வீ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் வீ

வீ வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

♦வீரமகள் – Veeramagal- 4♀
♦வீரமங்கை- Veeramangai- 6♀
♦வீரம்மாள்- Veerammal- 9♀
♦வீரலஷ்மி – Veeralakshmi- 7♀

♦வீணகானா- Veenagana- 7♀
♦வீணா – Veena- 2♀
♦வீரபாரதி- Veerabharathi- 1♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Z

error:
Scroll to Top