‘ பி ‘ வில் ஆரம்பமாகும்ஆண் குழந்தைகள் பெயர்

ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் எழுத்தை தேர்வு செய்யுங்கள்

A  B  C  D  E  G  H  I  J  L  M  N  P  R  S  T  U  V  Y

      எ    கா கி  கு கோ  ச சா  சி  சு  சூ  செ  சே  சோ  த  தா தி  தீ  து  தே    நா  நி  நீ பா பி பூ போ   மா மி மு  மோ  யா  யு  யோ   ரா ரி ரு  ரோ   லி  லோ   வி வே வை   ஜி  ஜீ  ஜெ ஜோ  ஸ்  ஷ  ஹா ஹி ஹே

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் பி :

Child Name  starting with ‘பி’

பெயர்Name
பிச்சைPichay
பிச்சை Pichai
பிச்சைமணிPichaimani
பிச்சைமுத்து Pichaimuthu
பிந்து கேசவன்Bindu Kesavan
பிந்து நாராயன்Bindu Narayan
பிந்து மூர்த்திBindu Murthy
பிந்துசார்Bindusar
பிந்துமாதவன்Bindumadhavan
பிரகலாதன்Pragalathan
பிரகலாதன் Prakalathan
பிரகலாதாPragalatha
பிரகாசம்Prakasam
பிரகாசம்Prakasham
பிரசன்னகுமார்Prasannakumar
பிரசன்னாPrasanna
பிரசாந்தன்Prasandan
பிரசூன்Prasoon
பிரசெஞ்சித்Prasenjit
பிரஞ்சல்Pranjal
பிரஞ்சீவன்Pranjivan
பிரதஞ்சன்Pradhanjan
பிரதாபன்Prathaban
பிரதீபன்Pratibhan
பிரதீபன் Pratheepan
பிரபஞ்சன்Prabanjan
பிரபஞ்சன்Prabhanjan
பிரபாகர் Prabhakar
பிரபாகரன்Prabhakaran
பிரபுPrabhu
பிரபு Prabu
பிரபு சங்கர்Prabhu Sankar
பிரபுசங்கர்Prabhushankar
பிரபோதன்Prabodhan
பிரமச்சாரிPramachari
பிரம்மர்Bhramar
பிரம்மாBrahma
பிரமாதிPramade
பிரமாபிரதாBrahmabrata
பிரமோதன்Pramodan
பிரமோதிPramode
பிரவின்குமார் Pravinkumar
பிரவீன்குமார்Praveenkumar
பிரித்தம் Pritham
பிரிதம்Pritam
பிரித்விராசுPrithvirasu
பிரியதர்சன்Priyadarshan
பிரியதர்சன்Priyadharshan
பிரியரஞ்சன்Priyaranjan
பிருத்விராசன்Piruthivirasan
பிறைசூடன்Piraisoodan

பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில்

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

நட்சத்திரப்படி பெயர் தேர்வு செய்ய

  

Leave a Reply

error: