நட்சத்திர பெயர்கள்

நட்சத்திர பெயர் எழுத்துகள்- 27 நட்சத்திரங்களின் ஆதிக்க எழுத்துகள், பெயர்கள்

நட்சத்திர பெயர் எழுத்துகள், பிறந்த நட்சத்திரம் ஏற்ப பெயர் முதல் எழுத்து, 27 நட்சத்திரங்கள் பெயர்கள்

நட்சத்திர பெயர் எழுத்துகள்- 27 நட்சத்திரங்களின் ஆதிக்க எழுத்துகள், பெயர்கள் Read More »

மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் வெ வோ கா கி ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் Read More »

புனர்பூசம் நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் . கே கோ ஹ ஹி எழுத்துகளில் ஆரம்பிக்கும் ஆண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் Read More »

ஆயில்யம் நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் . டி டு டே டோ எழுத்துகளில் ஆரம்பிக்கும் ஆண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் Read More »

மகம் நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

மகம் நட்சத்திரம் ஆண் பெயர்கள் . ம மி மு மெ மா மீ ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மகம் நட்சத்திரம்

மகம் நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் Read More »

திருவாதிரை நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் . க கா ச ஞ கு பெண் குழந்தை பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் Read More »

கார்த்திகை நட்சத்திர ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் அ இ உ எ தமிழில் இங்கு உள்ளன. . krittika nakshatra names starting letters in tamil

கார்த்திகை நட்சத்திர ஆண் குழந்தை பெயர்கள் Read More »

error:
Scroll to Top