மகம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்


பெண் குழந்தை பெயர்கள் –
மகம் நட்சத்திரம்

ம மி மு மெ போன்ற எழுத்துகளில் ஆரம்பிக்கும் மகம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

Nameபெயர்நியூமராலஜி நெம்
Madalvizhiமடல்விழி6
Madanikaமதனிகா9
Madankiniமதாங்கினி4
Madhanaeswariமதனேஸ்வரி9
Madhiniமதினி4
Madhivathaniமதிவதனி2
Madhiyarasuமதியரசு3
Madhoolikaமதூலிகா8
Madhuமது2
Madhubalaமதுபாலா9
Madhuchandaமதுசந்தா6
Madhuchandraமதுசந்தரா6
Madhuchandrikaமதுசந்திரிகா8
Madhulமதுல்5
Madhulaமதுலா6
Madhulathaமதுலதா8
Madhulekaமதுலேகா4
Madhulikaமதுலிகா8
Madhumalathiமதுமாலதி3
Madhumathiமதுமதி8
Madhumitaமதுமிதா9
Madhumithraமதுமித்ரா8
Madhunishaமதுனிசா8
Madhupriyaமதுபிரியா8
Madhuraமதுரா3
Madhurabharathiமதுரபாரதி7
Madhuradeviமதுராதேவி7
Madhuramமதுரம்7
Madhurarajeshwariமதுரராஜேஸ்வரி7
Madhuravalliமதுரவள்ளி5
Madhureemaமதுரீமா8
Madhurimaமதுரிமா7
Madhurushaமதுருஷா6
Madhushriமதுஸ்ரீ2
Madhuvanthiமதுவந்தி4
Madirakshiமதுரக்சி3
Madonaமடோனா3
Maduradeviமதுராதேவி8
Maduramமதுரம்8
Magadhiமகதி7
Maganaமகனா1
Mageshwariமகேஷ்வரி5
Maghiமகி2
Maghiliniமகிழினி1
Mahabhadraமஹாபாத்ரா3
Mahadeviமகாதேவி9
Mahagauriமகாகௌரி7
Mahakaliமகாகாளி2
Mahakantaமகாகாந்தா7
Mahalakshmiமஹாலக்ஷ்மி6
Mahamayaமகாமாயா9
Mahaniyaமகானியா9
Mahapadmaமகாபத்மா4
Maharaniமகாராணி2
Mahashiniமஹாஷினி1
Mahasriமஹாஸ்ரீ6
Mahaswetaமகாஷ்வேதா1
Mahathiமஹதி6
Mahatiமகதி7
Maheswariமஹேஸ்வரி7
Mahilamமகிலம்3
Mahimaமகிமா9
Mahizharasiமஹிழரசி5
Makaliமகலி2
Makshiமகசி7
Malaimagalமலைமகள்7
Malaivalargodhaiமலைவளர்கோதை8
Malaiyarasiமலையரசி1
Malarமலர்9
Malargodiமலர்கொடி8
Malarkulazhiமலர்குழலி7
Malarmanamமலர்மணம்6
Malarmangayமலர்மங்கை7
Malarmathiமலர்மதி6
Malaroviyamமலர் ஓவியம்4
Malarviliமலர்விழி7
Malarvizhiமலர்விழி2
Malarvoviyamமலரோவியம்8
Mallikaமல்லிகா5
Mamataமம்தா4
Manaமனா2
Manaliமனாலி5
Manamohiniமணமோகினி7
Manavazhakiமணவழகி8
Mandaginiமந்தாகினி9
Mandakiniமந்தாகினி4
Mandakrantaமந்தாகிருந்தா8
Mandaraமந்தரா7
Mandarmalikaமந்தர்மாலிகா8
Mandeepaமந்தீபா5
Mandiraமந்திரா6
Mandodariமண்டோதரி7
Maneeshaமணீசா3
Mangaiமங்கை9
Mangaiarasiமங்கைஅரசி3
Mangaiyarkarasiமங்கையர்கரசி4
Mangalaமங்களா4
Mangalagowriமங்களகௌரி4
Mangalamமங்களம்8
Mangalamangayமங்களமங்கை2
Mangalamaniமங்களமணி5
Mangalambaமங்களாம்பா2
Mangalambikaiமங்களாம்பிகை4
Mangalammabalமங்களாம்மாபாள்1
Mangalammalமங்களம்மாள்7
Mangalammbikaiமங்களாம்பிகை8
Mangalanayagiமங்களநாயகி7
Mangalavalliமங்களவள்ளி6
Mangammalமங்கம்மாள்3
Mangayமங்கை7
Mangayarkarasiமங்கையர்கரசி4
Maniமணி1
Manideepaமணிதீபா5
Manigodiமணிகொடி9
Manikaமணிகா4
Manikodiமணிகொடி4
Manikuntalaமணிகுந்தலா9
Manimaalaiமணிமாலை2
Manimalaமணிமாலா1
Manimalarமணிமலர்1
Manimangaiமணிமங்கை1
Manimanjariமணிமஞ்சரி4
Manimekalaiமணிமேகலை8
Manimekhalaமணிமேகலா7
Manimozhiமணிமொழி9
Manimugilமணிமுகில்9
Maninagaiமணிநாகை6
Maniniமணிணி6
Maniprabhaமணிபிரபா2
Maniratnaமணிரத்னா1
Manishaமணிஷா2
Manishikaமனிசிகா4
Manitamilமணிதமிழ்2
Manivalliமணிவள்ளி3
Maniyammalமணியம்மாள்3
Maniyarasuமணியரசு5
Manjalமஞ்சள்6
Manjanaமஞ்சனா9
Manjariமஞ்சரி3
Manjiraமஞ்சிரா3
Manjishtaமஞ்சிஷ்தா5
Manjuமஞ்சு5
Manjubalaமஞ்சுபாலா3
Manjubashiniமஞ்சுபாஷினி4
Manjubhargaviமஞ்சுபார்கவி1
Manjudeviமஞ்சுதேவி9
Manjulaமஞ்சுளா9
Manjuladeviமஞ்சுளாதேவி4
Manjulikaமஞ்சுளிகா2
Manjuparkaviமஞ்சுபார்கவி2
Manjushaமஞ்சுஷா6
Manjushriமஞ்சுஸ்ரீ5
Manjuvidyaமஞ்சுவித்யா3
Mankaiமங்கை4
Manmayiமண்மாயி4
Mannaமண்னா7
Manobalaமனோபாலா5
Manochithraமனோசித்ரா2
Manogyaமனோக்யா4
Manohariமனோஹரி7
Manokariமனோகரி1
Manollasiniமனோலஷினி2
Manonmaniமனோண்மனி4
Manonmaniமனோன்மனி4
Manoramaமனோரமா4
Manoranjanaமனோரஞ்சனா3
Manoranjiniமனோரஞ்சனி1
Manoranjithamமனோரஞ்சிதம்2
Mantraமந்த்ரா4
Manushriமனுஸ்ரீ4
Maragadhamமரகதம்4
Maragathamமரகதம்2
Maragathamaniமரகதமணி8
Maragathavalliமரகதவள்ளி9
Maralaமரலா1
Marayselviமறைசெல்வி8
Marichikaமரிசிக்கா1
Marisaமரிசா7
Marudhamமருதம்7
Marudhamathiமருதமதி9
Marudhammalமருதம்மாள்6
Marushikaமருசிக்கா2
Maruthammayமருத்தம்மை8
Mathiமதி6
Mathimalarமதிமலர்6
Mathiniமதினி2
Mathivaniமதிவாணி7
Mathivathanaமதிவதனா1
Mathiyazhakiமதியழகி6
Mayilமயில்6
Mayilammalமயில்ம்மாள்1
Mayilarasiமயில்அரசி9
Mayilathalமயிலாத்தாள்3
Mayiliniமயிலினி2
Mayoorikaமயூரிகா9
Mayraமயிரா4
Mayuraமயூரா7
Mayuriமயூரி6
Mayurikaமயூரிகா9
Medhaமேதா4
Mediniமெதினா9
Megaaமேகா9
Megakumariமேககுமாரி9
Megalaமேகலா3
Megamallikaiமேகமல்லிகை4
Meganமேகன்4
Meganayagiமேகநாயகி2
Megavalliமேகவள்ளி1
Mehaமேஹா9
Mehalமேஹல்3
Mehavarshanaமேஹவர்ஷனா3
Mekalaமேகலா7
Mekhalaமேகலா6
Mekhavarthiniமேகவர்த்தினி4
Menaமேனா6
Menadeviமேனதேவி1
Menagaமேனகா5
Menakaமேனகா9
Menkadeviமேனகாதேவி3
Methaமேதா2
Michelleமிஷேல்4
Mihiraமிஹிரா4
Miliமிலி7
Minishaமினிஷா1
Minnalமின்னல்9
Minnalgodiமின்னல்கொடி8
Minnammalமின்னம்மாள்9
Minnoliமின்னொளி5
Miraமிரா5
Mirandaமிராண்டா6
Miriyamமிரியாம்7
Mirunaliniமிருணாளினி3
Miruthulaமிருதுலா6
Mishikaமிஷிகா7
Mishitaமிஷிதா7
Mishtiமிஷிதி6
Misriமிஷிரி5
Mitaமிதா7
Mitaliமிதாலி1
Mithraமித்ரா6
Mithradeviமித்ராதேவி1
Mithulaமிதுலா3
Mithunadeviமிதுனதேவி9
Mithurlashiniமிதுர்லாஷினி8
Mitraமித்ரா7
Mitravindaமிதுர்விந்தா3
Miuthukumariமுத்துகுமாரி3
Mridhulaமிருதுலா5
Mridiniமிருதினி4
Mriduமிருது2
Mridulaமிருதுளா6
Mriganayaniமிருகாநாயனி4
Mrinalமிருநல்4
Mrinaliமிருனாழி4
Mrinalikaமிருனாழிகா7
Mrinaliniமிருனாழினி9
Mrinmayeeமிருன்மாயி4
Mritsaமிருட்சா8
Mrittikaமிருத்திகா2
Mudiyarasiமுடியரசி3
Mudraமுத்ரா3
Mudrikaமுத்ரிகா5
Mugambikaiமுகாம்பிகை6
Muktaமுக்தா3
Mukulaமுகுலா7
Mullaiமுல்லை5
Mullaicharamமுல்லைசரம்4
Mullaigodiமில்லைகொடி4
Mullaikmaniமுல்லைமணி8
Mullaimanimozhiமுல்லைமணிமொழி5
Mullainayagiமுல்லைநாயகி8
Mullaiselviமுல்லைசெல்வி9
Mullaivadivuமுல்லைவடிவு3
Muthambikaiமுத்தாம்பிகை9
Muthamilarasiமுத்தமிழரசி1
Muthamilselviமுத்தமிழ்செல்வி2
Muthamizhமுத்தமிழ்2
Muthamizh Paavaiமுத்தமிழ்பாவை7
Muthammalமுத்தம்மாள்3
Mutharasiமுத்தரசி2
Muthazhaguமுத்தழகு9
Mutholiமுத்தொளி8
Muthuchippiமுத்துசிப்பி9
Muthukaruppiமுத்துகருப்பி4
Muthulakshmiமுத்துலட்சுமி3
Muthumalaiமுத்துமாலை2
Muthumaniமுத்துமணி3
Muthumeenalமுத்துமீனால்7
Muthunagaiமுத்துநகை7
Muthunayagiமுத்துநாயகி5
Muthupechiமுத்துப்பேச்சி7
Muthuvalliமுத்துவள்ளி4
Muthuvazhuthiமுத்துவழுதி9

மகம் நட்சத்திரத்திற்கு உரியவைகள்

நட்சத்திர நாம எழுத்துகள்ம மி மு மெ
பஞ்ச பூதம்நீர்
நட்சத்திர மண்டலம்அக்கினி மண்டலம்
நட்சத்திர பட்சிஆண் கழுகு
பஞ்ச பட்சிஆந்தை
நட்சத்திர மிருகம்ஆண் எலி
விருட்சம்ஆல்
நட்சத்திர கணம்ராட்சசம்
ரச்சுபாதம்
உடல் உறுப்புதாடை,உதடுகள்
நவரத்தின கல்வைடூரியம்
மேல் நோக்கு/கீழ் நோக்கு/சம நோக்கு நாள்கீழ் நோக்கு நாள்
நட்சத்திர அதிபதிகேது
அதிதேவதைகள்சுக்கிரன்
வணங்கவேண்டிய தெய்வங்கள்சூரியன்,நரசிம்மன்,கிருஷ்ணன்
வழிபாட்டு தலங்கள்சிதம்பரம்
தானம் செய்ய வேண்டிய பொருட்கள்கீரை

நட்சத்திர பெண் குழந்தை பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பரணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கார்த்திகை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மகம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூரம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சுவாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அனுசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கேட்டை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மூலம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவோணம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சதயம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

புரட்டாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

error: