‘ ய யா’ வில் ஆரம்பமாகும்ஆண் குழந்தைகள் பெயர்

Spread the love

ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் எழுத்தை தேர்வு செய்யுங்கள்

A  B  C  D  E  G  H  I  J  L  M  N  P  R  S  T  U  V  Y

      எ    கா கி  கு கோ  ச சா  சி  சு  சூ  செ  சே  சோ  த  தா தி  தீ  து  தே    நா  நி  நீ பா பி பூ போ   மா மி மு  மோ  யா  யு  யோ   ரா ரி ரு  ரோ   லி  லோ   வி வே வை   ஜி  ஜீ  ஜெ ஜோ  ஸ்  ஷ  ஹா ஹி ஹே

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ய யா :

Child Name  starting with ‘ய யா’

பெயர்Name
யசோதர்Yashodhar
யசோதர்Yasodhar
யசோதரன்Yasodaran
யசோதன்Yashodhan
யசோதாகிருபாYasodha Kirupa
யத்திராசுYathirasu
யத்திராசாYathirasa
யதிந்தராYatindra
யந்திரகுமார்Yanthirakumar
யந்திரசேனன்Yanthirasenan
யந்திரசேனாYanthirasena
யந்திரதாசுYanthiradasu
யந்திரநந்தன்Yanthirananthan
யந்திரநாதன்Yanthiranathan
யந்திரவதனன்Yanthiravathanan
யந்திரன்Yanthiran
யமுனகிரிYamunagiri
யமுனகுமார்Yamunakumar
யமுனதுரைYamunadurai
யமுனநந்தன்Yamunanandan
யமுனநாதன்Yamunanathan
யமுனநேசன்Yamunanesan
யமுனவாசன்Yamunavasan
யமுனவேந்தன்Yamunaventhan
யமுனன்Yamunan
யயதிYayati
யவீந்தரன்Yaveentharan
யவேந்தர்Yavendar
யவேந்தரன்Yavendran
யவேந்தன்Yavendan
யாக்யகமல்Yakyakamal
யாகன்Yagan
யாகனசாமிYagnasamy
யாகனாYagna
யாகுயாYagya
யாதவமணிYathavamani
யாதவன்Yathavan
யாதவேந்தராYadavendra
யாதுYadu
யாதுகிரிYadugiri
யாதுகுமார்Yadukumar
யாதுதுரைYaduraj
யாதுநந்தன்Yadunandan
யாதுநந்துYadunandu
யாதுநாதன்Yadunathan
யாதுவீர்Yaduvir
யாமிர்Yamir
யாயின்Yayin
யாழ்ப்பாணன்Yaalpanan
யாழ்பாடிYaalpadi
யாழரசன்Yalarasan
யாழ்வாணன்Yalvanan
யுக்தாYukta
யுவகுமார்Yuvakumar
யுவசிவாYuvamani
யுவதாரணிYuvathaarani
யுவதாராYuvathaara
யுவநந்தன்Yuvanandan
யுவமணிYuvamani
யுவரவிராசுYuvaravirasu
யுவராசன் Yuvarasan
யுவராசுYuvarasu
யுவராசகுமார்Yuvarasakumar
யுவராசாYuvarasa
யுவன்Yuvan
யூகேந்திரன் Yugendran
யோக்கியவான்Yogkiyavan
யோகதேவன்Yogadevan
யோகநந்தம்Yoganantham
யோகநாதன்Yoganathan
யோகநாதன்Yuganathan
யோகநித்ராYoganidra
யோகமூர்த்திYugamurthy
யோகரத்தினம்Yogarathinam
யோகராசுYogarasu
யோகராசன்Yogarasan
யோகலிங்கம் Yogalingam
யோகவரதன்Yogavaradhan
யோகாகுருYogaaguru
யோகாநந்தன்Yogaananthan
யோகாநந்தன் Yogananthan
யோகாநாதன்Yogaanathan
யோகாமணிYogaamani
யோகாராசுYogaarasu
யோகாவரதன்Yogaavarathan
யோகிYogi
யோகிபாபுYogibabu
யோகிபிரபுYogipirabu
யோகிராசுYogirasu
யோகிவான்Yogivan
யோகினாம்பாடிYoginampati
யோகினிYogini
யோகினேYogine
யோகேந்தரன்Yogendran
யோகேந்தராYogendra
யோகேசுYogeshu
யோகேசுகுமார்Yogeshukumar
யோகேசுவரநாதன்Yogeshuwaranathan
யோகேசுவரமூர்த்திYogeshuwaramurthy
யோகேசுவரன்Yogeshuwaran

பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில்

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

நட்சத்திரப்படி பெயர் தேர்வு செய்ய

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top