‘ பூ ‘ வில் ஆரம்பமாகும்ஆண் குழந்தைகள் பெயர்

ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் எழுத்தை தேர்வு செய்யுங்கள்

A  B  C  D  E  G  H  I  J  L  M  N  P  R  S  T  U  V  Y

      எ    கா கி  கு கோ  ச சா  சி  சு  சூ  செ  சே  சோ  த  தா தி  தீ  து  தே    நா  நி  நீ பா பி பூ போ   மா மி மு  மோ  யா  யு  யோ   ரா ரி ரு  ரோ   லி  லோ   வி வே வை   ஜி  ஜீ  ஜெ ஜோ  ஸ்  ஷ  ஹா ஹி ஹே

இந்து ஆண் குழந்தை பெயர்கள் பூ :

Child Name  starting with ‘பூ’

பெயர்Name
பூங்கண்ணன்Poongkannan
பூங்கண்ணன்Poonkannan
பூங்கவிPoongkavi
பூங்குயிலன்Poongkuilan
பூங்குலியன்Poonkuyilan
பூங்குன்றன்Poongkundran
பூங்குன்றன்Poongundran
பூதப்பாண்டியன்Poothapandian
பூதரத்தினம்Putharathinam
பூதராசன்Bootharasan
பூதலிங்கம்Bhoodalingam
பூதலிங்கம்Boothalingam
பூதன்தேவனார்Boothandevanar
பூநேயன்Pooneyan
பூபதிBhoopathi
பூபதிBoopathy
பூபதி நாதன்Boopathynathan
பூபதிராகவன்Bhoopathiraghavan
பூபதிவாசன்Boopathyvasan
பூபதிவேந்தன்Boopathyvendhan
பூபதிவேலன்Boopathyvelan
பூபாலசிங்கம்Boopalasingam
பூபாலன்Bhoobalan
பூபாலன்Bhoopalan
பூபாலன்Boopalan
பூபேந்தராBhoopendra
பூபேந்தராBhupendra
பூமகன்Bhumagan
பூமணம்Bhumanam
பூமணிBhumani
பூமதிBhumathi
பூம்பொழில்நம்பிBhupozhilnambi
பூம்பொழிலன்Bhupozhilan
பூமலைBhumalai
பூமன்Bhuman
பூமாலைBhumaalai
பூமாறன்Bhumaran
பூமிநாதன்Boominathan
பூமித்ராBhumindra
பூமிந்ராBhoomindra
பூமிநாதன்Bhoominathan
பூரணசந்தராPoornachandra
பூர்ணவிசுவநாதன்Puranavisuwanathan
பூரணன்Puranan
பூருளன்Porulan
பூவண்ணன்Poovannan
பூவண்ணன்Puvannan
பூவநேந்திராBhuvanendra
பூவரசன்Poovarasan
பூவரசன்Puvarasan
பூவரசன் Poovarasan
பூவரசுPoovarasu
பூவரசுPuviarasu
பூவரதன் Poovaradhan
பூவராகன்Puvaragan
பூவழகன்Poovazhagan
பூவன்பன்Bhuvanban
பூவனேந்தரன்Buvanendran
பூவிழியன்Bhuvizhiyan
பூவேந்தரன்Poovendran
பூவேந்தன்Poovendan
பூவேந்திரன் Poovendiran
பூவேந்திராBhuvendra

நட்சத்திரப்படி பெயர் தேர்வு செய்ய

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top