ஊ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் ஊ

ஊ வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தைகளின் பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்.

Nameபெயர்நியூமராலஜி நெம்
Oormilaஊர்மிளா 2
Oorvasiஊர்வசி9
Urmikaஊர்மிகா1
Urmilaஊர்மிளா 2
Urmilakumariஊர்மிளாகுமாரி3
Urmilaraniஊர்மிளாராணி8
Urshitaஊர்ஷிதா6
Urvasiஊர்வசி9

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


error:
Scroll to Top