தெ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் the – தெ

தெ – the வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

♦தெய்வசுந்தரி- Theivasundari- 7♀
♦தெய்வசுமங்கலி- Theivasumangali- 9♀
♦தெய்வசெல்வி- Dheivachelvi- 9♀
♦தெய்வநாயகி- Theivanayagi- 5♀
♦தெய்வநாயகி- Dheivanayagi- 7♀
♦தெய்வமலர்- Theivamalar- 2♀
♦தெய்வமனோகரி- Theivamanokari- 3♀
♦தெய்வவடிவு- Dheivavadivu- 2♀
♦தெய்வீகராணி- Theiveekarani- 2♀
♦தென்றல் – Thendral- 1♀
♦தென்றல் – Thenral- 6♀
♦தென்னரசி – Thennarasi- 1♀

தே வரிசை பெண் பெயர்கள்

♦தேவகங்கா- Devaganga- 8♀
♦தேவகன்யா- Devkanya- 2♀
♦தேவகி- Devagi- 3♀
♦தேவகி- Devaki- 7♀
♦தேவகிரி- Devakiri- 7♀
♦தேவகுமாரி- Devakumari- 6♀
♦தேவசௌந்தரி- Devasowndari- 9♀
♦தேவதுர்கா- Devadurga- 2♀
♦தேவநாயகி- Devanayagi- 8♀
♦தேவநாயகி- Devanayagi- 8♀
♦தேவபாரதி- Devabharathi- 9♀
♦தேவபிரியா- Devapriya- 2♀
♦தேவபுஷ்பா- Devapushba- 9♀
♦தேவமனோகரி- Devamanokari- 6♀
♦தேவயானி- Devavathy- 9♀
♦தேவாணி- Devani- 1♀
♦தேவி- Devi- 4♀
♦தேவிகரணி- Devikarani- 4♀
♦தேவிகலா- Devikala- 2♀
♦தேவிகா- Thevaki- 4♀
♦தேவிகா- Devika- 7♀
♦தேவிபாரதி- Devibharathi- 8♀
♦தேவிபாலா- Devibala- 2♀
♦தேவிபிரியா- Devipriya- 1♀
♦தேவியாயினி- Deviyayani- 7♀
♦தேவிராணி- Devirani- 1♀
♦தேவிலலிதா- Devilalitha- 4♀
♦தேனம்மாள்- Thenammal- 6♀
♦தேனரசி – Thenarasi- 5♀
♦தேனருவி – Thenaruvi- 1♀
♦தேனிசை – Thenisai- 4♀
♦தேனிலா – Thenila- 6♀
♦தேனு- Dhenu- 7♀
♦தேனுமதி- Dhenumathi- 4♀
♦தேன்சுடர்- Thensudar- 2♀
♦தேன்மதி – Theanmathi- 9♀
♦தேன்மலர்- Thenmalar- 2♀
♦தேன்மொழி – Thenmozhi- 1♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top