பே போ ஜ ஜி பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் – பே போ ஜ ஜி உத்திராடம் நட்சத்திரம்

பே போ ஜ ஜி உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

பே போ ஜ ஜி பெண் தமிழ் பெயர்கள்

Nameபெயர்Astro no.
Bodhiபோதி2
Pechiyammalபேச்சியம்மாள்7
Peralagiபேரழகி 6

பே போ ஜ ஜி பெண் பிறமொழி பெயர்கள்

Nameபெயர்Astro no.
Jagadeeshwariஜகதீஸ்வரி3
Jagathaஜகதா3
Jahanaraஜகனரா9
Jalajaஜலஜா8
Jalamaliniஜலமணி1
Jalandharaஜலந்தரா7
Jalsaஜல்சா7
Jamunaஜமுனா6
Jamunadeviஜமுனாதேவி1
Jamunaraniஜமுனாராணி3
Janagakumariஜனககுமாரி8
Janagaraniஜனகரானி4
Janagavalliஜனகவள்ளி9
Janakanandiniஜனகநந்தினி4
Jananapriyaஜனனப்பிரியா2
Jananiஜனனி4
Janapriyaஜனபிரியா5
Jayachitraஜயசித்திரா6
Jhalakanaஜலகானா5
Pechiபேச்சி5

நட்சத்திர பெண் குழந்தை பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பரணி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

கார்த்திகை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மகம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூரம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

சுவாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அனுசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

கேட்டை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மூலம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

உத்திராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவோணம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

சதயம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

error:
Scroll to Top