தி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் தி – thi

தி – thi வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

♦திங்களரசி – Thingalarasi- 2♀
♦தியாகமயில்- Thoagaimayil- 4♀
♦தியாகவள்ளி- Thiyagavalli- 1♀
♦திரிபுரசுந்தரி- Thirupurasundari- 2♀
♦திரிபுரநர்த்தகி- Thiripuranarthagi- 9♀
♦திரிபுவனா- Thiripuvana- 4♀
♦திரிவேணி- Thiriveni- 6♀
♦திரிஷா – Thrisha- 2♀
♦திருக்குறள்- Thirukkural- 6♀
♦திருக்குறள் கதிர்- Thirukkural Kathir- 1♀
♦2திருக்குறள் நங்கை- Thirukkural Nangai- 7♀
♦திருக்குறள் மணி- Thirukkural Mani- 7♀
♦திருக்குறள் மதி- Thirukkural Mathi- 3♀
♦2திருக்குறள் மாலை- Thirukkural Maalai- 7♀
♦திருக்குறள்ச் செம்மல்- Thirukkural Semmal- 6♀
♦திருக்குறள்ச்சுடர்- Thirukkural Sudar- 6♀
♦திருக்கோவரசி- Thirukkovarasi- 3♀
♦திருச்செல்வி- Thiruchselvi- 1♀
♦திருத்தமிழ்- Thiruthtamil- 6♀
♦திருநங்கை- Thirunangai- 5♀
♦திருநாகசுந்தரி- Thirunagasundari- 5♀
♦திருநாவுக்கரசி- Thirunaavukkarasi- 7♀
♦திருநிலவு- Thirunilavu- 2♀
♦திருநிறை- Thirunirai- 1♀
♦திருநிறைசெல்வி- Thiruniraiselvi- 5♀
♦திருநிறைச்செல்வி- Thiniraichselvi- 4♀
♦திருப்பண்- Thiruppan- 6♀
♦திருப்பா- Thiruppan- 6♀
♦திருப்பாமகள்- Thiruppamagal- 8♀
♦திருப்பாவை- Thiruppaavai- 7♀
♦திருப்புகழ்- Thiruppugal- 5♀

♦திருப்புகழ்மணி- Thiruppugalmani- 6♀
♦திருப்புகழ்மதி- Thiruppugalmathi- 2♀
♦திருமகள் – Thirumagal- 2♀
♦திருமகள்செல்வி- Thirumagalselvi- 6♀
♦திருமங்கா- Thirumanga- 4♀
♦திருமணி- Thirumani- 5♀
♦திருமணிதேவி- Thirumanidevi- 9♀
♦திருமலர்- Thirumalar- 4♀
♦திருமலைநாகை- Thirumalainagai- 9♀
♦திருமறை- Thirumarai- 1♀
♦திருமாமணி- Thirumaamani- 2♀
♦திருமுகம்- Thirumugam- 5♀
♦திருமொழி- Thirumoli- 8♀
♦திருவரசி- Thiruvarasi- 2♀
♦திருவருட்பா- Thiruvarudpa- 6♀
♦திருவருட்பாமகள்- Thiruvarudpaamagal- 5♀
♦திருவருட்பாமதி- Thiruvarudpaamathi- 4♀
♦திருவருள்- Thiruvarul- 6♀
♦திருவழகி- Thiruvalagi- 2♀
♦திருவழகு- Thiruvalagu- 5♀
♦திருவளர்செல்வி- Thiruvalarselvi- 8♀
♦திருவளர்நங்கை- Thiruvalarnangai- 5♀
♦திருவள்ளுவம்- Thiruvalluvam- 9♀
♦திருவாட்டி- Thiruvatti- 4♀
♦திருவாய்மொழி- Thiruvaaimoli- 5♀
♦திருவிழி- Thiruvili- 2♀
♦திருவொளி- Thiruvoli- 8♀
♦திருவேணி- Thiruveni- 9♀
♦திலகம்- Thilagam- 8♀
♦திலகவதி – Thilagavathi- 1♀
♦திலகா- Thilaga- 4♀
♦திலகா- Tilaka- 9♀
♦திலகேஸ்வரி- Thilageshwari- 5♀
♦தில்லை – Thillai- 8♀
♦தில்லைகரசி- Thillaikarasi- 4♀
♦தில்லைச்செல்வம்- Thillaichselvam- 1♀
♦தில்லைநாகை- Thilainagai- 4♀
♦தில்லைநாயகி- Thillainayagi- 2♀
♦தில்லையம்மாள்- Thillaiammal- 3♀
♦தில்லையரசி- Thillaiarasi- 2♀
♦தில்லையரசி- Thillaiyarasi- 9♀
♦தில்லைவடிவு- Thilaivadivu- 3♀
♦தில்லைவடிவு- Thillaivadivu- 6♀
♦திவ்யமனோகரி- Divyamanokari- 8♀
♦திவ்யாதேவி- Divyadevi- 2♀
♦திவ்யாம்பரி- Divyambari- 5♀

♦திகாம்பரி- Digambari- 1♀
♦திதிக்சா- Titiksha- 7♀
♦திமிலா- Timila- 1♀
♦திரிகுணா- Triguna- 9♀
♦திரிசனா- Drisana- 3♀
♦திரிசுலினி- Trishulini- 4♀
♦திரிபுரசுந்தரி- Tripurasundari- 9♀
♦திரிபுவனேஸ்வரி- Thirupuvaneshwari- 8♀
♦திரிபுவனேஸ்வரி- Tribhuvaneshwari- 9♀
♦திரிலோச்சனா- Trilochana- 2♀
♦திரிவேணி- Triveni- 7♀
♦திரினாயனி- Trinayani- 3♀
♦திரிஷா – Trisha- 3♀
♦திரிஷ்டி- Drishti- 6♀
♦திரிஷ்டி- Dristi- 7♀
♦திரிஷ்யா- Drishya- 3♀
♦திரிஷ்னா- Trishna- 8♀
♦திரீசிதா- Treeshita- 6♀
♦திருதி- Dhruti- 8♀
♦திருதி- Druti- 9♀
♦திருமங்கை- Thirumangai- 4♀
♦திருமலா- Tirumala- 5♀
♦திரேகா- Thirekha- 8♀
♦திலேனா- Deleena- 1♀
♦திலோத்தமா- Tilottama- 3♀
♦திலோத்தமி- Tilothame- 4♀
♦தில்லானா- Tillana- 6♀
♦திவர்ஷினி- Divarshini- 5♀
♦திவிஜா- Divija- 1♀
♦திவ்யா- Divya- 7♀
♦திவ்யாத்மா- Divyatma- 5♀
♦திவ்யானா- Divyana- 4♀
♦திவ்யான்சி- Divyanshi- 3♀
♦தினுஷினி தேவி- Dhinushshini Devi- 2♀
♦தினேஷ்வரி- Dineshwari- 2♀
♦திஸ்யா- Tisya- 2♀
♦திஷா- Disha- 5♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top