‘ ர’ வில் ஆரம்பமாகும்ஆண் குழந்தைகள் பெயர்

ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் எழுத்தை தேர்வு செய்யுங்கள்

A  B  C  D  E  G  H  I  J  L  M  N  P  R  S  T  U  V  Y

      எ    கா கி  கு கோ  ச சா  சி  சு  சூ  செ  சே  சோ  த  தா தி  தீ  து  தே    நா  நி  நீ பா பி பூ போ   மா மி மு  மோ  யா  யு  யோ   ரா ரி ரு  ரோ   லி  லோ   வி வே வை   ஜி  ஜீ  ஜெ ஜோ  ஸ்  ஷ  ஹா ஹி ஹே

ர வரிசையில் ஆரம்பமாகும் இந்து ஆண் குழந்தை பெயர்கள்  :

Child Name  starting with ‘ர’

Name பெயர் கூட்டு எண்
RAKSHAK ர க் ஷ க் 7
RAKSHAN ர க் ஷ ந் 1
RAGHU ரகு 8
RAGHUNANDAN ரகுநந்தன் 2
RAGUNATHAN ரகுநாதன் 6
RAGHUPATHI ரகுபதி 9
RAGHURAMAN ரகுராமன் 3
RANGARAJ ரங்கராஜ் 7
RANGAN ரங்கன் 8

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top