லி லு லே லோ பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் – லி லு லே லோ பரணி நட்சத்திரம்

லி லு லே லோ பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

Nameபெயர்நியூமராலஜி நெம்
Lekhaலேகா1
Lekishaலேகிசா2
Leoraலியோரா6
Libniலிப்னி1
Lillianலில்லியன்6
Linganayagiலிங்க நாயகி1
Lipiலிபி1
Lipikaலிபிகா4
Lochanலோசன்8
Lochanaலோக்சனா9
Logambalலோகாம்பாள்9
Logammalலோகாம்மாள்2
Loganayagiலோகநாயகி2
Logapriyaலோகபிரியா5
Logaratchakiலோகரட்சகி7
Logasundariலோகசுந்தரி4
Logavaniலோகவாணி9
Logeshwariலோகேஸ்வரி9
Lohiniலோஹினி4
Lohitaலோதா2
Lohithaலோஹிதா4
Lokajananiலோகஜனனி7
Lokamatriலோகமத்ரி1
Lokapavaniலோகபவானி3
Lokasundariலோகசுந்தரி8
Lolaலோலா4
Lolaksiலோலாக்சி7
Lolitaலோலிதா6
Lonaலோனா6
Lopaலோபா8
Lopamudraலோபமுத்ரா2
Loukyaலோக்யா4

நட்சத்திர பெண் குழந்தை பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பரணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கார்த்திகை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மகம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூரம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சுவாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அனுசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கேட்டை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மூலம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவோணம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சதயம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

புரட்டாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

error:
Scroll to Top