மு வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள்

மு வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள்

மு வரிசை யில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

பெயர்NameAstro no. 
மெய்மொழிMeymozhi6
முத்துகுமாரிMiuthukumari3
முடியரசிMudiyarasi3
முத்ராMudra3
முத்ரிகாMudrika5
முகாம்பிகைMugambikai6
முகுலாMukula7
முல்லைMullai5
முல்லைசரம்Mullaicharam4
முல்லைமணிMullaikmani8
முல்லைமணிமொழிMullaimanimozhi5
முல்லைநாயகிMullainayagi8
முல்லைசெல்விMullaiselvi9
முல்லைவடிவுMullaivadivu3
முத்தாம்பிகைMuthambikai9
முத்தமிழரசிMuthamilarasi1
முத்தமிழ்செல்விMuthamilselvi2
முத்தமிழ்Muthamizh2
முத்தமிழ்பாவைMuthamizh Paavai7
முத்தம்மாள்Muthammal3
முத்தரசிMutharasi2
முத்தழகுMuthazhagu9
முத்தொளிMutholi8
முத்துசிப்பிMuthuchippi9
முத்துகருப்பிMuthukaruppi4
முத்துலட்சுமிMuthulakshmi3
முத்துமாலைMuthumalai2
முத்துமணிMuthumani3
முத்துமீனால்Muthumeenal7
முத்துநகைMuthunagai7
முத்துநாயகிMuthunayagi5
முத்துப்பேச்சிMuthupechi7
முத்துவள்ளிMuthuvalli4
முத்துவழுதிMuthuvazhuthi9

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error: