புனர்பூசம் நட்சத்திரம் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love


பெண் குழந்தை பெயர்கள் –
புனர்பூசம் நட்சத்திரம்

கே கோ ஹ ஹி போன்ற எழுத்துகளில் ஆரம்பிக்கும் புனர்பூசம் நட்சத்திரம் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

Nameபெயர்நியூமராலஜி நெம்
Godaகோதா9
Goda Deviகோதாதேவி4
Godaiகோதை9
Godavariகோதவரி5
Godavriகோதாவ்ரி4
Gokilaகோகிலா1
Gokilaraniகோகிலாராணி7
Gokilavaniகோகிலவாணி2
Gomathiகோமதி1
Gomatiகோமதி2
Gomedhakaகோமேதகா2
Gominiகோமினி4
Gopaகோபா3
Gopalarupiniகோபாலரூபிணி4
Gopikaகோபிகா5
Gopikaiகோபிகை5
Gopilaகோபிலா6
Gormaகோர்மா9
Gorochanaகோரோச்சனா1
Gourangiகோராங்கி2
Govartharupiniகோவர்த்தரூபிணி8
Govarthiniகோவர்த்தினி6
Habiba Begumஹபீபா பேகம்8
Habiba Kalithஹபீபா காலித்3
Hajira Begumஹசீரா பேகம்5
Haleema Begumஹலீமா பேகம்3
Halima Beebiஹலீமா பீபீ4
Halimahஹலிமா7
Halimunnisaஹலீமுனிஸா4
Hamama Banuஹமாமா பானு3
Hamasavarthiniஹம்சவர்த்தினி9
Hamitha Banuஹமீதா பானு8
Hamitha Begumஹமீதா பேகம்9
Hamsaஹம்சா6
Hamsa Geethaஹம்ச கீதா7
Hamsa Malaஹம்ச மாலா6
Hamsageetaஹம்சகீதா8
Hamsamalarஹம்சமலர்6
Hamsapadikeஹம்சபதி7
Hamsavahiniஹம்சவாகினி6
Hamsaveenaஹம்சவீணா8
Hamsaveniஹம்சவேணி2
Hamshawaniஹம்சவானி7
Hamsiஹம்சி5
Hamsiniஹம்சினி1
Hanishaஹனிஷா6
Hansaஹன்சா7
Hansa Begumஹஸா பேகம்1
Hanshikaஹன்ஷிகா8
Hansiniஹன்சினி2
Hanyaஹன்யா4
Hardikaஹர்திகா7
Hardikaஹரிதிகா7
Haribalaஹரிபாலா7
Harinaஹரிணா6
Harinaஹரினா6
Harinakshiஹரிணக் ஷி8
Hariniஹரிணி5
Hariniஹரினி5
Harinivethaஹரினிவேதா7
Haripriyaஹரிபிரியா6
Harismitaஹரிஷ்மிதா8
Haritaஹரிதா3
Harithaஹரிதா2
Haritha Sinthiyashiniஹரிதா சிந்தியாஷினி4
Harivarshaஹரிவர்ஷா6
Harivathsaஹரிவத்ஷா8
Harshaஹர்ஷா1
Harshadaஹர்ஷதா6
Harshadayiniஹர்ஷதயாயினி9
Harshalஹர்சல்4
Harshanaஹர்ஷணா7
Harshaprabhaஹர்ஷபிரபா2
Harshapradaஹர்ஷபிரதா5
Harshavardiniஹர்ஷவர்த்தினி6
Harshavarhiniஹர்ஷவர்ஹினி1
Harshiஹர்ஷி9
Harshikaஹர்ஷிகா3
Harshiniஹர்ஷினி5
Harshithaஹர்ஷிதா2
Harsikaஹர்ஷிகா4
Hasinaஹஸினா7
Hasina Begumஹசீனா பேகம்1
Hasina Maryamஹசீனா மர்யம்6
Hasinikaஹசினிகா9
Hasitaஹஸிதா4
Hasitaஹஷிதா4
Hasmath Shakkinaஹஷ்மத் ஸ்க்கீனா9
Hasmath Sulthanaஹஷ்மத் சுல்தானா4
Hasmathul Hasinaஹஸ்மத்துல் ஹசீனா2
Hasnaஹஸ்னா7
Hasna Begumஹஸ்னாபேகம்1
Hasrath Ameenaஹஸ்ரத் ஆமினா6
Hasthaஹஸ்தா3
Hasumathiஹசுமதி1
Havishmathiஹவிஷ்மதி1
Hayanthikaஹயந்திகா8
Hillaஹில்லா6
Himaஹிமா4
Himadyuthiஹிமத்யுதி1
Himagowriஹிமாகௌரி4
Himaliniஹிமாலினி3
Himamaniஹிமாமணி5
Himaniஹிமானி9
Himarashmiஹிமார்ஷ்மி9
Himashwethaஹமஷ்வேதா7
Himashwethaஹிமாஷ்வேதா7
Hinaஹினா5
Hindaஹிந்தா9
Hindolaஹிதோலா9
Hindolaஹிந்தோலா9
Hinduஹிந்து2
Hindujaஹிந்துஜா4
Hindumathiஹிந்துமதி8
Hiralஹிரல்3
Hiranmayiஹிரமாயி8
Hiranmayiஹிரன்மாயி8
Hiranmethaஹிரண்மேதா7
Hiranyaஹிரண்யா4
Hirinmaniஹிரிமணி5
Hitaஹிதா2
Hitaishiஹிதாஷி2
Hityshiஹிதிஷி8
Hityshiniஹிதிஷினி4
Hiyaஹியா7
Hradiniஹரதினி9
Hridayaஹிரிதயா3
Hridayaveenaஹிரிதயவீணா5
Hridyaஹிரித்யா2
Hrillekhaஹிரில்லேகா3
Hrithkamalaஹிரித்கமலா3
Kodeshwariகோடீஸ்வரி5
Kodhaiகோதை3
Kodimalarகோதைமலர்3
Kodimalliகோதைமல்லி5
Kodimullaiகோதைமுல்லை8
Kohinoorகோஹினூர்6
Kokilaகோகிலா5
Kolamayilகோலமயில்9
Kolavizhiகோலவிழி5
Komagalகோமகள்6
Komalகோமல்7
Komalaகோமளா8
Komaladeviகோமலதேவி3
Komaladeviகோமளாதேவி3
Komalamகோமளம்3
Komalaselviகோமளசெல்வி3
Komalavalliகோமளவள்ளி1
Komalavarthiniகோமளவர்த்தினி1
Komaliகோமலி7
Komathaகோமாதா6
Komathiகோமதி5
Komeshwariகோமேஸ்வரி5
Koperumdeviகோப்பெரும்தேவி4
Kosalaiகோசலை5
Kothaiகோதை1
Kothainayagiகோதை நாயகி4
Kothainayakiகோதை நாயகி8

புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் மற்றும் புனர்பூசம் நட்சத்திரதிற்கு உரியவைகள்

நட்சத்திர நாம எழுத்துகள்கே, கோ, ஹ, ஹி
பஞ்ச பூதம்நீர்
நட்சத்திர மண்டலம்மகேந்திர மண்டலம்
நட்சத்திர பட்சிஅன்னம்
பஞ்ச பட்சிஆந்தை
நட்சத்திர மிருகம்பெண் பூனை
விருட்சம்மூங்கில்
நட்சத்திர கணம்தேவம்
ரச்சுவயிறு
உடல் உறுப்புமூக்கு
நவரத்தின கல்புஷ்பராகம்
நாள்சம நோக்கு நாள்
நட்சத்திர அதிபதிகுரு
அதிதேவதைகள்தேவதைகள்
வணங்கவேண்டிய தெய்வங்கள்ஸ்ரீராமன்
வழிபாட்டு தலங்கள்ஆலங்குடி
தானம் செய்ய வேண்டிய பொருட்கள்பால்சாதம்

நட்சத்திர பெண் குழந்தை பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பரணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கார்த்திகை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மகம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூரம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சுவாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அனுசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கேட்டை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மூலம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவோணம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சதயம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

புரட்டாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

error:
Scroll to Top