ரோகிணி நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

ஆண் குழந்தை பெயர்கள்- ரோகிணி நட்சத்திரம்

இங்கு ரோகிணி நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள், ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்கு உரிய நாம எழுத்துகள், நபர்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் மற்றும் பட்சிகள், மற்றும் நட்சத்திரத்திற்கு உரியவைகள்

ரோகிணி நட்சத்திரம் முதல் பாதம், 2ம் பாதம், 3ம் பாதம், 4ம் பாதம், ஆகிய 4 வகையான பாதங்களும் ரிசப ராசியில் வருகின்றன. எனவே ரோகிணி நட்சத்திறத்தில் பிறந்த அனைவரும் ரிசப ராசியில் பிறந்தவர்கள்.

ரோகிணி நட்சத்திர பெயர்கள்

எனவே ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு வ,வா,வி,வீ போன்ற எழுத்துகளின் ஆதிக்கத்தில் பெயர் அமைத்துக்கொள்வது மிகவும் சிறப்பாகும்.

ரோகிணி நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்திற்கு-வ எழுத்தும், 2-ம் பாதத்திற்கு வா எழுத்தும் , 3-ம் பாதத்திற்கு வி எழுத்தும், 4-ம் பாதம் வீ எழுத்தும் நாம எழுத்துகளாக உள்ளன. எனவே இவ்வகை எழுத்துகளில் ஆரம்பிக்கும் பெயர்களை தேர்வு செய்வது மிகவும் சிறப்பாகும்.

வ,வா,வி,வீ போன்ற எழுத்துகளில் ஆரம்பிக்கும் ரோகிணி நட்சத்திர ஆண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

ரிசப ராசி ரோகிணி நட்சத்திர ஆண் பெயர்கள்

பெயர்Name
ஒட்டக்கூத்தர் Ottakoothar
ஒட்டக்கூத்தன் Ottakoothan
ஒப்பில்லாமணிOppilamani
ஒப்பிலன்Oppilan
ஒபாதியாOpek
ஒள்ளறிவன்Ollarivan
ஒளிஅமுதன் Oli Amudhan
ஒளிஒவியம் Olioviyam
ஒளிநிலவன் Oli Nilavan
ஒளிமதி Olimathi
ஒளியவன்Oliyavan
ஒளியழகன்Oliyalagan
ஒளியன்Oliyan
ஒளிர்நிலவன்Olirnilavan
ஒளிவேந்தன்Oliventhan
வகீந்தராVagindra
வசந்தகுமார்Vasanthakumar
வசந்தகோமன்Vasanthakoman
வசந்தசேனன்Vasanthasenan
வசந்தநாதன்Vasanthanathan
வசந்தம்Vasantham
வசந்தமாளிகாVasantamaalika
வசந்தமோகன்Vasanthamohan
வசந்த்ராசுVasanthrasu
வசந்தராசன்Vasantharasan
வசந்தன்Vasanthan
வசவன்Vasavan
வசுபதிVasupati
வசுமன்Vasuman
வசுமித்ராVasumitra
வசூர்Vasur
வட்சிரவேல்Vatchiravel
வடமலைVadamalai
வடமலையன்Vadamalaiyan
வடிவேல்Vadivel
வடிவேலுVadivelu
வடுகநாதன்Vadukanathan
வந்தன்Vandan
வம்சிVamsi
வரதகோவிந்தன்Varadhagovindan
வர்த்தமான்Vardhaman
வரதமூர்த்திVarahamoorthy
வரதராசுVaradaraasu
வரதராசன்Varadharasan
வரதன்Varadhan
வர்தன்Vardhan
வரதுங்கமித்ரன்Varagamithran
வரதுங்கராமன்Varadungaraman
வரீந்தராVarindra
வருண்Varun
வருணன்Varunan
வழுதிValudhi
வளவன்Valavan
வள்ளிநாதன்Vallinathan
வள்ளிநாயகன்Vallinayagan
வள்ளிகண்ணன்Vallikannan
வள்ளிமணாளன்Vallimanalan
வள்ளிமயிலன்Vallimayilan
வள்ளிமுத்துVallimuthu
வள்ளிமுருகன்Vallimurugan
வள்ளியப்பன்Valliappan
வள்ளியப்பன்Valliyappan
வள்ளியப்பாValliappa
வள்ளுவன்Valluvan
வளையாபதிValaiyapathi
வனசினாதன்Vanchinathan
வாசகன்Vasagan
வாசவதத்தாVaasavadatta
வாசவதத்தாVasavadutta
வாசன்Vasan
வாசிமாகதுன்Vasima Kathun
வாசுVasu
வாசுகிVaasuki
வாசுசென்Vasusen
வாசுதேவகுமார்Vasudevakumar
வாசுதேவன்Vasudevan
வாஞ்சிநாதன்Vanjinathan
வாத்சாயன்Vaatsyaayan
வாமன்Vaaman
வாமன்Vaman
வாமாVama
வாயுVaayu
வாயுVayu
வாயுகுமார்Vayukumar
வாயுநந்தன்Vayunandan
வாயூன்Vayun
வால்மீகிVaalmeeki
வால்மீகிValmiki
வாலன்Valan
வாலிVali
வாலிதாகாசம்Valithakasam
வான்முகி Vanmukil
வான்முகிலன்Vaanmuhilan
வானவன்Vaanavan
வானவன்Vanavan
வானன்Vanan
வானிVaanee
விகர்ணன்Vikarnan
விக்ரமன்Vikraman
விக்ரமாதித்யாVikramaditya
விக்ரமின்Vikramin
விக்னேசுவரன்Vigneshuwaran
விசாகபெருமாள்Visakaperumal
விசு Visu
விசுவபாரதிVisuvabharathi
விசுவாசம்Visuvasam
விசுவாலிங்கம்Visuwalingam
விசோதன்Vishodhan
விடசோக்காVitashokha
விடுதலை Viduthalai
விடுதலைவிரும்பிVidudhalaivirumbi
வித்ய நாதன்Vidyanathan
வித்யாகர்Vidyakar
வித்யாசங்கர்Vidyashankar
வித்யாசரண்Vidyacharan
வித்யாசாகர்Vidhyasagar
வித்யாசாகர்Vidyasagar
வித்யாதரண்Vidyadaran
வித்யாதரன்Vidhyadharan
வித்யாதரன்Vidyadharan
வித்யாபதிVidyapathy
வித்யாபரண்Vidyabharan
வித்யாரண்யாVidyaaranya
வித்யாரண்யாVidyaranya
விதுரன்Viduran
விதுல்Vidul
விந்தன்Vinthan
விநாயகசுந்தரம்Vinayagasundaram
விநாயகம்Vinayagam
விநாயகமூர்த்திVinayamurthy
விநாயகராம்Vinayagaram
விபூலன்Vibulan
விமல்Vimal
விமல்சந்தரன்Vimalchandran
விமலநாதன்Vimalanathan
விமலநாயகம்Vimalanayagan
விமல்மணிVimalmani
விமலன்Vimalan
விமலாகரண்Vimalakaran
விமலாதித்யாVimaladitya
விமலாரமணிVimalaramani
விமலானந்தன்Vimalanandam
விமலேந்தரன்Vimalendran
வியாசாVyasa
விரஞ்சநாடன்Vrajanadan
விராசகிசோர்Vrasakishore
விராசகிசோர்Vrasakishore
விரிசனம்Vrisangan
விருதாச்சலம்Virudachalam
விருதாச்சலமணிVirudachalamani
விருதாசலநாதன்Virudachalanathan
விருதீசுவரன்Virudeeshuwaran
வில்சன்Wilson
வில்லவன்Villavan
வில்வநாதன்Vilvanathan
வில்வமணிVilvamani
வில்வராசுVilvarasu
விவாத்மாVivatma
விவான்Vivaan
விவேக்குமார்Vivekkumar
விவேகானந்தன்Vevekanandan
விவேகானந்தன்Vivekanandan
விவேகானந்தாVivekananda
வின்னரசன்Vinnarasan
வின்னவன்Vinnavan
வினாயராம்Vinayaram
வினில்Vinil
வினுசக்ரவர்த்திVinuchakravarthy
வினுபாலன்Vinubalan
வினூதன்Vinoothan
வினோத்குமார்Vinodkumar
வினோத்குமார்Vinothkumar
விசுவநாதன்Visuwanathan
விசுவநாதன்Vishuwanathan
விசுவகேதுVishuvaketu
விசுவம்Vishuvam
விசுவம்Vishuwam
விசுவமூர்த்திVishuwamurthy
விசுவலிங்கம்Vishwalingam
விசுவாVisuhva
விசுவாVishuwa
விசுவாம்பராVishuwambhara
விசுவாமித்ராVishuvamitra
விசுவாமித்ராVishuwaamitra
விசுவாமித்ராVishuwamitra
வீமசேனன்Vimasenan
வீமன்Veeman
வீரசிகாமணிVeerasigamani
வீரபத்திரன்Veerapathran
வீர்பத்ராVeerbhadra
வீரப்பன்Veerappan
வீரப்பாVeerappa
வீரபாண்டிVeerapandi
வீரபாண்டியன்Veerapandian
வீர்பானுVirbhanu
வீரமணிVeeramani
வீரமலைVeeramalai
வீரமறவன்Veeramaravan
வீரமாமுனிVeeramamuni
வீரராகவான்Veeraraghavan
வீரன்Veeran
வீராVeera
வீராசாமிVeerasamy
வீரானந்தன்Veeranandan
வீரையன்Veeraiyan
வீரோட்டம்Veerottam
வீழிநாதன்Veelinathan

ரோகிணி நட்சத்திரம் மற்ற ஆண் பெயர்கள் தமிழில் பார்க்க

Nameபெயர்
Opethஒபேத்
Omesaஒமேஷா
Orionஒரியோன்
Vakratundவக்ரதுந்த்
Vakrabhujவக்ரபூஜ்
Vagindraவகீந்தரா
Vagishவகீஷ்
Vagishவகீஷா
Vachanவச்சன்
Vasantவசந்த்
Vasanthவசந்த்
Vasanthakumarவசந்தகுமார்
Vasanthakomanவசந்தகோமன்
Vasanthasenanவசந்தசேனன்
Vasanthanathanவசந்தநாதன்
Vasanthamவசந்தம்
Vasantamaalikaவசந்தமாளிகா
Vasanthamohanவசந்தமோகன்
Vasantharasanவசந்தராசன்
Vasanthrasuவசந்த்ராசு
Vasanthrajவசந்த்ராஜ்
Vasantharajanவசந்தராஜன்
Vasanthanவசந்தன்
Vasavanவசவன்
Vasavajவசவாஜ்
Vashishtவசிஷ்ட்
Vasistanவசிஷ்டன்
Vasisthaவசிஷ்தா
Vasupatiவசுபதி
Vasumatவசுமத்
Vasumanவசுமன்
Vasumitraவசுமித்ரா
Vasurவசூர்
Vatchiravelவட்சிரவேல்
Vadamalaiவடமலை
Vadamalaiyanவடமலையன்
Vadivelவடிவேல்
Vadiveluவடிவேலு
Vadukanathanவடுகநாதன்
Vandanவந்தன்
Vamsiவம்சி
Vamsikrishnaவம்சிகிருஷ்ணா
Vamsidharவம்சிதர்
Varadhagovindanவரதகோவிந்தன்
Vardhamanவர்த்தமான்
Varahamoorthyவரதமூர்த்தி
Varadharasanவரதராசன்
Varadaraasuவரதராசு
Varadaraajவரதராஜ்
Varadharajanவரதராஜன்
Varadhanவரதன்
Vardhanவர்தன்
Varagamithranவரதுங்கமித்ரன்
Varadungaramanவரதுங்கராமன்
Varadவராத்
Varaahவராஹ்
Varaahamihirவராஹமிகிர்
Varindraவரீந்தரா
Varinவரீன்
Varunவருண்
Varunanவருணன்
Varuneshவருணேஷ்
Varendraவரேந்தரா
Vareshவரேஷ்
Vareshvarவரேஷ்வர்
Valampurijohnவலம்புரிஜான்
Vallabhவல்லப்
Valaakவலாக்
Valudhiவழுதி
Valavanவளவன்
Vallikannanவள்ளிகண்ணன்
Vallinathanவள்ளிநாதன்
Vallinayaganவள்ளிநாயகன்
Vallimanalanவள்ளிமணாளன்
Vallimayilanவள்ளிமயிலன்
Vallimuthuவள்ளிமுத்து
Vallimuruganவள்ளிமுருகன்
Valliappanவள்ளியப்பன்
Valliyappanவள்ளியப்பன்
Valliappaவள்ளியப்பா
Valluvanவள்ளுவன்
Valaiyapathiவளையாபதி
Vatradharaவற்றாதரா
Vanchinathanவனசினாதன்
Vanadவனத்
Vanadevவனதேவ்
Vanabihariவனபிஹாரி
Vanamalinவனமாலின்
Vanajitவனஜித்
Vaninadhவனி நாத்
Vanijவனிஜ்
Vajrakshaவஜ்ரக்சா
Vajrakayaவஜ்ரகயா
Vajraangவஜ்ரங்க்
Vajradharவஜ்ரதர்
Vajrapaaniவஜ்ரபாணி
Vajrabaahuவஜ்ரபாஹு
Vajramaniவஜ்ரமணி
Vajrajitவஜ்ரஜித்
Vajrahastவஜ்ரஹஷ்த்
Vajraவஜ்ரா
Vajrinவஜ்ரிண்
Vajasaniவஜஷனி
Vajitha Kanamவஜிதா கானம்
Vajendraவஜேந்தரா
Vaakpatiவாக்பதி
Vaageeshவாகீஷ்
Vasaganவாசகன்
Vaachaspatiவாச்சஷ்பதி
Vachaspatiவாச்சஷ்பதி
Vasavவாசவ்
Vaasavadattaவாசவதத்தா
Vasavaduttaவாசவதத்தா
Vasavaவாசவா
Vasanவாசன்
Vasim Hassanவாசிம்ஹாசன்
Vasima Kathunவாசிமாகதுன்
Vasuவாசு
Vaasukiவாசுகி
Vasusenவாசுசென்
Vasusenaவாசுசேனா
Vasudevவாசுதேவ்
Vasudevakumarவாசுதேவகுமார்
Vasudevanவாசுதேவன்
Vasuroopவாசுரூப்
Vanjinathanவாஞ்சிநாதன்
Vatsapalவாட்சபால்
Vatsarவாட்சர்
Vatsanவாட்சன்
Vatsaவாட்சா
Vathsayanவாட்சாயன்
Vatsalவாட்சால்
Vatsinவாட்சின்
Vaninathவாணி நாத்
Vaatsyaayanவாத்சாயன்
Vadishவாதிஷ்
Vamadevவாமதேவ்
Vaamdevவாம்தேவ்
Vaamanவாமன்
Vamanவாமன்
Vamaவாமா
Vayyaவாய்யா
Vaayuவாயு
Vayuவாயு
Vayukumarவாயுகுமார்
Vayudevவாயுதேவ்
Vayunandவாயுநந்த்
Vayunandanவாயுநந்தன்
Vayujatவாயுஜாத்
Vayunவாயூன்
Vartanuவார்த்தனு
Varanaவாரனா
Varidவாரிட்
Varidhvaranவாரித்வாரன்
Variyaவாரியா
Variyasவாரியாஷ்
Varijவாரிஜ்
Varishவாரிஷ்
Valdarவால்தர்
Valdarsamuvelவால்தர்சாமுவேல்
Valdarrabertவால்தர்ராபர்ட்
Valdarlawranceவால்தர்லாரன்ஸ்
Vaalmeekiவால்மீகி
Valmikiவால்மீகி
Valanவாலன்
Valiவாலி
Valithakasamவாலிதாகாசம்
Vanhiவான் ஹி
Vanmaaleeவான்மாலீ
Vanmukilவான்முகி
Vaanmuhilanவான்முகிலன்
Vanraajவான்ராஜ்
Vaanavanவானவன்
Vanavanவானவன்
Vananவானன்
Vanshவான்ஷ்
Vansheedharவான்ஷீதர்
Vaaneeவானி
Vahinவாஹின்
Viksarவிக்சர்
Victorவிக்டர்
Victor Alboshவிக்டர் அல்போஸ்
Victor Asirvathamவிக்டர் ஆசிர்வாதம்
Victor Imanuvelவிக்டர் இம்மானுவேல்
Victor Christhudasவிக்டர் கிருஷ்துதாஸ்
Victor Chandranவிக்டர் சந்தரன்
Victor Samuvelவிக்டர் சாமுவேல்
Victor Devinவிக்டர் டேவின்
Victor Pandiyanவிக்டர் பாண்டியன்
Victor Yesudasவிக்டர் யேசுதாஸ்
Victor Rajவிக்டர் ராஜ்
Victor Lawranceவிக்டர் லாரன்ஸ்
Victor Josephவிக்டர் ஜோசப்
Vikarnanவிகர்ணன்
Vikramவிக்ரம்
Vikramanவிக்ரமன்
Vikramadityaவிக்ரமாதித்யா
Vikramajitவிக்ரமாஜித்
Vikraminவிக்ரமின்
Vikramendraவிக்ரமேந்தரா
Vigrahவிக்ரா
Vikrantவிக்ராந்த்
Vighnaraajவிக்னராஜ்
Vignarajவிக்னராஜ்
Vighnajitவிக்னாஜித்
Vigneshuwaranவிக்னேசுவரன்
Vighneshவிக்னேஷ்
Vigneshவிக்னேஷ்
Vighneshwarவிக்னேஷ்வர்
Vigneshwarவிக்னேஷ்வர்
Vigneshwaranவிக்னேஷ்வரன்
Vikatவிகாத்
Vikasவிகாஷ்
Vikunthவிகுந்த்
Vikernவிகெர்ண்
Vikeshவிகேஷ்
Visamakshவிசமாக்ஸ்
Visakaperumalவிசாகபெருமாள்
Visuவிசு
Vishuvaketuவிசுவகேது
Visuwanathanவிசுவநாதன்
Vishuwanathanவிசுவநாதன்
Visuvabharathiவிசுவபாரதி
Vishuvamவிசுவம்
Vishuwamவிசுவம்
Vishuwamurthyவிசுவமூர்த்தி
Vishwalingamவிசுவலிங்கம்
Visuhvaவிசுவா
Vishuwaவிசுவா
Visuvasamவிசுவாசம்
Vishwatmaவிசுவாத்மா
Vishuwambharaவிசுவாம்பரா
Vishuvamitraவிசுவாமித்ரா
Vishuwaamitraவிசுவாமித்ரா
Vishuwamitraவிசுவாமித்ரா
Visuwalingamவிசுவாலிங்கம்
Visheshவிசேஷ்
Viseshpalவிசேஷ்பால்
Vishokவிசோக்
Vishodhanவிசோதன்
Vitashokhaவிடசோக்கா
Vittanathவிட்ட நாத்
Vittalவிட்டல்
Vittaldasanவிட்டல்தாசன்
Vittalmurthyவிட்டல்மூர்த்தி
Vittalravவிட்டல்ராவ்
Vittalrajவிட்டல்ராஜ்
Vitteshவிட்டேஷ்
Vidvatamவிட்வடம்
Vidvanவிட்வன்
Vitastaவிடஸ்டா
Vidipவிடிப்
Viduthalaiவிடுதலை
Vidudhalaivirumbiவிடுதலைவிரும்பி
Vitolaவிடோலா
Vidojasவிடோஜாஸ்
Vidhatruவிதத்ரு
Vitthalவித்தால்
Vidyanathanவித்ய நாதன்
Vidyakarவித்யாகர்
Vidyashankarவித்யாசங்கர்
Vidyacharanவித்யாசரண்
Vidhyasagarவித்யாசாகர்
Vidyasagarவித்யாசாகர்
Vidhyadharவித்யாதர்
Vidyadharவித்யாதர்
Vidyadaranவித்யாதரண்
Vidhyadharanவித்யாதரன்
Vidyadharanவித்யாதரன்
Vidyapathyவித்யாபதி
Vidyabharanவித்யாபரண்
Vidyaaranyaவித்யாரண்யா
Vidyaranyaவித்யாரண்யா
Vidyutவித்யூத்
Vidarbhவிதர்ப்
Vithalaவிதலா
Vitabhayவிதாபை
Vitaharyaவிதாஹர்யா
Vidhuவிது
Vidurவிதுர்
Viduranவிதுரன்
Vidulவிதுல்
Videhவிதே
Vidheshவிதேஷ்
Vinthanவிந்தன்
Vinaayakவிநாயக்
Vinayakவிநாயக்
Vinayagasundaramவிநாயகசுந்தரம்
Vinayagamவிநாயகம்
Vinayamurthyவிநாயகமூர்த்தி
Vinayagaramவிநாயகராம்
Vinahastவிநாஹஷ்ட்
Viprachittiவிப்ரசிட்டி
Vipradasவிப்ரதாஸ்
Vipreetவிப்ரீத்
Vipanவிபன்
Vibhaakarவிபாகர்
Vibhakarவிபாகர்
Vibhatவிபாத்
Vibhaavasuவிபாவாசு
Vibhavasuவிபாவாசு
Vipaschitவிபாஸ்சித்
Vibhasவிபாஷ்
Vipinவிபின்
Vipinbehariவிபின்பெஹாரி
Vibhishanவிபீஷன்
Vibhudendraவிபுதேந்தரா
Vibhumatவிபுமட்
Vipulவிபுல்
Vibhuவிபூ
Vibhutவிபூத்
Vibulanathanவிபூல நாதன்
Vibulanவிபூலன்
Vibhusnuவிபூஷ்ணு
Vibodhவிபோத்
Vimridhவிம்ரித்
Vimalவிமல்
Vimalchandranவிமல்சந்தரன்
Vimalanathanவிமலநாதன்
Vimalanayaganவிமலநாயகம்
Vimalmaniவிமல்மணி
Vimalanவிமலன்
Vimalakaranவிமலாகரண்
Vimaladityaவிமலாதித்யா
Vimalaramaniவிமலாரமணி
Vimalanandவிமலானந்த்
Vimalanandamவிமலானந்தன்
Vimalendranவிமலேந்தரன்
Vimaleshwaranவிமலேஷ்வரன்
Viamrshவியம்ர்ஸ்
Vyanவியன்
Viyasath Usenவியாசத்உசேன்
Vyasaவியாசா
Vyasவியாஸ்
Viyashவியாஷ்
Vyomவியோம்
Vyomdevவியோம்தேவ்
Vyomakeshவியோமாகேஷ்
Vyomaangவியோமாங்க்
Vyomeshவியோமேஷ்
Vrajanadanவிரஞ்சநாடன்
Vrateshவிர்ட்டேஷ்
Vrajrajவிர்ராஜ்ராஜ்
Viranathவிரனாத்
Vrajeshவிரஜேஷ்
Vrasakishoreவிராசகிசோர்
Vrasakishoreவிராசகிசோர்
Viranchiவிராஞ்சி
Viraatவிராட்
Viratவிராட்
Virataவிராடா
Viralவிரால்
Viraajவிராஜ்
Virajவிராஜ்
Vrajakishoreவிராஜகிஷோர்
Vrajakishoreவிராஜகிஷோர்
Vrajalalவிராஜலால்
Virajithவிராஜித்
Virikvasவிரிக்வாஸ்
Vrishankவிரிசங்க்
Vrisapatiவிரிசபதி
Vrisanganவிரிசனம்
Vrisagவிரிசாக்
Vrishabவிரிசாப்
Virinchiவிரிஞ்சி
Vrishabhendraவிரிஷபேந்தரா
Vrisanவிரிஷன்
Vrisaவிரிஷா
Vrishabhaanuவிரிஷாபானு
Vrishinவிரிஷின்
Vrisiniவிரிஷினி
Virudhவிருத்
Virudachalamவிருதாச்சலம்
Virudachalamaniவிருதாச்சலமணி
Virudachalanathanவிருதாசலநாதன்
Virudeeshuwaranவிருதீசுவரன்
Virudeeshwaranவிருதீஷ்வரன்
Virochanவிரோசன்
Wilfiratவில்ஃபிராட்
Wilsonவில்சன்
Wilson Amalrajவில்சன் அமல்ராஜ்
Wilson Sundararajவில்சன் சுந்தரம்
Wilson Davidவில்சன் டேவிட்
Wilson Rabertவில்சன் ராபர்ட்
Wilson Joseவில்சன் ஜோஷ்
Villavanவில்லவன்
Williyamவில்லியம்
Williyam Samuvelவில்லியம் சாமுவேல்
Williyam Davidவில்லியம் டேவிட்
Williyam Danielவில்லியம் டேனியல்
Williyam Thomasவில்லியம் தாமஸ்
Williyam Rabertவில்லியம் ராபர்ட்
Williyam Lawranceவில்லியம் லாரன்ஸ்
Williyam Georgeவில்லியம் ஜார்ஜ்
Williyam Jacobவில்லியம் ஜேக்கப்
Williyam Josephவில்லியம் ஜோசப்
Williyam Jonshவில்லியம் ஜோன்ஸ்
Vilochanவில்லோசன்
Vilvanathanவில்வநாதன்
Vilvamaniவில்வமணி
Vilvarasuவில்வராசு
Vilvarajவில்வராஜ்
Vilaasவிலாஷ்
Vilokவிலோக்
Vilokanவிலோகன்
Vilohitவிலோஹிட்
Vivatmaவிவாத்மா
Vivaanவிவான்
Vivaswatவிவாஸ்வட்
Vivashவிவாஷ்
Vivekவிவேக்
Vivekkumarவிவேக்குமார்
Vivekanandவிவேகானந்த்
Vevekanandanவிவேகானந்தன்
Vivekanandanவிவேகானந்தன்
Vivekanandaவிவேகானந்தா
Vincentவின்செண்ட்
Vincent Amalrajவின்செண்ட் அமல்ராஜ்
Vincentsamuvelவின்செண்ட் சாமுவேல்
Vincent Davidவின்செண்ட் டேவிட்
Vincent Palrajவின்செண்ட் பால்ராஜ்
Vincent Georgeவின்செண்ட் ஜார்ஜ்
Vinayவினய்
Vinnarasanவின்னரசன்
Vinnavanவின்னவன்
Vinamarவினாமர்
Vinayaramவினாயராம்
Vinilவினில்
Vineetவினீத்
Vinuவினு
Vinuchakravarthyவினுசக்ரவர்த்தி
Vinubalanவினுபாலன்
Vinooவினூ
Vinoothanவினூதன்
Vineshவினேஷ்
Vinochanவினோசன்
Vinodவினோத்
Vinothவினோத்
Vinodkumarவினோத்குமார்
Vinothkumarவினோத்குமார்
Vinothjosephவினோத்ஜோசப்
Vijayவிஜய்
Vijaya Raghvவிஜய ராகவ்
VijayaAnandவிஜயஆனந்த்
Vijayakaviவிஜயகவி
Vijayakanthவிஜயகாந்த்
Vijayagandhiவிஜயகாந்தி
Vijayakrishnanவிஜயகிருஷ்ணன்
Vijayakrishnaவிஜயகிருஷ்ணா
Vijayakumarவிஜயகுமார்
Vijayketuவிஜய்கேது
Vijayagovanவிஜயகோவன்
Vijayasankarவிஜயசங்கர்
Vijaysandarவிஜய்சந்தர்
Vijayachandranவிஜயசந்தரன்
VijayaSarathyவிஜயசாரதி
Vijayasekarவிஜயசேகர்
Vijayasekaranவிஜயசேகரன்
Vijayasenaவிஜயசேனா
Vijayadharanவிஜயதரன்
Vijayadasவிஜயதாஸ்
Vijayantவிஜயந்த்
Vijayanathanவிஜயநாதன்
Vijaybabuவிஜய்பாபு
Vijayabalanவிஜயபாலன்
Vijayabhalanவிஜயபாலன்
Vijayabaskarவிஜயபாஸ்கர்
Vijayabhaskarவிஜயபாஸ்கர்
Vijayapremவிஜயபிரேம்
Vijayaboopathiவிஜயபூபதி
Vijayamaranவிஜயமாறன்
Vijayamohanவிஜயமோகன்
Vijayaranganவிஜயரங்கன்
Vijayarathnaவிஜயரத்னா
Vijayaraghvவிஜயராகவ்
Vijayaragavanவிஜயராகவன்
Vijayaraghavanவிஜயராகவன்
Vijayarangaranவிஜயராங்கரன்
Vijayarajவிஜயராஜ்
Vijayavarmanவிஜயவர்மன்
Vijayavendanவிஜயவேந்தன்
Vijayavelவிஜயவேல்
Vijayanவிஜயன்
Vijayanandவிஜயானந்த்
Vijayanandanவிஜயானந்தன்
Vijayendranவிஜயேந்தரன்
Vijayendraவிஜயேந்த்ரா
Vijayeshவிஜயேஷ்
Vijvalவிஜ்வல்
Vijigeeshவிஜிகேஷ்
Vijeeshவிஜீஷ்
Vijulவிஜுல்
Vijetaவிஜெதா
Vijendraவிஜேந்தரா
Viswanathanவிஸ்வநாதன்
Vishkantவிஷ்கந்த்
Vishnukumarவிஷ்ணுகுமார்
Vishnuduttவிஷ்ணுதத்
Vishnudasanவிஷ்ணுதாசன்
Vishnudasவிஷ்ணுதாஸ்
Vishnudevவிஷ்ணுதேவ்
Vishnuprasadவிஷ்ணுபிரசாத்
Vishnumurthyவிஷ்ணுமூர்த்தி
Vishnumohanவிஷ்ணுமோகன்
Vishnuramவிஷ்ணுராம்
Vishnuvardhanவிஷ்ணுவர்தன்
Visthapவிஷ்தாப்
Vismayவிஷ்மய்
Vishramவிஷ்ராம்
Vishreshவிஷ்ரேஷ்
Vishvanaathவிஷ்வ நாத்
Vishwanathவிஷ்வ நாத்
Vishvanabhவிஷ்வ நாப்
Vishvaretasவிஷ்வ ரெட்டாஸ்
Vishvakarmaவிஷ்வகர்மா
Vishwakarmaவிஷ்வகர்மா
Vishvahetuவிஷ்வகேத்
Vishvaketuவிஷ்வகேது
Vishwadharவிஷ்வதர்
Vishvadevவிஷ்வதேவ்
Vishwanathanவிஷ்வநாதன்
Vishvamவிஷ்வம்
Vishwamவிஷ்வம்
Vishwamurthyவிஷ்வமூர்த்தி
Vishwarajவிஷ்வராஜ்
Vishwaroopவிஷ்வரூப்
Vishwalingamவிஷ்வலிங்கம்
Vishwalochanவிஷ்வலோச்சன்
Visvajitவிஷ்வஜித்
Vishwajeetவிஷ்வஜீத்
Vishvaவிஷ்வா
Vishwaவிஷ்வா
Vishvagவிஷ்வாக்
Vishwankarவிஷ்வாங்கர்
Vishvatmaவிஷ்வாத்மா
Vishvadharவிஷ்வாதர்
Vishwambharவிஷ்வாம்பர்
Vishwambharaவிஷ்வாம்பரா
Vishvamitraவிஷ்வாமித்ரா
Vishwaamitraவிஷ்வாமித்ரா
Vishwamitraவிஷ்வாமித்ரா
Visvayuவிஷ்வாயு
Vishvajitவிஷ்வாஜித்
Viswajithவிஷ்வாஜித்
Vishwaasவிஷ்வாஷ்
Vishwasவிஷ்வாஷ்
Vishveshவிஷ்வேஷ்
Vishweshwarவிஷ்வேஷ்வர்
Vishweshwaranவிஷ்வேஷ்வரன்
Vishnahpuவிஷ்னபு
Vishnayவிஷ்னய்
Vyshnavவிஷ்னவ்
Vishnuவிஷ்னு
Vishnuchakravarthiவிஷ்னுசக்ரவர்த்தி
Vishnubhakthaவிஷ்னுபக்தா
Vishwajitவிஷ்ஜித்
Vishakhவிஷாக்
Vishatanவிஷாடன்
Vishaalவிஷால்
Vishalவிஷால்
Vishalyaவிஷால்யா
Vishikhவிஷிக்
Vihangaவிஹங்கா
Vihangவிஹாங்க்
Vihaanவிஹான்
Vimasenanவீமசேனன்
Vimanathவீமநாத்
Veemanவீமன்
Vimeshwaranவீமேஷ்வரன்
Veerவீர்
Virவீர்
Veerasigamaniவீரசிகாமணி
Veerasenanவீரசேனன்
Virabhadraவீரபட்ரா
Veerapathranவீரபத்திரன்
Veerbhadraவீர்பத்ரா
Veerappanவீரப்பன்
Veerappaவீரப்பா
Veerapandiவீரபாண்டி
Veerapandianவீரபாண்டியன்
Virbhanuவீர்பானு
Veeramaniவீரமணி
Veeramalaiவீரமலை
Veeramaravanவீரமறவன்
Veeramamuniவீரமாமுனி
Veeraraghavanவீரராகவான்
Veeravaguவீரவாகு
Veeranவீரன்
Veeraவீரா
Veerasamyவீராசாமி
Veeranandanவீரானந்தன்
Veerendraவீரேந்தரா
Virendraவீரேந்தரா
Vireshவீரேஷ்
Vireshvarவீரேஷ்வர்
Veeraiyanவீரையன்
Veerottamவீரோட்டம்
Veelinathanவீழிநாதன்

ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்கு உரியவைகள்

நட்சத்திர நாம எழுத்துகள்வ,வா,வி,வீ
பஞ்ச பூதம்நிலம்
நட்சத்திர மண்டலம்மகேந்திர மண்டலம்
நட்சத்திர பட்சிஆந்தை
பஞ்ச பட்சிவல்லூறு
நட்சத்திர மிருகம்ஆண் நாகம்
விருட்சம்நாவல்
நட்சத்திர கணம்மனுசம்
ரச்சுகழுத்து
உடல் உறுப்புநெற்றி
நவரத்தின கல்முத்து
நாள்மேல் நோக்கு நாள்
நட்சத்திர அதிபதிசந்திரன்
அதிதேவதைகள்பிரம்மா
வணங்கவேண்டிய தெய்வங்கள்ஸ்ரீகிருஷ்ணன்
வழிபாட்டு தலங்கள்திருநாகேஷ்வரம்
தானம் செய்ய வேண்டிய பொருட்கள்தயிர்

நட்சத்திர ஆண் குழந்தை பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி ஆண் பெயர்கள்

பரணி ஆண் பெயர்கள்

கார்த்திகை ஆண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திர பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் ஆண் பெயர்கள்

திருவாதிரை ஆண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் ஆண் பெயர்கள்

பூச நட்சத்திர ஆண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் ஆண் பெயர்கள்

மகம்  ஆண் பெயர்கள்

பூரம் ஆண் பெயர்கள்

உத்திரம் ஆண் பெயர்கள்

அஸ்தம் ஆண் பெயர்கள்

சித்திரை ஆண் பெயர்கள்

சுவாதி ஆண் பெயர்கள்

விசாகம் ஆண் பெயர்கள்

அனுசம் ஆண் பெயர்கள்

கேட்டை ஆண் பெயர்கள்

மூலம் ஆண் பெயர்கள்

பூராடம் ஆண் பெயர்கள்

உத்திராடம் ஆண் பெயர்கள்

திருவோணம் ஆண் பெயர்கள்

அவிட்டம் ஆண் பெயர்கள்

சதயம் ஆண் பெயர்கள்

புரட்டாதி ஆண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி ஆண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திர ஆண் பெயர்கள்

error:
Scroll to Top