அரசு சேவைகள் முக்கிய இணைய இணைப்புகள்

இ சேவை பயன்பாட்டிற்கான இணைய இணைப்புகள்

தமிழ் நாடு இ சேவைகள் ( e sevai ) , பத்திரப்பதிவு, ஆர் டி ஓ வேலைகள் போன்றவற்றிற்கான இணைய இணைப்புகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் நாடு அரசு சேவைகள்

பட்டா/ சிட்டா, புலப்படம் இணைப்பு,

அ பதிவேடு

குறிப்பு எண் கொண்டு நில உரிமை பட்டா விவரங்களை பார்க்க

தமிழக பத்திர பதிவுத்துறை

வில்லங்க சான்று

வழிகாட்டு மதிப்பு

முத்திரை தீர்வு கட்டணம் தெறிந்து கொள்ளல்

கட்டிட மதிப்பு கணக்கிடுதல்

நிலம் வீடு விற்பனை செய்தல் பதிவு செய்தல் கிரய பத்திரம்

திருமண பதிவு

தீர்வை கட்டணம் கட்டுதல்

புதிய இணைய பக்கம்

பொது வினியோகத்திட்டம் குடும்ப அட்டை – உணவு பொருட்கள் TNPDS

புதியதாக குடும்ப அட்டை (Smart Card) பெற விண்ணப்பம் செய்வதற்கு

குடும்ப அட்டையில் பெயர் உருப்பினர் சேர்க்க, நீக்கம் போன்ற வேலைகளை செய்வதற்கு இணைப்பு பக்கம் TNPDS

 

தமிழ்நாடு இ- சேவை  TNeGA(Tamil nadu e sevai)

சாதிசான்று

இருப்பிட சான்று

பிறப்பிட சான்று

வறுமான சான்று

முதல் பட்டதாரி சான்று

வேலையிலா பட்டதாரி சான்று

ஆண் குழந்தை இல்லாதற்கான சான்று

   இணைப்பு

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம்

மின்சார பில் கட்டுதல்

இணைப்பு TNEB Tamil nadu e sevai

Gentral Government Services

சாரதி  சர்வீஸ்

 புதிய ஓட்டுனர் உரிமம்  பழகுனர் உரிமம்  DL/LLR

 புதிய கண்டக்டர் உரிமம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க

பாரிவாகன்

போக்குவரத்து வாகனங்கள் ஆன்லைனில் பதிவு செய்தல்

ஃபேன்சி நெம்பர்கள் பதிவு செய்தல்

நேசனல் பெர்மிட் பெற கட்டணம் செழுத்துதல்

வாகன தொடர்பான கட்டணங்களை பற்றி தெறிந்து கொள்ள

வாகனங்கள் பதிவு செய்வத்ற்கான விண்ணப்பங்கள்

இன்றய வாகன பதிவிற்கான ஆரம்பமாகும் பதிவெண்களை அறிய

வாகனங்களுக்கான காலாண்டு அரையாண்டு வரியை கட்டுவதற்கு

 

ஆன்லைன் வேலை வாய்ப்பிற்கான இணைய இணைப்புகளின் தொகுப்பு

Leave a Reply

error: