‘ ல லி ‘ வில் ஆரம்பமாகும்ஆண் குழந்தைகள் பெயர்

ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் எழுத்தை தேர்வு செய்யுங்கள் A  B  C  D  E  G  H  I  J  L  M  N  P  R  S  T  U  V  Y       எ    கா கி  கு கோ  ச சா  சி  சு  சூ  செ  சே  சோ  த  தா தி  தீ  து  தே    நா  நி  நீ பா பி பூ போ   மா மி மு  மோ  யா  யு  யோ   ரா ரி ரு  ரோ   லி  லோ   வி வே வை   ஜி  ஜீ  ஜெ ஜோ  ஸ்  ஷ  ஹா ஹி ஹே

ல லி லோ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் இந்து ஆண் குழந்தை பெயர்கள்  :

Child Name  starting with ‘ல லி லோ’

ல லா வரிசை யில் ஆரம்பமாகும்  பெயர்கள் 

பெயர்Name
லக்சயாLakshya
லக்மிசங்கர்Lakshmishankar
லக்மிமகாதேவன்Laskhmimadhavan
லக்மிவர்மன்Lakshmivarman
லசணாLakshanya
லலிதாகாந்தன்Lalithakanthan
லலிதாதித்யாLalitaditya
லலிதாமோகன்Lalitamohan
லலிதாவேலன்Lalithavelan
லவகுமார்Lavakumar
லவன்Lavan
லாலாமணிLaalamani

லி  லூ வரிசையில் ஆரம்பமாகும்  பெயர்கள்

பெயர்Name
லிங்கண்ணன்Lingannan
லிங்கதுரைLingaduari
லிங்கநாதன்Linganathan
லிங்கப்பன்Lingappan
லிங்கப்பாLingappa
லிங்கபூபதிLingaboopathi
லிங்கம்Lingam
லிங்கமுரளிLingamurali
லிங்கமூர்த்திLingamoorthi
லிங்கமூர்த்திLingamurthy
லிங்கன்Lingan
லிங்கேசவன்Lingesavan
லிங்கேசன்Lingesan
லிங்கேசுவரன்Lingeshuwaran
லில்லிகுமார்Lillikumar

லே லோ  வரிசையில் ஆரம்பமாகும்  பெயர்கள்

பெயர்Name
லேனாவாணன்Lenavanan
லோககிருதிLokakriti
லோகசுந்தர்Lokasunder
லோகசுந்தரம்Loga Sundaram
லோகசுந்தரம்Logasundaram
லோகசுப்ரமணிLogasubramani
லோகநாதன்Loganathan
லோகநேத்ராLokanetra
லோகமணிLogamani
லோகமூர்த்திLogamurthy
லோகரட்சகன்Logaratchakan
லோகராமன்Loga Raman
லோகவாணன்Logavanan
லோகவிநாயகம்Loga Vinayagam
லோகவிநாயகம்Logavinayagam
லோகானந்தம்Loganantham
லோகிதாசன்Logidasan
லோகுLogu
லோகேசன்Logesan
லோகேந்தராLohendra
லோகேந்திராLokendra
லோத்தன்Loththan
லோபன்Lophan
பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில்

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

நட்சத்திரப்படி பெயர் தேர்வு செய்ய

  

Leave a Reply

error: