நா வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் நா

நா வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

♦நாகநந்தினி- Naganandhini- 6♀
♦நாகமணி – Nagamani- 6♀
♦நாகம்மாள் – Nagammal- 8♀
♦நாகலட்சுமி- Nagalakshmi- 6♀
♦நாகலதா- Nagalata- 3♀
♦நாகவள்ளி- Nagavalli- 7♀
♦நாகவேணி- Nagaveni- 1♀
♦நாகஜோதியம்மாள்- Nagajothiammal- 8♀
♦நாகைமுத்து- Nagaimuthu- 7♀
♦நாச்சியார்- Nachiyar- 7♀
♦நாச்சினி- Nachni- 4♀
♦நாமகள்- Naamagal- 5♀
♦நாவரசி- Naavarasi- 5♀
♦நாவற்கொடி- Navargodi- 1♀

♦நாகபூஷணம்மாள்- Nagapushanammal- 7♀
♦நாகஜோதி- Nagajothi- 4♀
♦நாகஸ்ரீ- Nagashree- 6♀
♦நாகினா- Nagina- 1♀
♦நாகினி- Nagini- 9♀
♦நாகேஸ்வரி- Nageshwari- 6♀
♦நாராயணி- Narayani- 2♀
♦நான்சிராணி – Nancyrani- 9♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top