முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

ஆரம்பத்தில் ஒரு குழந்தையின் பெயரை தேர்வு செய்வது மிகவும் முக்கியமானது. ஒரு பெயர் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, அது அவர்களின் வாழ்க்கையை அதிகரிக்க முடியும். முஸ்லிம் ஆண் குழந்தைகளுக்கு பெயர்கள் தேவைப்படுகின்றன, இதனால் அவர்களின் சமூக மற்றும் உள்ளமையையும் அதிகரிக்க முடியும்.

தமிழ் முஸ்லிம் ஆண் குழந்தைகளுக்கு பெயர்கள் வேறுபாடுகளைக் கொண்டு வந்துவிடுகின்றன. இதனால், முஸ்லிம் ஆண் குழந்தைகளுக்கு பெயர்களை தேர்வு செய்வது மிகவும் முக்கியமானது. இந்த பதிவில் சில முஸ்லிம் பெயர்கள் உள்ளன.

சில முஸ்லிம் ஆண் குழந்தைகளுக்கு பெயர்கள் அரசியல், வரலாற்று, இஸ்லாமிய பெயர்கள், சமூகம், உள்ளமையான அடைவுகள் மற்றும் இன்பங்களின் பெயர்களை சேர்ந்துள்ளன.

இதனால் முஸ்லிம் ஆண் குழந்தைகளுக்கு பெயர்களைத் தேர்வு செய்வது மிகவும் சுவாரஸ்யமானது. அதுவே குழந்தைகளின் பெயர்கள் மிகவும் முக்கியமானது.

இதுவரை கொண்டாட்டம் செய்யப்பட்ட முஸ்லிம் ஆண் குழந்தைகளுக்கு பெயர்கள் மிகவும் உள்ளன.

முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் லிஸ்ட் இங்கு தொகுக்கப்பட்டு உள்ளது.

அ ஆ வரிசை முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் லிஸ்ட்

அஃப்ராAffara
அகர்ஷக்Akarshak
அகல்மாஷாAkalmasha
அகிலஹமத்Akil Ahamed
அக்தர் Akthar
அக்தர் பாஷாAkthar Basha
அக்தர்அலிAkthar Ali
அக்பரிAkpari
அக்பர் ஃபரூக்Akthar Faruq
அக்பர் அலிAkbar Ali
அக்பர் கியாஷ்Akthar Kiyash
அக்பர் பாஷாAkbar Basha
அக்பர் யாஷின்Akbar Yashin
அக்பர் ஜமால்Akthar Jamal
அக்பர் ஜஹிAkthar Jahi
அக்பர் ஜாபின்Akthar Japhin
அக்பர் ஷரீஃப்Akbar Sharif
அக்பர் ஹுசைன்Akbar Hussain
அக்பர் ஹுசைன்Akthar Hussain
அக்பர்லால்Akbarlal
அக்பர்ஷாAkbarsha
அக்பர்ஹைதரிAkbar Haithari
அக்மல்Akmal
அக்மல் கலீமாAkmal Kaleema
அக்மல் ஜாக்கான்Akmal Jakhan
அக்ரம்ஜாவித்Akram Javith
அசார்Asar
அடவூர் ரஹ்மான்Adavur Rahman
அதில் அமீன்Adhil Ameen
அதில் அஹமத்Adhil Ahamed
அதில் மாலிக்Adhilmallik
அதில் மொஹமத்Adhil Mohammed
அதில் யூசூப்Adhil Yusaf
அதில்ரஷீத்Adhilrashid
அதீப் அஹமத்Adhib Ahamed
அத்தர்Attar
அபீத் அலிAbeeth Ali
அபீத் செரிஃபலிAbeeth Serifali
அபீத்கலீல்Abeeth Kaleel
அபீத்நமாசிAbeeth Namasi
அபீத்நூர்Abeethnoor
அபீத்லய்க்Abeeth Layk
அபீத்ஹுசைன்Abeeth Usain
அபீத்ஹுசைன்Abeeth Usman
அபீமாAbeema
அபுAbhu
அபுதாஹீர்Abudhakir
அபுல் ஃபிரோஷ்Abul Firoz
அபுல் கலாம் ஆசாத்Abul Kalam Asath
அபுல் ஹுசைன்Abul Hussain
அபுல்மாவஹீப்Abul Mavahib
அபூத் அலிப்Aboothalip
அபூபக்கர்Aboobacker
அபோபக்கர்Abbobakkar
அப்தாப் மதானிAfthab Madani
அப்துர்கரீம்Abdur Karim
அப்துர்நூர்Abdurnur
அப்துர்ரஃபிAbdur Rafi
அப்துர்ரவூப்Abdur Ravub
அப்துர்ரஷாக்Abdur Razaak
அப்துர்ரஷீத்Abdurrashidu
அப்துர்ரஹீப்Abdur Rahib
அப்துர்ரஹீம்Abdur Rahim
அப்துர்ரஹ்மான்Abdurrahman
அப்துர்ராஃப்Abduraf
அப்துர்ராப்Abdurrap
அப்துல்Abdul
அப்துல் அலிAbdul Ali
அப்துல் அஷிஷ்Abdul Ashish
அப்துல் அஹமத்Abdul Ahamed
அப்துல் அஹிர்Abdul Akhir
அப்துல் கஃபீர்Abdul Kaffer
அப்துல் கபீர்Abdul Kabeer
அப்துல் கபூர்Abdul Kapur
அப்துல் கரீம்Abdul Karim
அப்துல் காசிம்Abdul Kasim
அப்துல் காதிர்Abdul Kathir
அப்துல் நசீர்Abdulnazar
அப்துல் நூர்Abdul Noor
அப்துல் பஷீர்Abdul Baseer
அப்துல் பஷீர்Abdul Basheer
அப்துல் வகீல்Abdulvakil
அப்துல் ஜலீல்Abdul Jaleel
அப்துல் ஜாப்பர்Abdul Jabbar
அப்துல் ஜாப்பெர்Abdul Jabber
அப்துல் ஹபீப்Abdul Habib
அப்துல் ஹபீர்Abdul Habeer
அப்துல்அசலாம்Abdul Salam
அப்துல்அலிம்Abdul Alim
அப்துல்கபீர்Abdulkabeer
அப்துல்கலாம்Abdulkalam
அப்துல்கனிAbdulkani
அப்துல்காதர்Abdulkhadar
அப்துல்கான்Abdulkhan
அப்துல்சலீம்Abdulsaleem
அப்துல்சஹீர்Abdulshakeer
அப்துல்நபிAbdun Nabhi
அப்துல்பதின்Abdulpathin
அப்துல்பாரிAbdulpari
அப்துல்மாலிக்Abdulmallik
அப்துல்முஜீப்Abdulmujeebu
அப்துல்மைதீன்Abdulmaideen
அப்துல்லா Abdulla
அப்துல்லாதிப்Abdullathip
அப்துல்லாஹிர்Abdullahir
அப்துல்லாஹீம்Abdulhakeem
அப்துல்லாஹ்Abdullah
அப்துல்வாலிAbdulvali
அப்துஷ்Abdush
அப்துஷ்சலாம்Abdush Salam
அப்பாஸ் கலீல்Abbas Kaleeli
அப்பாஸ் மொஹிதீன்Abbas Mohidin
அப்பாஸ் ஷரீப்Abbas Sharif
அப்பாஸ்காசிம்Abbaskasim
அமர்Amar
அமன்நாத் ஹுசைன்Amanath Hussain
அமானுலாத்கான்Amanullahkhan
அமானுல்லாAmanullah
அமிநூர் ரஷீத்Ameenur Rashid
அமிருதீன்Amirudhin
அமில்Amil
அமினுல் அஸ்லாம்Aminul Aslam
அமீநுதீன்Ameenudhin
அமீநுல் ஹுசைனிAmeenul Hussainy
அமீநுல் ஹுசைன்Ameenul Hussain
அமீநூர் ரஹ்மான்Ameenur Rahman
அமீருல் கபீர்Amirul Kabeer
அமீர் அர்சத்Ameer Arsath
அமீர் அலிAmeerali
அமீர் அஹமத்Ameer Ahamed
அமீர் சுல்தான்Ameer Sulthan
அமீர் பாஷாAmeer Basha
அமீர் மொஹமத்Ameer Mohammed
அமீர் ஜான்Ameerjohn
அமீர் ஹசன்Ameer Hasan
அமீர் ஹுசைன்Ameer Hussain
அமீன்Amen
அமீன் இசாத்Ameen Isath
அமீன்தாஸ்Ammeenadas
அம்ஜத் அமீர்Amjath Ameer
அம்ஜத் அலிAmjath Ali
அம்ஜத் கான்Amjath Khan
அம்ஜாத்Amjath
அயினியக்பர்Ayniakbar
அயூப்Ayup
அயூப் கான்Ayupkhan
அயூப் பாஷாAyupbasha
அரீப்Arif Hidhmath
அரீப்கமால்Arifkamal
அரீப்சுலைமான்Arifsulaiman
அரீப்தாஸ்லீம்Arifthaslim
அரீப்மன்சூர்Arifmansoor
அரீப்முஷீர்Arif Musheer
அரீப்மொஹமத்Arifmohamed
அரீப்ஹுசைன்Arifhussain
அர்சத்ஹுசைன்Arsathhussain
அர்சலின் அலிArsalin Ali
அர்சித்Archith
அர்த்தர்Arthar
அர்ஷாத்Arshad
அலாதீன்Alauddin
அலிஅக்பர்Ali Akbar
அலிஅஹமத்Ali Ahamed
அலிகான்Alikhan
அலிஷ்Alish
அலிஹுசைன்Alihussain
அல்பான்சின்Albhansin
அல்லமாஇக்பால்Allama Iqbal
அனிஷ் அகமத்Anish Ahamed
அனிஷ்அக்தர்Anish Akthar
அனிஷ்தீன்Anisiddin
அனிஷ்ஹாசன்Anishhasan
அனிஷ்ஹுசைன்Anishhussain
அன்வராAnvara
அன்வர் அலிAnwar Ali
அன்வர்அஹமத்Anwarahamed
அன்வர்சுல்தான்Anwarsulthan
அன்வர்பாஷாAnwarbasha
அன்வர்ருதீன்Anwaruddin
அன்வர்ஜகான்Anwarjakhan
அன்வர்ஜமால்Anwarjamal
அன்வர்ஹுசைன்Anwarhussain
அன்வாரிAnwari
அஜய் Ajay
அஜிதாப்Ajitabh
அஜிதாப்Ajithap
அஜிதாஷ்Ajithdas
அஜிப்Ajip
அஜிப்மொஹமத்Ajibmohammed
அஜீஷ்அஹமத்Azeez Ahamed
அஜ்கர்Ajkhar
அஜ்மல்ஹாங்கோத்Ajmalkhangowth
அஜ்மல்ஹான்Ajmalkhan
அஜ்மல்ஹுசைன்Ajmalhussain
அஸ்வத் Ashwath
அஸ்வத் Aswath
அஷார் அலிAsrar Ali
அஷ்மத்Asmath
அஷ்ரஃப் அலிAsraf Ali
அஷ்ரஃப் அஹமத்Asrar Ahamed
அஷ்ரஃப் மூஷாAsrafmoosa
அஷ்ரஃப்ஜமால்Asrafjamal
அஷ்ரத்Asrath
அஷ்லாம்Aslam
அஷ்வின்Ashwin
அஹமத்Ahamed
அஹமத் அப்துலஹமத்Ahamed Abdulhameed
அஹமத் அப்துல்கனிAhamed Abdulkani
அஹமத் அப்துல்காதர்Ahamed Abdulkhadar
அஹமத் அப்பாஸ்Ahamed Abbas
அஹமத் அலிAhamed Ali
அஹமத் ஆதம்Ahamed Adham
அஹமத் இக்பால்Ahamed Iqbal
அஹமத் இத்ரிஷ்Ahamed Idrish
அஹமத் இப்ராஹிம்Ahamed Ibrahim
அஹமத் இயூப்Ahamed Iyub
அஹமத் இலியாஷ்Ahamed Iliyash
அஹமத் இஸ்கார்Ahamed Ishkhar
அஹமத் இஷாAhamed Isha
அஹமத் இஷ்மாயில்Ahamed Ismail
அஹமத் உசேன்Ahamed Usen
அஹமத் கபீர்Ahamed Kabeer
அஹமத் கனிAhamed Kani
அஹமத் கான்Ahamed Khan
அஹமத் நஷீர்Ahamed Nazar
அஹமத் புகாரிAhamed Pukhari
அஹமத் மதானிAhamed Madani
அஹமத் முத்தஃபாAhamed Muthafa
அஹமத் முஷ்தஃபாAhamed Musthafa
அஹமத் மூஷாAhamed Musha
அஹமத் மொஹமத்Ahamed Mohammed
அஹமத் யூசஃப்Ahamed Yusaf
அஹமத் ரஃபிAhamed Rafi
அஹமத் ஜலாவுதீன்Ahamed Jalavudeen
அஹமத் ஜலீல்Ahamed Jaleel
அஹமத் ஜாகர்யாAhamed Jagariya
அஹமத் ஜாகிர்Ahamed Jagir
அஹமத்அமீன்Ahamedameen
அஹமத்காஷிம்Ahamedkasim
அஹமத்சயீத்Ahamed Sayeed
அஹமத்சுல்தான்Ahamed Sulthan
அஹமத்செரீஃப்Ahamed Sheriff
அஹமத்தாஹிர்Ahamedtaher
அஹமத்துல்லாAhamedulla
அஹமத்பாஷாAhamedbasha
அஹமத்மீரான்Ahamed Meeran
அஹமத்முபாரக்Ahamed Mubarak
அஹமத்மொஹிதீன்Ahamed Mohideen
அஹமத்ரஷீக்Ahamed Rasheek
அஹமத்ரஷீம்Ahamed Rashim
அஹமத்ரஷ்மிAhamed Rasmi
அஹமத்ஷாAhamedshah
ஆசாத்காசிம்Asathkasim
ஆசாத்காமில்Asathkamil
ஆசாத்கான்Asathkhan
ஆசிக் உமர்Ashik Umar
ஆசிக் மொஹமத்Ashik Mohammed
ஆசிக் ஷரீஃப்Ashik Sharif
ஆசித் மொஹமத்Asith Mohammed
ஆடம் அமீர்Adam Ameer
ஆடம் மொஹமத்Adam Mohammed
ஆதவர் ரஹ்மான்Adhavur Rahman
ஆலம் மன்சார்Alam Manzar
ஆலம் மொஹமத்Alam Mohammed
ஆலம்கான்Alamkhan
ஆலம்கீர்Alamkeer
ஆஷிகுல் உல்பத்Ashigul Ulpath
ஆஷிக் அலிAshik Ali
ஆஷிக் அஹமத்Ashik Ahamed
ஆஷிக்கமீல்Ashithkameel

இ உ வரிசை முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்களின் லிஸ்ட்

இக்சான்Ikshan
இக்பத்அஹமத்Ikbath Ahamed
இக்பால்Ikbal
இக்பால்Iqbal
இக்பால் மதின்Iqbalmathin
இக்பால் மொஹமத்Iqlal Mohammed
இக்பால் ஹுசைன்Iqbal Hassin
இக்லாஷ் அகமத்Iqlash Ahamed
இக்லாஷ்அகமத்Iklash Ahamed
இக்ஷூIqshu
இதயதுல்லாIdayadulla
இத்ரிஷ் மொஹமத்Idrish Mohammed
இபாஹனன்Ibahanan
இப்ராஹிம் Ibrahim
இமாம்ஹுசைன்Imam Hussain
இம்தியாஸ்Imdiyash
இம்தியாஷ் அஹமத்Imthiyash Ahamed
இம்ரானாImrana
இம்ரான் Imran
இம்ரான் அஷ்லாம்Imran Aslam
இம்ரான் கான் Imran Khan
இம்ரான்பரித்Imranparith
இர்சாத்Irshath
இர்சாத் அலிIrshath Ali
இர்பான்Irphan
இர்பான் அலிIrbhanali
இர்பான் அஹமத்Irbhan Ahamed
இர்பான் உமர்Irbhan Umar
இர்ஷாத்Irshath
இன்ஜமாம் Inzamam
இஜல்அஹமத்Ijlal Ahamed
இஸ்மராஜ்Ismaraj
இஸ்மாயில்Ismail
இஸ்லாம் அஹமத்Islam Ahamed
இஷாத்Ishat
இஷார்Ishar
இஷானாIshana
இஷான்Ishan
இஷித்Ishit
இஷிர்Ishir
இஷ்மத் ஜமீல்Ismath Jameel
இஷ்மத்சுல்தான்Ismathsulthan
இஷ்ரத்Israth
இஷ்ரத் ஹுசைன்Israth Hussain
இஷ்ரத்சுல்தான்Israthsulthan
இஷ்ரார்அலிIsrarali
இஹம்Iham
உசைத்மொஹமத்Usaithmohammed
உசைமாமொஹமத்Usaimamohammed
உபையத்தஹமத்Ubaithahamed
உபையத்துல் ரஹ்மான்Ubaidhul Rahman
உபையத்துல்லாUbaiyadulla
உமர் சாய்ஃபுதின்Umar Saifuddin
உமர்ஃபரூக்Umarfaruq
உமாகாந்த் Umakant
உருஜாஹமத்Urujahamed
உர்ஜித்Urjith
உல்பதஷிக்Ulpathashik
உல்பத்துஷின்Ulpathhusin
உல்ஹஸ்Ulhas
உவைஷ்மொஹமத்Uvaishmohammed
உன்னத்Unnath
உஜய்ருல் அரீஃப்Ujairul Arif
உஜாகர்Ujakar
உஜேஷ்Ujesh
உஜ்வால்Ujjwal
உஸ்மான்Ushman
உஷபதிUshapati
உஷ்மாங்கனிUsmankani

க கு வரிசைமுஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்களின் லிஸ்ட்

கமருல்சல்மான்Kamarulsaman
கமருஜஹான்Kamarujakhan
கமல்பந்த்Kamalbandhu
கமல்பாஷாKamalbasha
கமாலுதீன்Kamaluddin
கம்ரன்Kamran
கரிமுதின்Karimuthin
கரீம்Kareem
கலீதாதன்வீர்Kaleethatanvir
கலீலுதீன்Kaleeluddhin
கலீலுர்ரஹ்மான்Kaleelur Rahman
கலீல்Kaleel
கலீல்அஹமத்Kaleelahamed
கன்வால்ஜீத்Kanwaljeet
கன்ஹாKanha
கஜரூப்Gajarup
கஷ்பிKashpi
கஷ்யப்Kashyap
கஹன்Gahan
குர்சித் அலிKurshith Ali
குர்சித் அன்வர்Kurshith Anwar
குர்த்Kurth
குலாம்ஹுசைன்Kulamhussain
குல்ஜார் அஹமத்Kuljar Ahamed
குஷித் ஹஷான்Kushith Hassan
குஹாஹிர் Guahir
கௌஸ்துப்Gowshthub
கௌஸ்துப்Kaustubh

ச சு வரிசைமுஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்களின் லிஸ்ட்

சஃபர்Saffar
சஃபல்Safal
சமர் Samar
சமின்Samin
சமீக்Shameek
சமீப்Sameep
சமீர் Sameer
சமீர் Samir
சம்யக்Samyak
சயத்துல்லாSayadulla
சயாத்ஹமத்Sayadahamed
சலமான்Salaman
சலாப்Shalabh
சலாமத்அலிSalamathali
சலாமத்ஜமீலாSalamathjameela
சலிம் Salim
சலீம்அக்தர்Saleemakthar
சலோக்Salokh
சல்மாலிShalmali
சல்மான் பாரிஷ்Salman Barish
சல்மாஜஹான்Salmajakhan
சவர்Savar
சஹீர்அலிSakeer Ali
சுகல் அஹமத்Sukal Ahamed

த தா தி வரிசை முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்களின் லிஸ்ட்

தபிஷ் ஹுசைன்Thabish Hussain
தலிப் ஹுசைன்Thalip Hussain
தவார் அலிThavar Ali
தனிஷ் அஹமத்Thanish Ahamed
தனிஷ் முஷ்தஃபாThanish Mustafa
தன்வீர்Tanveer
தன்வீர்Thanveer
தன்வீர் நிஷாத்Thanveer Nishath
தன்வீர் மொஹமத்Thanveer Mohammed
தஜில் இஸ்லாம்Thajil Islam
தஜில் மில்லித்Thajil Millith
தஜ்தர் கமல்Tajdhar Kamal
தஷின் அஹமத்Thasin Ahamed
தஹோமாTahoma
தாகிர் அஜீம்Thakir Ajeem
தாகிர் அஸ்ரஃப்Thakir Asraf
தாகிர் ஹுசைன்Thakir Hussain
தாஜ்வர் முஹமத்Thajvar Mohammed
தாஜ்வர் ஹுசைன்Thajvar Hussain
தாஹிருல் இஸ்லாம்Thakirul Islam
தாஹிர்Tahir
தாஹிர் ஹசன்Thakirul Hasan
தில்சத் அலிThilsath Ali
தில்சர் அலிThilshar Ali
தில்சாத்Dilshad
தில்தர்Dildar
தில்நவாஸ்Thilnavas
தில்வார் அஹமத்Thilvar Ahamed

ந நி நு வரிசை முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் லிஸ்ட்

நசிம் மொஹமத்Nasim Mohammed
நசீம் மொஹமத்Nazeem Mohammed
நதீன்Nadeen
நர்ஷிNarsi
நவீத் அஹமத்Navith Ahamed
நவீத் இம்ரான்Navith Imran
நஜீப் அஹமத்Najib Ahamed
நஷார்Nazar
நஷீர்Nazeer
நஷீர் அலிNazeer Ali
நஷீர் இக்பால்Nazeer Iqbal
நஷீர் சிராஜ்Nazeer Siraj
நஷீர் ஜமால்Nazeer Jamal
நஷீர் ஹபீப்Nazeer Habib
நாசிக் மொஹமத்Nasik Mohammed
நிசார் அஹமத்Nishar Ahamed
நிதீன் Nitheen
நியாஷ் அஹமத்Niyas Ahamed
நிஷார் அஹமத்Nisar Ahamed
நிஹால் அஹமத்Nikhal Ahamed
நூருதீன்Nooruddin
நூருல் அலாம்Noorul Alam
நூருல் கரீம்Noorul Karim
நூருல் ஹசான்Noorul Hasan
நூர் அஹமத்Noor Mohammed

ம மு மெ மொ வரிசை முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் லிஸ்ட்

மன்கர்Manhar
மன்சுக்Mansukh
முரத்ஹுசைன்Murathhussain
முனீர்அஹமத்Muneer Ahamed
முன்வர்ஹுசைன்Munvarhussain
முஜபூர்அனிஷ்Mujaboor Anish
முஜம்மிலாஹசின்Mujammilhassin
முஜிப் Mujib
முஷீர்Musheer
முஷ்தஃபாகமீல்Muthafakameel
முஷ்தக்ஹசின்Musthaqhassin
முஷ்தக்ஹுசைன்Musthaqhussain
முஷ்தபாஹுசைன்Musthafahussain
மெஹல்Mehal
மெஹான்Mehaan
மெஹுல்Mehul
மெஹ்தாப்Mehtab
மொகம்மது Mohamed
மொகனரங்கன்Mohanarangan
மொஹமத்ஹமர்Mohamedamar
மொஹம்மத் Mohammed
மொஹம்மத் அமீன்Mohammed Ameen
மொஹம்மத் அன்சார்Mohammed Ansar
மொஹம்மத் ஆசிக்Mohammed Ashik
மொஹம்மத் ஷகில்Mohammed Shakil
மொஹம்மத்அசீம்Mohammedaseem
மொஹம்மத்அதில்Mohammedadhil
மொஹம்மத்அமீர்Mohammedameer
மொஹம்மத்அலிMohammedali
மொஹம்மத்அஹில்Mohammedakhil
மொஹம்மத்ஆசாத்Mohammedasath
மொஹம்மத்சுமைத்Mohammedsumaith
மொஹம்மத்நபிMohammednabi
மொஹம்மத்மனாஸ்Mohammedmanas
மொஹம்மத்முனீப்Mohammedmunib
மொஹம்மத்ரசாத்Mohammedrasath
மொஹம்மத்ஜியாத்Mohammedjiyath
மொஹம்மத்ஹுசைன்Mohammedhussain
மொஹல்Mohal
மொஹஜித்Mohajit
மொஹித்Mohit
மொஹின்Mohin
மோMoh
மோகந்த்Mohanth
மோக்க்சாந்த்Mokshanand

ர ரி ரோ வரிசை முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் லிஸ்ட்

ரஷமொஹமத்Rasa Mohammed
ரஷஹுசைன்Rasa Hussain
ரஷீக்Rasik
ரஷீதுல் முனீர்Rashidul Muneer
ரஷீத் அன்வர்Rashid Anwar
ரஷீத் அஹமத்Rashid Ahamed
ரஷீத் ஹசன்Rashid Hasan
ரஷ்ஷீத் Rasheed
ரஹாஸ்Rahas
ரஹின்Ragin
ரஹ்பீர்Raghbir
ரஹ்மத் அலிRahmath Ali
ரஹ்மான்Rahuman
ரியாத் அலிRiyajath Ali
ரியாஷ் அஹமத்Riyas Ahamed
ரியாஷ் மொஹமத்Riyas Mohammed
ரோசன் அஷ்ரஃப்Roshan Asraf
ரோஷனா அலிRoshana Ali
ரோஷன் அக்தர்Roshan Akthar

ஜ ஜா ஹூ வரிசைமுஸ்லிம் ஆண் பெயர்களின் லிஸ்ட்

ஜமால் அஹமத்Jamal Ahamed
ஜமீருல் கபீர்Jameerul Kapir
ஜமீருல் ஹசன்Jameerul Hasan
ஜமீலுதின்Jameeluddin
ஜமீல்Jameel
ஜமீல் அஹமத்Jameel Ahamed
ஜமீல் ஹாசன்Jameel Hasan
ஜமீல் ஹைதர்Jameel Haidar
ஜலா லுதீன்Jalaluddeen
ஜலால் ஹைதர்Jalal Haidar
ஜலீல் அஷ்ரத்Jaleel Asrath
ஜவஹர் ஃபரூக்Jawhar Farook
ஜஹன்Jahan
ஜாஹிJahi
ஜாபர் ஹைதர்Jabbar Haidar
ஜாபர்லிJabbarali
ஜாவத் அலிJavath Ali
ஜாவத் ஹுசைன்Javath Hussain
ஹுஷைன் அஹமத்Hussain Ahamed
ஹுஷைன் கமீல்Hussain Kameel

இஸ்லாம் ஆண் பெயர்களின் லிஸ்ட்

பஷீருதின்Baseeruddhin
பஷீருல்ஹசின்Baseerulhassin
பஷீர்Baseer
பஷீர் அகமத்Baseer Ahamed
பஷீர் அலிBaseer Ali
பாகீரத்Bhageerath
பிரஃபுல்லாPrafulla
யாமின் அஹமத்Yamin Ahamed
யாஷிர் அலிYasir Ali
லதாஃபத்துல்ஹசின்Lathafathulhassin
லதாஃபுத் ஹசைன்Lathafuth Hussain
லதிபுதின்Lathiputhin
லத்தீஃபுதீன்Latheefputhin
லயிக் அஹமத்Layic Ahamed
லாரிஃப்மொஹமத்Larifmohamed
லால் மொஹமத்Lal Mohammed
லியாவுதீன்Liyavuthin
லியாஹத்தலிLiyakathali
லியாஹத்துல்லாLiyakathulla
லியாஹத்ஹலிஹான்Liyakathalikhan
லூத்பூர்ரஹ்மான்Luthpoorrahman
லூயிஷ்தாமஸ்Luyishthomas
லைக்அலிLayk Ali
வசீர்அலிVashir Ali
வலியூர்ரஹ்மான்Valiyur Rahman
வஜஹதுல்லாVajahadulla
வஜித் உமர்Vajith Umar
வஜிர் அஹமத்Vajir Ahamed
வஜிர் மொகமத்Vajir Mohammed
வாலிம்அஹமத்Valim Ahamed
விராஜமொஹன்Vrajamohan

முஸ்லிம் பெண் குழந்தை பெயர்கள் list

error:
Scroll to Top