க வில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தைகள் பெயர்கள்

Spread the love

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் க

முதல் எழுத்தை தேர்வு செய்யுங்கள்

A  B  C  D  E  G  H  I  J  L  M  N  P  R  S  T  U  V  Y

      எ    கா கி  கு கோ  ச சா  சி  சு  சூ  செ  சே  சோ  த  தா தி  தீ  து  தே    நா  நி  நீ பா பி பூ போ   மா மி மு  மோ  யா  யு  யோ   ரா ரி ரு  ரோ   லி  லோ   வி வே வை   ஜி  ஜீ  ஜெ ஜோ  ஸ்  ஷ  ஹா ஹி ஹே

‘க’ வில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தைகள் பெயர்கள் (Child Name List starting with ‘ க ‘) :

பெயர்Name
கங்கநாதன்Ganganathan
கங்கபதிGangapathy
கங்காதரன்Gangadharan
கங்கைஅமரன்Gangaiamaran
கங்கைகொண்டான்Gangaikondan
கங்கையரசன்Gangaiyarasan
கடம்பன்Kadamban
கடலரசன்Kadalarasan
கடல்வேந்தன்Kadalventhan
கடலிறைKadalirai
கடற்கோKadarko
கடார்Kadar
கண்ணதாசன்Kannadasan
கண்ணதாசன்Kannathasan
கண்ணப்பன்Kannappan
கண்ணபிராண்Kannabiran
கண்ணன் Kannan
கண்ணாயிரம்Kannaiyaram
கண்ணியப்பன்Kanniappan
கண்ணியப்பன்Kanniyappan
கண்ணிவேலுKannivelu
கண்ணுக்கினியன்Kannukkiniyan
கண்ணுசாமிKannusami
கண்ணையன்Kannaiyan
கண்ணையாKannaiya
கண்ணோன்Gannon
கணபதிGanapathy
கணபதிGanapati
கணபதிசுந்தரம்Ganapathysundaram
கணபதிசுப்ரமணியம்Ganapathysubramanyam
கணபதிராம்GanapathyRam
கணபதிராமன்Ganapathyraman
கணபதிராயன்Ganapathyrayan
கண்மணிKanmani
கண்மதியன்Kanmathiyan
கணியன் Kaniyan
கணியன்பூங்குன்றன்Kaniyanpoonkundran
கணுKanu
கணேசபாபுGanesababu
கணேசமூர்த்திGanesamurthi
கணேசன்Ganesan
கணேசுGaneshu
கணைக்கால் இரும்பொறைKanaikalirumporai
கதியழகன்Kadhiyazhakan
கதிர்Kadhir
கதிர்Kadir
கதிர் Kathir
கதிர்க்குன்றன்Kathirkundran
கதிர்க்கைKathirkai
கதிர்க்கையன்Kathirkaiyan
கதிர்காமன்Kathirkaman
கதிர்சிவன்Kathirsivan
கதிர்செல்வன்Kadhirchelvan
கதிர்மணிKathirmani
கதிரவன் Kadhiravan
கதிரவன் Kadiravan
கதிரவன் Kathiravan
கதிர்வாணன்Kathivanan
கதிர்வேல்Kadhirvel
கதிர்வேல்Kadirvel
கதிர்வேல் Kathirvel
கதிரழகன்Kathirazhagan
கதிரொளிKathirowli
கதிரேசன்Kathiresan
கதிரேசன் Kadhiresan
கதிரேசன் Kadiresan
கதிரோன்Kathirown
கதிரொலிKadhirowli
கந்தசாமிKandasami
கந்தசாமிKandasamy
கந்தசாமி Kandhasamy
கந்தப்பன்Kandappan
கந்தமணிKanthamani
கந்தவேல்Kandavel
கந்தவேல்Kanthasami
கந்தன் Kandan
கந்தன் Kandhan
கந்தன் Kanthan
கபாலீசுவரன்Kapalishuwaran
கபிலநாதன்Kapilanathan
கபிலன்Kabilan
கபிலன் Kapilan
கம்பநாடன்Kambanadan
கம்பன்Kamban
கம்பன்Kampan
கமலகண்ணன் Kamalakannan
கமலகுமார்Kamalakumar
கமலசந்திரன்Kamalachandran
கமலசேகரன்Kamalasekaran
கமலநயனன்Kamalanayanan
கமலநாதன்Kamalanathan
கமலநாயன்Kamalanayan
கமலாபதிKamalaapati
கமலாபதிKamlapati
கமலேந்தரன்Kamalendran
கயிலைநாதன்Kayilainathan
கரண்Karan
கரண்Karan
கர்ணம்Karnam
கர்ணன்Karnan
கர்ணா Karna
கரிக்கிழான்Karikilan
கரிகால்சோழன்Karikalcholan
கரிகால்பெருவளத்தான்Karikalperuvalathan
கரிகால்வளவன்Karikalvalavan
கரிகாலன்Karikalan
கரிகிழார்Karikilar
கரிவாயன் Karivayan
கருங்குயிலன்Karunkuilan
கருங்கோKarungo
கருண்Karun
கருணசங்கர்Karunashankar
கருணசேகரன்Karunasankar
கருணமூர்த்திKarunamurthy
கருணாகர்Karunakar
கருணாகரண் Karunakaran
கருணாநிதிKarunaanidhi
கருணாநிதி Karunanidhi
கருணைதாசன்Karunaidasan
கருநந்தம்Karunandam
கருப்பசாமி Karuppasami
கருப்பண்ணன் Karuppannan
கருப்பன்Karuppan
கருப்புசாமி Karuppusamy
கருப்பையா Karuppaih
கருவளன்Karuvalan
கருன்Karun
கருனாந்தம்Karunantham
கல்கிKalgi
கலமேகம்Kalamegam
கல்யாணசாமிKaliyanasamy
கல்யாணசுந்தரம்Kalyanasundaram
கல்யாணம்Kalyanam
கல்யாணராசன்Kalyanarasan
கல்யாணராமன்Kaliyanaraman
கல்யாணராமன்Kalyanaraman
கல்லாடன்Kalladan
கல்வி Kalvi
கல்விச்செல்வன்Kalviselvan
கல்விதாசன்Kalvidasan
கல்விநாதன்Kalvinathan
கல்விமணிKalvimani
கல்வியரசன்Kalviyarasan
கல்வியரசுKalviyarasu
கலாகேசரிKalakesari
கலாசேகரன்Kalasekaran
கலாதிநாதன்Kalathinathan
கலாநிதி Kalanidhi
கலியபெருமாள் Kaliya Perumal
கலியமூர்த்திKaliyamurthi
கலிரஞ்சன்Kaliranjan
கலை Kalai
கலைஇளவல்Kali Ilaval
கலைக்கடல்Kalaikadal
கலைக்கண்Kalaikan
கலைக்கண்ணன்Kalaikannan
கலைக்கதிர்Kalaikathir
கலைக்கதிரொளிKalaikathirowli
கலைக்காவலன்Kalaikavalan
கலைக்குமரன்Kalaikumaran
கலைக்குரிசில்Kalaikurisil
கலைக்குருKalaikuru
கலைக்குருவன்Kalaikuruvan
கலைக்குன்றம்Kalaikundram
கலைக்குன்றன்Kalaikundran
கலைக்கூத்தன்Kalaikuthan
கலைக்கொடிKalaikodi
கலைக்கொடைKalaikodai
கலைக்கொண்டல்Kalaikondal
கலைக்கோKalaiko
கலைக்கோமகன்Kalaikomagan
கலைக்கோவலன்Kalaikovalan
கலைக்கோவன்Kalaikovan
கலைச்சித்திரன்Kalaichithiran
கலைச்சிற்பிKalaisirpi
கலைச்சுடர்Kalaisudar
கலைச்செம்மல்Kalaisemmal
கலைச்செல்வம்Kalaiselvam
கலைச்செல்வன்Kalaiselvan
கலைச்செல்வன்Kalaiselvan
கலைச்செழியன்Kalaisezhiyan
கலைச்சோலைKalaisolai
கலைசெல்வன்Kalaiselvan
கலைசேரன்Kalaicheran
கலைஞன்Kalaiselvan
கலைஞாயிறுKalaignayiru
கலைஞானம்Kalaignanam
கலைத்தம்பிKalaithambi
கலைத்தமிழன்Kalaithamilan
கலைத்தும்பிKalaithumbi
கலைத்தென்றல்Kalaithendral
கலைத்தேவன்Kalaithevan
கலைத்தோன்றல்Kalaithondral
கலைதாசன்Kalaidasan
கலைநம்பிKalainambi
கலைநாடன்Kalainadan
கலைநாதன்Kalainathan
கலைநாயகம்Kalainayagam
கலைநாயகன்Kalainayagan
கலைநிலவன்Kalainilavan
கலைநுட்பன்Kalainutpan
கலைநெஞ்சன்Kalainenjan
கலைநெறிKalaineri
கலைநேயன்Kalaineyan
கலைப்பண்Kalaipan
கலைப்பரிதிKalaiparithi
கலைப்பாமகன்Kalaipamagan
கலைப்பாவரசன்Kalaipavarasan
கலைப்பாவரசுKalaipavarasu
கலைப்பாவலன்Kalaipavalan
கலைப்பாவியன்Kalaipaviyan
கலைப்பித்தன்Kalaipithan
கலைப்புகழ்Kalaipugal
கலைப்புதல்வன்Kalaiputhalvan
கலைப்புயல்Kalaipuyal
கலைப்புலிKalaipuli
கலைப்பொழில்Kalaipozhili
கலைப்பொழிலன்Kalipozhilan
கலைமகன்Kalaimagan
கலைமணிKalaimani
கலைமதிKalaimathi
கலைமலர்Kalaimalar
கலைமல்லன்Kalaimallan
கலைமலைKalaimalai
கலைமன்னன்Kalaimannan
கலைமாமணிKalaimamani
கலைமாறன்Kalaimaran
கலைமான்Kalaimannan
கலைமுகிலன்Kalaimugilan
கலைமுதல்வன்Kalaimuthalvan
கலைமுரசுKalaimurasu
கலைமொழிKalaimozhi
கலைமைந்தன்Kalaimainthan
கலையகன்Kalaiyagan
கலையப்பன்Kalaiyappan
கலையமுதன்Kalaiyamuthan
கலையரசன்Kalaiyarasan
கலையரசுKalaiyarasu
கலையரிமாKalaiyarrimaa
கலையருவிKalaiyaruvi
கலையருள்Kalaiyarul
கலையருளிKalaiyaruli
கலையழகன்Kalaiyalagan
கலையறிவன்Kalaiyarivan
கலையன்பன்Kalaiyanban
கலையெழிலன்Kalaiyezhilan
கலையொளிKalaiyoli
கலையேந்திKalaiyenthi
கலையோவியம்Kalaiyoviyam
கலைவண்ணன்Kalaivannan
கலைவல்லன்Kalaivallan
கலைவளவன்Kalaivalavan
கலைவளன்Kalaivalan
கலைவாணன் Kalaivanan
கலைவாழிKalaivazhi
கலைவேந்தன் Kalaiventhan
கவிஅரசன்Kaviarasan
கவிக்கோKaviko
கவிஞ்சன்Kavinjan
கவிதன் Kavithan
கவிதாமணிKavundamani
கவிந்திராKavindra
கவிந்திராKavinthira
கவியரசன்Kaviarasan
கவிராசன்Kavirasan
கவிராயன்Kavirayan
கற்பகராசன்Karpagarasan
கற்பகவிநாயகம்Karpagavinayagam
கற்பகவேல்Karpagavel
கற்பூர்Karpoor
கற்றன்Katran
கனகசபாபதிKanagasabapathy
கனகசபாரத்தினம்Kanagasabarathinam
கனகசாமிKanagasamy
கனகசுந்தரம்Kanagasundaram
கனகரஞ்சன்Kanagarajan
கனகரத்தினம்Kanagarathinam
கனகராசுKanagarasu
கனகவேல்Kanagavel
கனகவேலுKanagavelu
கனகாம்பரன்Kanagamparan
கனி Kani
கனிதா Kanitha

நட்சத்திரப்படி பெயர் தேர்வு செய்ய

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top