ஞா வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

ஞா வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

ஞா வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

Nameபெயர்நியூமராலஜி நெம்
Gnanachelviஞானசெல்வி6
Gnanamagalஞானமங்கை8
Gnanamalarஞானமலர்1
Gnanamaniஞானமணி2
Gnanavadivuஞானவடிவு8
Gnanavalliஞானவள்ளி3
Nanakodiஞானகொடி6
Nanambikaiஞானாம்பிகை3
Nanapushbamஞானபுஷ்பம்2
Nanaselviஞானசெல்வி7
Nanasundariஞானசுந்தரி8
Nanavahiniஞானவாஹினி3
Naneshwariஞானேஸ்வரி4

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top