரசிகபிரியா2
Rasina Parvinரசீனா பர்வீன்7
Rasleelaரஷ்லீலா1
Rasnaரஸ்னா8
Ratanjaliரதஞ்சலி5
Ratchekaரட்சகா4
Ratchikaரட்சிகா8
Rathaniரதனி8
Rathiரதி2
Rathideviரதிதேவி6
Rathnaரத்னா8
Rathnabaiரத்னாபாய்2
Rathnadeviரத்னாதேவி3
Rathnamalaரத்னமாலா8
Rathnammalரத்னம்மாள்2
Rathnaprabhaரத்னபிரபா9
Ratiரதி3
Ratideviரதிதேவி7
Ratnaரத்னா9
Ratnabalaரத்னபாலா7
Ratnabaliரத்னபாலி6
Ratnadeepaரத்னதீபா4
Ratnajyotiரத்னஜோதி7
Ratnalekhaரத்னலேகா1
Ratnaliரத்னலி3
Ratnamalaரத்னமாலா9
Ratnangiரத்னாங்கி3
Ratnaprabhaரத்னபிரபா1
Ratnapriyaரத்னபிரியா6
Ratnavaliரத்னவள்ளி8
Raveenaரவீனா3
Ravichandrikaரவிசந்திரிகா2
Ravijaரவிஜா7
Ravikaரவிகா8
Raviprabhaரவிபிரபா6
Rayaரயா9
Reetigoulaரிதிகௌலா5
Rhiaரியா9
Rhiaரியா9
Richaரிச்சா3
Richithaரிச்சிதா4
Riddhiரித்தி7
Ridhimaரித்திமா8
Rijuரிஜு4
Rijutaரிஜுதா7
Rimaரிமா5
Rinaரினா6
Rishaரிஷா1
Rishabadeviரிஷிபாதேவி8
Rishikaரிஷிகா3
Rishimaரிஷிமா5
Rishkaரிஷ்கா3
Rishmithaரிஷ்மிதா4
Rishyashringaரிஷ்யஷிருங்கா3
Ritaரிதா3
Ritiரித்தி2
Ritishaரித்திஷா3
Ritsikaரித்ஷிகா6
Riyaரியா8

சித்திரை நட்சத்திரத்திற்கு உரியவைகள்

நட்சத்திர நாம எழுத்துகள்பே போ ர ரி
பஞ்ச பூதம்நெருப்பு
நட்சத்திர மண்டலம்வாயு மண்டலம்
நட்சத்திர பட்சிமரங்கு
பஞ்ச பட்சிகாகம்
நட்சத்திர மிருகம்ஆண் புலி
விருட்சம்வில்வம்
நட்சத்திர கணம்ராட்சசம்
ரச்சுசிரசு
உடல் உறுப்புகழுத்து
நவரத்தின கல்பவளம்
நாள்சம நோக்கு நாள்
நட்சத்திர அதிபதிசெவ்வாய்
அதிதேவதைகள்விஸ்வகர்மா
வணங்கவேண்டிய தெய்வங்கள்மகாலட்சுமி
வழிபாட்டு தலங்கள்திருவாரூர்
தானம் செய்ய வேண்டிய பொருட்கள்சர்க்கரைப் பொங்கல்

நட்சத்திர பெண் குழந்தை பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பரணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கார்த்திகை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மகம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூரம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சுவாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அனுசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கேட்டை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மூலம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவோணம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சதயம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

புரட்டாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திரம் ஆண் பெயர்கள்

error:
Scroll to Top