ஹே ஹோ ஹி ட பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் – ஹே ஹோ ஹி ட பூசம் நட்சத்திரம்

ஹே ஹோ ஹி ட பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

Nameபெயர்நியூமராலஜி நெம்
Haimavathiஹேமாவதி2
Haimiஹேமி4
Hemaஹேமா9
Hemachandraஹேமச்சந்திரா4
Hemachandraஹேமாசந்திரா4
Hemadeviஹேமாதேவி4
Hemadriஹேமாத்ரி4
Hemakumariஹேமகுமாரி1
Hemalஹேமல்3
Hemalaஹேமலா4
Hemalathaஹேமலதா6
Hemalekhaஹேமலேகா1
Hemamaliniஹேமாமாலினி4
Hemangiஹேமாங்கி3
Hemanginiஹேமாங்கினி8
Hemaniஹேமானி5
Hemanthiniஹேமந்தினி2
Hemantiஹேமாந்தி7
Hemaprabhaஹேமபிரபா1
Hemapujamஹேமாபுஜம்7
Hemapushpaஹேமபுஷ்பா9
Hemaputhaliஹேமபுதல்வி6
Hemarekhaஹேமரேகா7
Hemashriஹேமஸ்ரீ9
Hemavarnaஹேமவர்ணா2
Hemavarniஹேமவர்ணி1
Hemavathyஹேமாவதி4
Hemavatiஹேமாவதி7
Hemkantaஹேமகந்தா1
Hemlataஹேம்லதா6
Herambaஹேரம்பா3
Hillaஹில்லா6
Himaஹிமா4
Himadyuthiஹிமத்யுதி1
Himagowriஹிமாகௌரி4
Himaliniஹிமாலினி3
Himamaniஹிமாமணி5
Himaniஹிமானி9
Himarashmiஹிமார்ஷ்மி9
Himashwethaஹிமாஷ்வேதா7
Hinaஹினா5
Hindaஹிந்தா9
Hinduஹிந்து2
Hindujaஹிந்துஜா4
Hindumathiஹிந்துமதி8
Hiralஹிரல்3
Hiranmayiஹிரமாயி8
Hiranmayiஹிரன்மாயி8
Hiranmethaஹிரண்மேதா7
Hiranyaஹிரண்யா4
Hirinmaniஹிரிமணி5
Hitaishiஹிதாஷி2
Hityshiஹிதிஷி8
Hiyaஹியா7
Hridayaஹிரிதயா3
Hridayaveenaஹிரிதயவீணா5
Hridyaஹிரித்யா2
Hrillekhaஹிரில்லேகா3
Hrithkamalaஹிரித்கமலா3

நட்சத்திர பெண் குழந்தை பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

பரணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

கார்த்திகை நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

ரோகிணி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

திருவாதிரை நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

பூசம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

மகம்  நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

பூரம்  நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

சித்திரை நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

சுவாதி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

விசாகம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

அனுசம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

கேட்டை நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

மூலம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

பூராடம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

உத்திராடம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

திருவோணம் நட்சத்திர பெயர்கள் >>>

அவிட்டம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

சதயம் நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

புரட்டாதி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெயர்கள் >>

ரேவதி நட்சத்திரம் பெயர்கள் >>>

error:
Scroll to Top