கொ கோ கௌ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் கொ கோ கௌ

கொ கோ கௌ வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

கொ கோ கௌ வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள்

♦கொங்குமகள்- Kongumagal- 3♀
♦கோகிலவாணி- Gokilavani- 2♀
♦கோகிலா- Gokila- 1♀
♦கோகிலாராணி- Gokilarani- 7♀
♦கோதாதேவி- Goda Devi- 4♀
♦கோதை- Godai- 9♀
♦கோதைநாயகி- Kothainayagi- 4♀
♦கோதைநாயகி- Kothainayaki- 8♀
♦கோதைமலர்- Kodimalar- 3♀
♦கோதைமல்லி- Kodimalli- 5♀
♦கோதைமுல்லை- Kodimullai- 8♀
♦கோபாலரூபிணி- Gopalarupini- 4♀
♦கோபிகா- Gopika- 5♀
♦கோப்பெரும்தேவி- Koperumdevi- 4♀
♦கோமகள்- Komagal- 6♀
♦கோமதி- Gomathi- 1♀
♦கோமலதேவி- Komaladevi- 3♀
♦கோமளம்- Komalam- 3♀
♦கோமளவர்த்தினி- Komalavarthini- 1♀
♦கோமளவள்ளி- Komalavalli- 1♀
♦கோமளா- Komala- 8♀
♦கோமளாதேவி- Komaladevi- 3♀
♦கோமாதா- Komatha- 6♀
♦கோமேதகா- Gomedhaka- 2♀
♦கோலமயில்- Kolamayil- 9♀
♦கோலவிழி- Kolavizhi- 5♀
♦கோவர்த்தரூபிணி- Govartharupini- 8♀
♦கோவர்த்தினி- Govarthini- 6♀
♦கௌசி- Gowsi- 1♀

கொ கோ கௌ மற்ற பெயர்கள்

♦கோகிலா- Kokila- 5♀
♦கோசலை- Kosalai- 5♀
♦கோடீஸ்வரி- Kodeshwari- 5♀
♦கோதவரி- Godavari- 5♀
♦கோதா- Goda- 9♀
♦கோதாவ்ரி- Godavri- 4♀
♦கோதை- Kothai- 1♀
♦கோதை- Kodhai- 3♀
♦கோபிகை- Gopikai- 5♀
♦கோபிலா- Gopila- 6♀
♦கோமதி- Gomati- 2♀
♦கோமதி- Komathi- 5♀
♦கோமளசெல்வி- Komalaselvi- 3♀
♦கோமினி- Gomini- 4♀
♦கோமேஸ்வரி- Komeshwari- 5♀
♦கோராங்கி- Gourangi- 2♀
♦கோரோச்சனா- Gorochana- 1♀
♦கோஹினூர்- Kohinoor- 6♀

♦கௌசகி- Kaushiki- 8♀
♦கௌசல்யா- Kausalya- 1♀
♦கௌசல்யா- Kowsalya- 8♀
♦கௌசல்யா- Kaushalya- 9♀
♦கௌசாலி- Kaushali- 1♀
♦கௌசிகா- Kowsika- 8♀
♦கௌதமி- Gowthami- 6♀
♦கௌதமை- Gawthamai- 2♀
♦கௌதிற்யா- Kautirya- 7♀
♦கௌமுதி- Kaumudi- 8♀
♦கௌரி- Gowri- 9♀
♦கௌரிகுமாரி- Gowrikumari- 1♀
♦கௌரிமனோகரி- Gowrimanokari- 1♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

error:
Scroll to Top