ரி வரிசை தமிழ் பெயர்கள் ஆண் குழந்தைகள் பெயர்

Spread the love

ரி வரிசை தமிழ் பெயர்கள் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் எழுத்தை தேர்வு செய்யுங்கள் A  B  C  D  E  G  H  I  J  L  M  N  P  R  S  T  U  V  Y       எ    கா கி  கு கோ  ச சா  சி  சு  சூ  செ  சே  சோ  த  தா தி  தீ  து  தே    நா  நி  நீ பா பி பூ போ   மா மி மு  மோ  யா  யு  யோ   ரா ரி ரு  ரோ   லி  லோ   வி வே வை   ஜி  ஜீ  ஜெ ஜோ  ஸ்  ஷ  ஹா ஹி ஹே

ரி வரிசை ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் :

Child Name  starting with ‘ரி ர’
Name பெயர் கூட்டு எண்
RISHIKESAVAN ரிஷிகேசவன் 8
RUKMANIBALAN ருக்மணிபாலன் 6
RUTHRAPATHI ருத்ரபதி 3
RUTHRAMURTHI ருத்ரமூர்த்தி 6
RUPAK ரூபக் 1
ROHITH ரோகித் 6

பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில்

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

நட்சத்திரப்படி பெயர் தேர்வு செய்ய

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top