பூ த ப ட ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Spread the love

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் – பூ த ப ட பூராடம் நட்சத்திரம்

பூ த ப ட பூராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தை பெயர்கள் இங்கு உள்ளன

தமிழ் ஆண் பெயர்கள் பூ த ப ட

பெயர்Name
தக்சனாமூர்த்திDakchanamurthi
தக்சிணாமூர்த்திDakshinamurthy
தங்கக்கதிர்Thangakathir
தங்ககனிThangakani
தங்கச்சுடர்Thangasudar
தங்கசாமிThangasami
தங்கத்தமிழ்Thangatamil
தங்கத்தமிழன்Thangathamilan
தங்கதுரைThangadurai
தங்கப்பன்Thangappan
தங்கபாண்டிThangapandi
தங்கபாண்டியன்Thangapandiyan
தங்கபாலன்Thangabalan
தங்கபாலுThangabalu
தங்கம்Thangam
தங்கமகன்Thangamagan
தங்கமணிThangamani
தங்கமதிThangamathi
தங்கமாரியப்பன்Thangamariyappan
தங்கமுத்துThangamuthu
தங்கரத்தினம்Thangarathinam
தங்கராசன்Thangarasan
தங்கவேல்Thangavel
தங்கவேலன்Thangavelan
தங்கவேலுThangavelu
தங்கையன்Thangaiyan
தசரதகுமார்Dhasarathakumar
தசரதன்Dhasarathan
தசரதன்Thasaradhan
தசரதன் Dasarathan
தசரதி Thasarathi
தஞ்சைநாதன்Thanjainadan
தஞ்சைவானன்Thanjaivanan
தண்டபாணிDandapani
தண்டபாணிDhandapani
தண்டாயுதபாணிDhandayuthapani
தண்டாயூதம் Dhandayutham
தண்ணீர்மலை Thanneermalai
தண்ணொளிThannoli
தண்ணொளியன்Thannoliyan
தண்மதியன்Thanmathiyan
தணிகேவேலன்Thanigaivelan
தணிகை Thanigai
தணிகைநாதன்Thanigainathan
தணிகைச்செல்வன்Thanigaiselvan
தணிகைசெல்வன்Thanigaichelvan
தணிகைத்தம்பிThanigaithambi
தணிகைநம்பிThanigainambi
தணிகைமணி Thanigaimani
தணிகைமுருகன்Thanigaimurugan
தணிகைமுருகுThanigaimurugu
தணிகையரசுThanigaiyarasu
தணிகைவேல்Thanigaivel
தணிகைவேலன்Thanigaivelan
தணிசேரன்Thaniseran
தணியேல் குணநிதிThaniyel Gunanidhi
தணுDhanu
தம்பிதுரைThambidurai
தம்பியப்பன்Thambiyappan
தம்பிரான்Thambipiran
தம்பிராஜன்Thambirajan
தம்புசாமிThambusami
தமிலரசன்Thamilarasan
தமிழ் Tamil
தமிழ் Thamizh
தமிழ்அரசன்Tamilarasan
தமிழஅழகன்Tamilalagan
தமிழ்அன்பன்Tamilanban
தமிழ்இனியன்Tamiliniyan
தமிழ்ஒலிTamiloli
தமிழ்க்கடல்Tamilkadal
தமிழ்க்கதிர்Tamilkadir
தமிழ்க்கதிரவன்Tamilkathiravan
தமிழ்க்கலைTamilkalai
தமிழ்க்கலைஞன்Tamilkalaijan
தமிழ்க்கனல்Tamilkanal
தமிழ்க்கனிTamilkani
தமிழ்க்காப்பியம்Tamilkappiyam
தமிழ்க்காவலன்Tamilkavalan
தமிழ்க்கிழான்Tamilkizhan
தமிழ்க்குடிமகன்Tamilkudimagan
தமிழ்க்குமணன்Tamilkumanan
தமிழ்க்குரிசில்Tamilkurisil
தமிழ்க்குன்றன்Tamilkunran
தமிழ்க்கூத்தன்Tamilkoothan
தமிழ்க்கொண்டான்Tamilkondan
தமிழ்க்கொற்றன்Tamilkotran
தமிழ்க்கொன்றல்Tamilkontral
தமிழ்க்கோமகன்Tamilkomagan
தமிழ்க்கோவலன்Tamilkovalan
தமிழகன்Tamilagan
தமிழ்குடிமகன்Tamilkudimagan
தமிழ்கூத்தன்Tamilkoothan
தமிழ்கோTamilko
தமிழ்ச்சுடர்Tamilsudar
தமிழ்ச்செம்மல்Tamilsemmal
தமிழ்ச்செரன்Tamilseran
தமிழ்ச்செல்வம்Tamilselvam
தமிழ்ச்செல்வன் Thamizhselvan
தமிழ்ச்செழியன்Tamilseliyan
தமிழ்ச்சேரல்Tamilseral
தமிழ்ச்சேரன்Tamilseran
தமிழ்ச்சோலைTamilsolai
தமிழ்செல்வன்Tamilchelvan
தமிழ்செல்வன்Tamilselvan
தமிழ்செல்வன்Thamilselvan
தமிழ்ஞாயிறுTamilgnayiru
தமிழ்ஞாலன்Tamilgnalan
தமிழடியான்Tamiladiyan
தமிழண்ணல்Tamilannal
தமிழ்த்தம்பிTamiltambi
தமிழ்த்தளிர்Tamiltalir
தமிழ்த்தும்பிTamilthumbi
தமிழ்த்தென்றல்Tamilthenran
தமிழ்த்தென்னன்Thamilthennan
தமிழ்த்தேசியன்Thamil
தமிழ்த்தோன்றல்Thamilthondral
தமிழ்தாசன்Tamildasan
தமிழ்துளிர்Thamilthulir
தமிழ்நம்பிTamilnambi
தமிழ்நாடன்Tamilnadan
தமிழ்நாவன்Thamilnavan
தமிழ்நிலவன்Thamilnilavan
தமிழ்நெஞ்சன்Thamilnenjan
தமிழ்நேயன்Thamilneyan
தமிழ்ப்பண்ணன்Thamilpannan
தமிழப்பன்Thamilappan
தமிழ்ப்பாமகன்Thamilpamagan
தமிழ்ப்பாரிThamilpari
தமிழ்ப்பாவலன்Thamilpavalan
தமிழ்ப்பாவியன்Thamilpaviyan
தமிழ்ப்பித்தன்Thamilpithan
தமிழ்ப்புகழ்Thamilpugal
தமிழ்ப்புதல்வன்Thamilputhalvan
தமிழ்ப்புரவலன்Thamilpuralvan
தமிழ்ப்புலிThamilpuli
தமிழ்ப்பூம்பொழில்Thamilpoopolil
தமிழ்ப்பொழில்ன்Thamilpolilan
தமிழ்பித்தன்Thamilpithan
தமிழ்மகன்Tamilmagan
தமிழ்மகன்Thamilmagan
தமிழ்மணிThamilmani
தமிழ்மணி Tamilmani
தமிழ்மணி Thamizhmani
தமிழ்மதிThamilmathi
தமிழ்மல்ரோன்Thamilmalron
தமிழமல்லன்Thamilmallan
தமிழ்மலைThamilmalai
தமிழ்மறவன்Thamilmaravan
தமிழ்மன்னன்Thamilmannan
தமிழ்மாமணிThamilmamani
தமிழ்மாறன்Thamilmaran
தமிழமான்Thamilman
தமிழ்முகிலன்Thamilmugilan
தமிழ்முடிTamilmudi
தமிழ்முடிThamilmudi
தமிழ்முத்து Thamilmuthu
தமிழ்முதல்வன்Thamilmuthalvan
தமிழமுதன்Thamilmuthan
தமிழ்முரசுThamilmurasu
தமிழ்மொய்ம்பன்Thamilmoiyan
தமிழ்மொழியன்Thamilmoliyan
தமிழ்மைந்தன்Thamilmaiyan
தமிழரசன்Thamilarasan
தமிழரசன் Tamizharasan
தமிழரசன் Thamizharasan
தமிழரசு Thamizharasu
தமிழரிமாThamilarima
தமிழருவிThamilaruvi
தமிழருளிThamilaruli
தமிழ்வண்ணன்Thamilvannan
தமிழ்வழுதிThamilvaluthi
தமிழ்வளவன்Thamilvalavan
தமிழ்வள்ளல்Thamilvallal
தமிழ்வளன்Thamilvalan
தமிழவன்Thamilavan
தமிழ்வாணன் Thamilvanan
தமிழ்வாணன் Thamizhvanan
தமிழ்வாழிThamilvali
தமிழ்வானன்Tamilvanan
தமிழ்வானன்Thamilavan
தமிழ்விரும்பிTamilvirumbi
தமிழ்விழியன்Thamilviliyan
தமிழ்வென்றிThamilvendri
தமிழ்வேங்கைThamilvengai
தமிழ்வேந்தன்Thamilventhan
தமிழ்வேலன் Thamizhvelan
தமிழவேள்Thamilvel
தமிழழகன் Thamillazhagan
தமிழறிஞன்Thamilarijan
தமிழறிவன்Thamilarivan
தமிழன் Tamilan
தமிழன்பன் Thamilanban
தமிழாTamila
தமிழின்பன்Tamilinban
தமிழினியன்Thamiliniyan
தமிழெலிலன்Tamilelilan
தமிழேந்தல்Thamilenthal
தமிழேந்திTamilendi
தமிழோசை Tamilosai
தமையன்Thamayan
தயாநிதிDamyaniti
தயாநிதிDhayanidhi
தயாநிதிThayanidhi
தயாநிதி Dayanidhi
தயாநிதி Dhayanithi
தயாளன்Dayalan
தயாளன்Thayalan
தயானந்தன்Dhayanandan
தயானந்தன்Thayanandhan
தரசந்தராTarachandra
தரணிDharani
தரணிTharani
தரணி Tarani
தரணிதரண்Dharanidaran
தரணிதரன்Tharanidharan
தரணிதாDharnitha
தரணிநாதன்Tharaninathan
தர்பரன்Darpran
தர்பன்Darpan
தர்பனாDarpana
தரபிரசாத்Taraprashad
தர்மதேவன்Dharmadevan
தர்மபாலன்Dharmabalan
தர்மபிரகாஷ்Dharmaprakash
தர்மபுத்ராDharmaputra
தர்மமூர்த்திDharmamurthhi
தர்மராஐன் Dharmarajan
தர்மராஜன்Dharumarajan
தர்மராஜன்Tharmarajan
தர்மலிங்கம்Dharmalingam
தர்மலிங்கம் Tharumaleham
தர்மவீர்Dharmaveer
தர்மன்Dharman
தர்மா Dharma
தர்மா Tharma
தர்மாத்மாDharmatma
தர்மேந்தரன்Darmendran
தர்மேந்தரன்Dharmendran
தர்மேந்தரன்Tharmendran
தர்மேந்தராDarmendra
தர்மேந்திராDharmendra
தரன்Taran
தரனீதரன்Dharanitharan
தருண் Tarun
தருண் Tharun
தருணாDharuna
தருந்தபன்Taruntapan
தருமசேனன்Tharumasenan
தருமராஜ்Tharumaraj
தருமன்Tharuman
தருன்குமார் Darunkumar
தவசி Thavasi
தவசெல்வன்Thavachelvan
தவபாலன்Thavapalan
தவமகன்Thavamagan
தவமணிThavamani
தவராஐன் Thavarajan
தளபதிDalapathi
தளவாய்Thalavay
தனசீலன்Dhanaseelan
தனசேகர் Dhanasekar
தனசேகரன்Dhanasekaran
தனஞ்சயன்Dhananjayan
தனஞ்செய்Dhananjay
தனபால்Dhanabal
தனபால்Dhanapal
தனபாலன்Thanabalan
தன்யகிருஷ்ணாDhanyakrishna
தன்யாDhanya
தனராஜ்Thanaraj
தன்ராஜ்Dhanraj
தனராஜ் Dhanaraj
தனஜெயன்Dhanajayan
தனாTana
தனித்தமிழ்மணிThanitamilmani
தனித்தமிழ்மதிThanithamilmathi
தனித்தமிழ்மல்லன்Thanithamilmallan
தனித்தமிழ்மலைThanithamilmalai
தனித்தமிழ்மாறன்Thanithamilmaran
தனித்தமிழ்முரசுThanithamilmurasu
தனித்தமிழவேள்Thanithamilvel
தனித்தமிழன்Thanithamilan
தனித்தமிழன்பன்Thanithamilanban
தனித்தமிழிறைThanithamilirai
தனித்தமிழொளிThanithamiloli
தனிநாயகம்Thaninayagam
தனியரசுThaniyarasu
தனியிறைThaniyirai
பக்ததுருவன்Bhakthathuruvan
பக்தமித்ராBakthamithra
பக்தவத்சலம்Bhakthavatchalam
பக்தவாசன்Bhakthavasan
பக்தன்Bhakthan
பக்திBhakti
பகலவன் Pagalavan
பகவான்Bhagavaan
பகீரதன்Bhagirathan
பகுனன்Bhagunan
பகுதானன்Bhaguthanan
பகுப்ரியன்Bhagupiriyan
பகுபாலன்Bhagubalan
பகுபுத்ரன்Bhaguputharan
பகுமான்யன்Bhagumanyan
பகுமித்ரன்Bhagumithran
பச்சியப்பன்Pachaiappan
பச்சைமணிPachaimani
பச்சைமுத்துPachaimuthu
பச்சையப்பன் Pichaiyappan
பசுபதிPashupati
பசுபதிPasupathy
பசுபதி Pasupathi
பஞ்சநாதன்Panchanathan
பஞ்சபகேசன்Panchabakesan
பஞ்சமூர்த்திPanchamurthy
பஞ்சவர்ணம்Panchavarnam
பஞ்சுPanchu
பட்டாபிPattabi
பட்டாபிராம்Pattabhiram
பட்டாபிராமன்Pattabiraman
பட்டி நாதர்Pattinathar
பட்டுPattu
பட்டு நாதன்Pattunathan
பட்டுதேவன்Pattudevan
படம்Padam
படைதலைவன்Padaithalaivan
பதஞ்சலிPadanjali
பத்மகர்Padmakar
பத்மகுமார்Padmakumar
பத்மநாபன்Padmanabhan
பத்மநாபன் Padmanaban
பத்மபதிPadmapati
பத்மபந்துPadmabandhu
பத்மயாநிPadmayani
பத்மராசன்Padmarasan
பத்மலோச்சன்Padmalochan
பத்மன்Padman
பத்மாசரண்Padmacharan
பத்மாதர்Padmadhar
பத்ர நாதன்Pathranathan
பத்ரகிரிPathragiri
பத்ரநிதிPathranithi
பத்ரபாலாPathrabala
பத்ராகன்Bathragan
பத்ராயணர்Bhadrayanar
பத்ராஸ்ரீBhadrashree
பத்ரிPadhri
பத்ரி Badri
பத்ரி நாராயணன்Pathrinarayanan
பத்ரிநாதன்Pathrinathan
பத்ரிநாராயணன்Badrinarayanan
பத்ரிபிரசாத்Badri Prasad
பத்ரிபிரசாத்Badriprasad
பதுமண்Pathuman
பதுமனார்Pathumanar
பதுமைமதிPathumaymadhi
பந்தாரிPandhari
பந்துBandhu
பந்துல்Bandhul
பரசுராம்Parashuraam
பரசுராம்Parashuram
பரசுராமன்Parasuraman
பரசுராமன் Parasuraman
பரஞ்சொதிParanjothi
பரணர்Paranar
பரணன்Paranan
பரணிதரன்Baranidharan
பரந்தாமன்Paranthaman
பரதன்Parathan
பரதன் Barathan
பாரதிParathi
பரந்தாமன்Paranthaman
பரம்Param
பரமகுருParamaguru
பரமசிவம்Paramasivam
பரமசிவமூர்த்திParamasivamurthy
பரமசிவன்Paramasivan
பரமசிவானந்தம்Paramasivanantham
பரமன்Paraman
பரமாறன்Paramaran
பரமானந்தம்Paramanantham
பரமானந்தாParamananda
பரவசம்Paravasam
பர்வதமூர்த்திParvathamurthy
பர்வதினாதன்Parvatinandan
பரிதிParidhi
பரிதிParithi
பரிதிமாத்கலைஞன்Paridhimatkalaignan
பரிதிவாணன்Parithivanan
பரிமளசுந்தர்Parimalasundaram
பரிமளசேகர்Parimalasekar
பரிமளதாசன்Parimaladasan
பரிமளன்Parimalan
பரிமேழகர்Parimelalagan
பலராமன்Balaraman
பலராமன்Palaraman
பல்லவராசன்Pallavarasan
பல்லவன்Pallavan
பவழமுத்துPavalamuthu
பவன்குமார்Pavankumar
பவன்புத்ராPavanputra
பவானிசங்கர்Bhavanishankar
பவித்ரன்Pavithran
பவித்ராPavitra
பவுதன்Poudhan
பழநித்துரைPalanidurai
பழநிமுத்துPalanimuthu
பழநியப்பன்Palaniyappan
பழநிவேல்Palanivel
பழநிவேலன்Palanivelan
பழனி Palani
பழனிகுமார்Palanikumar
பழனிசாமிPalanisami
பழனிசாமிPalaniswamy
பழனிநாதன்Palaninathan
பழனிமாணிக்கம்Palanimanikkam
பழனிமுத்துPalanimuthu
பழனிமுருகன்Palanimurugan
பழனியப்பன்Palaniappan
பழனியப்பன்Palaniyappan
பழனியரசன்Palaniyarasan
பழனியாண்டவன்Palaniyandavan
பழனியாண்டிPalaniyandi
பழனிராசுPalaniraj
பழனிவேல்Palanivel
பனம்பாரனார்Panambaranar
பன்மொழிPanmoli
பனவாரிBanawari
பன்னீர் Panneer
பன்னீர்செல்வம் Panneerchelvan
பன்னீர்செல்வம் Panneerselvam
பன்னீர்செல்வம் Pannerselvam
பன்னீர்செல்வன்Pannerselvan
பன்னீர்தாசுPanneerdasu
புகழ்Pugal
புகழ் Pukazh
புகழ்மணிPugalmani
புகழ்மாலைPugalmaalai
புகழ்வடிவுPugalvadivu
புகழிசைPugalisai
புகழேந்திPugalendhi
புகழேந்தி Pugazhendhi
புகுட்டிPukutty
புண்ணியநாதன்Punniyanathan
புண்ணியராசன்Punniyarasan
புண்ணியவாளன்Punniyavalan
புத்தொளி Puththoli
புதுமைPudhumai
புதுமைப்பித்தன்Pudhumaipithan
புதுமைபித்தன்Pudhumaipithan
புதுமைபித்தன்Puthumaipithan
புதுமையரசன்Pudhumaiyarasan
புதுமைவிரும்பிPudhumaivirumbi
புதுமைவிரும்பிPuthumayvirumbi
புரவளன் Puravalan
புரவிPuravi
புராணசந்தரன்Purnachandran
புராணநாதாPurnanada
புராணமமதிPurnamamathi
புராணலிங்கம்Purnalingam
புராந்தர்Purandar
புருமித்ராPurumitra
புருவாராPururava
புருசோத்தமன்Purushothaman
புலிPuli
புவன்Bhuvan
புவனபதிPuvanapathy
புவனமாறன்Puvanamaran
புவனமோகன்Puvanamohan
புவனன்Puvanan
புவனேசன்Puvanesan
புவனேந்தரன்Puvanendran
புவனேசுவரன்Buvaneshuwaran
புவனேசுவரன்Buvaneshuwaran
புழமைPulamai
புழமைபித்தன்Pulamaipithan
புனிதமணிPunithanmani
புனிதமூர்த்திPunniyamurthy
புனிதன்Punidhan
புனிதன்Punithan
புனிதமூர்த்திPunithamurthy
புஷ்பவனம் Pushpavanam

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில்

Nameபெயர்
Taksaதக்சா
Takshaதக்சா
Takshakதக்சாக்
Dakshineshதக்சிணேஷ்
Dakshineshwarதக்சிணேஷ்வர்
Taksheelதக்சீல்
Thakarshiதகார்ஷி
Thangaboseதங்கபோஸ்
Thangarajதங்கராஜ்
Thangarajanதங்கராஜன்
Thankeshwaranதங்கேஷ்வரன்
Thandaveswarதண்டவேஸ்வர்
Thathanதத்தன்
Thathathreyaதத்தாத்ரேயா
Thathyaதத்யா
Tapasendraதபசேந்தரா
Tapanதபன்
Thabhan Asathதபன் ஆசாத்
Tapasதபஸ்
Tapasranjanதபஸ்ரஞ்சன்
Tapaswiதபஸ்வி
Thabeethதபீத்
Tapendraதபேந்தரா
Tapomayதபோமை
Taporajதபோராஜ்
Tonbaskoதபோஸ்கொ
Tamkinatதம்கிநாத்
Thambirajanதம்பிராஜன்
Thamburajதம்புராஜ்
Tamalதமல்
Thamanதமன்
Thamnaதம்னா
Tamasதமாஸ்
Tamishதமிஷ்
Tamoghnaதமோனா
Tamonashதமோனாஷ்
Thayarajanதயராஜன்
Dhayanதயன்
Dayaதயா
Dayakarதயாகர்
Dayamayiதயாமாயி
Dayalதயாள்
Dayanandதயானந்த்
Thayanandதயானந்த்
Dhayanandan Franchisதயானந்தன் ஃபிரான்சிஸ்
Dhayanandhதயானாத்
Dayanitaதயானிதா
Tayasதயாஷ்
Tarakதரக்
Taraknathதரக்நாத்
Tarakshதரக்ஸ்
Tarakeshதரகேஷ்
Tarkeshதர்கேஷ்
Tarakeshwarதரகேஷ்வர்
Tarkeshwarதர்கேஷ்வர்
Taarankதரங்க்
Tarangதரங்க்
Darshanதர்சன்
Darshineshதர்சினேஷ்
Taranjotதரஞ்சோத்
Dharinipalதரணிபால்
Dharinendraதரணீந்திரா
Dharineeshதரணீஷ்
Taradhishதரதீஷ்
Taranathதரநாத்
Dharmadevதர்மதேவ்
Dharmanandதர்மநாத்
Dharmaprakashதர்மபிரகாஷ்
Dharmarajanதர்மராஐன்
Dharmarajதர்மராஜ்
Tharmarajanதர்மராஜன்
Dharmeshதர்மேஷ்
Tharmeshதர்மேஷ்
Tarvinதர்வின்
Dharshanதர்ஷன்
Darshanaதர்ஷனா
Tharumarajதருமராஜ்
Dharumarajanதருமராஜன்
Tarusaதருஷா
Tarendraதரேந்தரா
Tareshதரேஷ்
Taroshதரோஷ்
Talaketuதலகேது
Talankதலங்க்
Talinதலின்
Talishதலிஷ்
Thavaneshதவனேஷ்
Tavishதவிஷ்
Dhanasingதனசிங்
Tanmayதன்மயி
Tanmayiதன்மயி
Tanayதனய்
Dhanyakrishnaதன்யகிருஷ்ணா
Thanarajதனராஜ்
Dhanrajதன்ராஜ்
Dhanarajதனராஜ்
Tanavதனவ்
Dhanvanthதன்வந்
Dhanvantiதன்வந்தி
Dhanvanthriதன்வந்திரி
Dhanajayanதனஜெயன்
Tanakதனாக்
Tanishதனிஷ்
Tanishqதனிஷ்க்
Dhanurdharதனுர்தர்
Tanujதனுஜ்
Dhanushதனுஷ்
Dhanushkodiதனுஷ்கோடி
Daneshதனேஷ்
Thaneshதனேஷ்
Pakhiபக்கி
Pakshaபக்சா
Pakshiபக்சி
Bhagatபகத்
Bhakthavathsalபக்தவத்சல்
Bhagavanthபகவந்த்
Bhagwantபகவந்த்
Bhagirathபகீரத்
Bakoolபகூல்
Bhageshபகேஷ்
Pankajபங்கஜ்
Pankajalochanaபங்கஜலோச்சனா
Pankajanபங்கஜன்
Pankajeetபங்கஜீத்
Bankimபங்கிம்
Bankimchandraபங்கிம்சந்தரா
Bankeபங்கே
Basantபசந்த்
Bhaswarபசவர்
Bhasavarajபசவராஜ்
Bhasavanபசவன்
Basaveshwaraபசவேஷ்வரா
Panchavaktraபஞ்சவக்தரா
Pandarinathanபண்டரி நாதன்
Pandarinathபண்டரிநாத்
Panditaபண்டிதா
Patagபதக்
Patakinபதகின்
Padmakantபத்மகாந்த்
Padmakanthபத்மகாந்த்
Padmadevபத்மதேவ்
Padmanabhபத்மநாப்
Padmapaniபத்மபானி
Padmarajanபத்மராஜன்
Padmalபத்மல்
Padmanabhaபத்மனாப்
Padmajபத்மஜ்
Padmahastaபத்மாஷ்தா
Padminishபத்மினிஷ்
Padmeshபத்மேஷ்
Bhadraபத்ரா
Bhadraபத்ரா
Pathraபத்ரா
Bhadrakபத்ராக்
Bhadrakapilபத்ராகபில்
Bhadrakshபத்ராக்ஸ்
Badrinathபத்ரி நாத்
Padhrinathபத்ரி நாத்
Badariprasadபத்ரிபிரஷாத்
Pathrishபத்ரிஷ்
Badarishபத்ரீஷ்
Pathrulislamபத்ருலிஸ்லாம்
Pathruhariபத்ருஹரி
Bhadreshபத்ரேஷ்
Pathikபதிக்
Bathiranபதிரன்
Pathinபதின்
Bandhulaபந்துலா
Babulபபுல்
Payasபயாஷ்
Payodபயோத்
Parakramபரக்ராம்
Barsaatபர்சாத்
Paranjayபரண்ஜெய்
Parathபர்த்
Barathkumarபரத்குமார்
Parathkumarபரத்குமார்
Bharteshபர்த்தேஷ்
Paratparaபரத்பரா
Bharadwajபர்த்வாஜ்
Barathwajபரத்வாஜ்
Barathwajanபரத்வாஜன்
Parathaபரதா
Parantapaபரநந்தாபா
Paramjeetபரம்ஜீத்
Paramarthaபரமார்த்தா
Parmanandபர்மானந்த்
Parmeetபர்மீத்
Parmeshபர்மேஷ்
Parameshபரமேஷ்
Parameshwarபரமேஷ்வர்
Parameshwaravarmanபரமேஷ்வரவர்மன்
Parameshwaranபரமேஷ்வரன்
Paravasuபரவசு
Parvatபர்வத்
Parvathபர்வத்
Parvathakrishnanபர்வதகிருஷ்ணன்
Parvateshwarபர்வதேஷ்வர்
Parveshபர்வேஷ்
Parnadபர்னத்
Parnikபர்னிக்
Prajanப்ரஜன்
Paragபராக்
Parikshitபரிக்சித்
Parighoshபரிகோஷ்
Parishudhபரிசுத்
Parithbaranபரித்பரன்
Parithoshபரிதோஷ்
Parimalarajபரிமளராஜ்
Parimalபரிமால்
Pareekshitபரீக்சித்
Baridபரீத்
Barindraபரீந்தரா
Parindraபரீந்தரா
Pareendranபரீந்திரன்
Pareesபரீஷ்
Parunபருண்
Barunபரூன்
Pareshபரேஷ்
Pareshaபரேஷா
Baldevபல்தேவ்
Balbirபல்பீர்
Balaramபலராம்
Balramபல்ராம்
Palrajaபலராஜா
Pallavபல்லவ்
Pallavarajanபல்லவராஜன்
Balvantபல்வந்த்
Balvindraபல்விந்தரா
Balvintharபல்வீந்தர்
Balveerபல்வீர்
Palakபலாக்
Pavakபவக்
Pavanபவண்
Bavyeshபவ்யேஷ்
Bhawanidasபவானிதாஸ்
Bhaumikபவுமிக்
Poulinபவுலின்
Pouloshபவுலோஷ்
Pauvunrajபவுன்ராஜ்
Palanirajபழனிராஜ்
Banshiபன்சி
Bansiபன்சி
Banshidharபன்சிதர்
Banshitharanபன்சிதரன்
Bansilalபன்சிலால்
Panamaliபனமாலி
Banwariபன்வாரி
Pannalalபன்னலால்
Panneerdasபன்னீர்தாஸ்
Pannerdasபன்னீர்தாஸ்
Banajபனாஜ்
Baneetபனீத்
Bajrangபஜ்ரங்க்
Bajranganபஜரங்கன்
Bhajanபஜன்
Basdevபஷ்தேவ்
Pukhrajபுக்ராஜ்
Punniyarajanபுண்ணியராஜன்
Buddhadevபுத்ததேவ்
Buddhadevaபுத்ததேவா
Buddhapriyaபுத்தபிரியா
Buddhaபுத்தா
Budhilபுதில்
Purshottamபுரசோத்தம்
Purnenduபுரனேந்து
Purajitபுரஜீத்
Puranjayபுராஞ்சய்
Purnachandபுராணசந்த்
Purnaviswanathanபுராணவிஸ்வநாதன்
Purujitபுருஜித்
Purushottamபுருஷோத்தம்
Purushothamanபுருஷோத்தமன்
Purohitபுரோகித்
Pulkitபுல்கிட்
Pulikesiபுலிகேஷ்
Pulinபுலின்
Puvananathபுவன நாத்
Puvanarajபுவனராஜ்
Bhuvaneshபுவனேஷ்
Puvaneshபுவனேஷ்
Bhuvaneshwarபுவனேஷ்வர்
Bhuvaneshwaranபுவனேஷ்வரன்
Buvaneshwaranபுவனேஷ்வரன்
Pulakபுழக்
Punitபுனித்
Puneetபுனீத்
Pujanபுஜன்
Pushkarபுஷ்கர்
Pushkalபுஷ்கல்
Pushkaraபுஷ்காரா
Puskaraபுஷ்காரா
Pushpakபுஷ்பக்
Pushbakumarபுஷ்பகுமார்
Pushpaketuபுஷ்பகேது
Pushpadபுஷ்பத்
Pushbaduariபுஷ்பதுரை
Pushbananthamபுஷ்பநந்தம்
Pushbanathபுஷ்பநாத்
Pushbanathanபுஷ்பநாதன்
Pushbanayagamபுஷ்பநாயகம்
Pushbalingamபுஷ்பலிங்கம்
Pushpavanamபுஷ்பவனம்
Pushpajபுஷ்பஜ்
Pushpakarபுஷ்பாகர்
Pushpeshபுஷ்பேஷ்
Pusanபுஷான்

நட்சத்திர பெண் குழந்தை பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பரணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கார்த்திகை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மகம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூரம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சுவாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அனுசம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

கேட்டை நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

மூலம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவோணம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சதயம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

புரட்டாதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

error:
Scroll to Top