நே நோ நு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் நே நோ நு

நே நோ வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

♦நெரியல்- Neriyal- 4♀
♦நெல்லை நாயகி- Nellainayagi- 2♀
♦நேசரஞ்சனி- Nesaranjani- 7♀
♦நேத்ராவதி- Netravati- 2♀

♦நுதன்- Nutan- 7♀
♦நேகரிகா- Neharika- 4♀
♦நேகல்- Nehal- 4♀
♦நேகா- Neha- 1♀
♦நேத்ரா – Nethraa- 4♀
♦நேவிதா- Nevitha- 7♀
♦நோவாமெர்ஸி- Novamershi- 7♀
♦நோஷி- Noshi- 2♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top