ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

 

நட்சத்திர பெயர் எழுத்துகள்- 27 நட்சத்திரங்களின் ஆதிக்க எழுத்துகள், பெயர்கள்

நட்சத்திர பெயர் எழுத்துகள், பிறந்த நட்சத்திரம் ஏற்ப பெயர் முதல் எழுத்து, 27 நட்சத்திரங்கள் பெயர்கள்

பூ த ப ட ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் – பூ த ப ட பூராடம் நட்சத்திரம் பூ த ப ட பூராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன தமிழ் ஆண் பெயர்கள் பூ த ப ட ஆண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில் நட்சத்திர பெண் குழந்தை பெயர்கள் தேர்வு செய்ய அசுவிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள் பரணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள் கார்த்திகை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள் ரோகிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள் …

பூ த ப ட ஆண் குழந்தை பெயர்கள் Read More »

முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் லிஸ்ட் இங்கு தொகுக்கப்பட்டு உள்ளது. அ ஆ வரிசை முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் லிஸ்ட் அஃப்ரா Affara அகர்ஷக் Akarshak அகல்மாஷா Akalmasha அகிலஹமத் Akil Ahamed அக்தர்  Akthar அக்தர் பாஷா Akthar Basha அக்தர்அலி Akthar Ali அக்பரி Akpari அக்பர் ஃபரூக் Akthar Faruq அக்பர் அலி Akbar Ali அக்பர் கியாஷ் Akthar Kiyash அக்பர் பாஷா Akbar Basha அக்பர் யாஷின் Akbar …

முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் Read More »

error: