‘ பா ‘ வில் ஆரம்பமாகும்ஆண் குழந்தைகள் பெயர்

Spread the love

ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் எழுத்தை தேர்வு செய்யுங்கள்

A  B  C  D  E  G  H  I  J  L  M  N  P  R  S  T  U  V  Y

      எ    கா கி  கு கோ  ச சா  சி  சு  சூ  செ  சே  சோ  த  தா தி  தீ  து  தே    நா  நி  நீ பா பி பூ போ   மா மி மு  மோ  யா  யு  யோ   ரா ரி ரு  ரோ   லி  லோ   வி வே வை   ஜி  ஜீ  ஜெ ஜோ  ஸ்  ஷ  ஹா ஹி ஹே

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் பா :

Child Name  starting with ‘பா’

பெயர்Name
பாகதத்தன்Bagathattan
பாகுலேயன்Bahuleyan
பாச்சல்Pachai
பாசுPashu
பாசுதன்Pashuthan
பாஞ்சானன்Panchaanan
பாட்டப்பன்Pattappan
பாட்டரசன்Pattarasan
பாடல்Baadal
பாண்டி நாதன்Pandinadan
பாண்டிதுரைPandidurai
பாண்டியநேயன்Pandiyaneyan
பாண்டியரசன்Pandiyarasan
பாண்டியராசுPandiyarasu
பாண்டியராசன்Pandiyarasan
பாண்டியன் Pandian
பாண்டியன் Pandiyan
பாண்டியாPandya
பாண்டுரங்கன்Pandurangan
பாணன்Panan
பாபுBabu
பாபுராசன்Baburasan
பாமன்னன்Paamannan
பார்கவன்Bhargavan
பார்த்தசாரதிParthasarathi
பார்த்தபிரதின்Parthapratim
பார்த்தன்Parthan
பார்த்திபன்Parithiappan
பார்த்திபன்Parthibhan
பாரதபுத்ரன்Barathaputhran
பாரதபூசணன்Barathapushanan
பாரதி Bharathi
பாரதி நேசன்Bharathinesan
பாரதிதாசன்Bharathidasan
பாரதிமோகன்Bharathimohan
பாரதியார்Bharthiar
பாரதிராசாBharathirasa
பாரதிவாசன்Bharathivasan
பார்வேந்தன்Paarvendan
பாரி Paari
பாரி Pari
பாரி நேயன்Parineyan
பாரிசெல்வம்Bariselvam
பாரிரூபன்Paripuran
பாரிவள்ளல்Parivallal
பால் Pal
பால் Paul
பால சூர்யன்Bala Suryan
பாலகங்காதரன்Balagangadaran
பாலகணேசுBalaganeshu
பால்கன்Phalgun
பாலகிரிசன்Baalkrishan
பாலகுமார் Balakumar
பாலகுமாரன்Balakumaran
பாலகுருBalaguru
பாலகுருசாமிBalagurusamy
பாலகுருநாதன்Balagurunathan
பாலகோபால்Balagopal
பாலகோபாலன்Balagopalan
பாலகோவிந்தன்Balagovindan
பாலசங்கர்Balashankar
பாலசந்தர்Balachandar
பால்சந்தரன்Palchandran
பாலசந்தராBalachandra
பாலசந்திரன் Balachandran
பாலசிங்கம்Balasingam
பாலசீனிவாசன்Balasrinivasan
பாலசுப்ரமணி Balasubramani
பாலசுப்ரமணியன் Balasubramanian
பாலசூர்யாBalasurya
பாலசூரியாBalasuriya
பாலதண்டாயுதம்Balathandayudham
பாலதீசிகன்Balathesikan
பால்துரைBaldurai
பால்துரைPalduari
பாலதேவன்Baladevan
பால்நிலவன்Balnilavan
பாலபத்ரன்Balabhadran
பால்பாண்டிPalpandi
பால்பாண்டியன்Balpandiyan
பால்பாண்டியன்Palpandiyan
பால்மாதையன்Paalmadhiyan
பாலமுகுந்தன்Balamukunthan
பாலமுரளிBalamurali
பாலமுருகன்Balamurugan
பாலமோகன்Balamohan
பாலயோகிBalayogi
பாலரவிBalaravi
பாலவன்Balavan
பாலவி நாயகம்Balavinayagam
பாலவெங்கடன்Balavenkatan
பாலன் Balan
பாலாBala
பாலாதித்யாBalaaditya
பாலாமணிBalamani
பாலாமுர்தம்Balamrutham
பாலாரமணிBalaramani
பாலாவேசம்Palavesam
பாலு Balu
பாலுசாமிBalusami
பாலுமகேந்தராBalumahendra
பாலுமணிBalumani
பாலேந்திரன்Palendran
பாலையாBalaiya
பாவலன்Pavalan
பாவழன்Pavalan
பாவன்Bhavan
பாவன்Paavan
பாவாணன்Paavanan
பாவேந்தன்Baventhan
பாவேந்தன்Paavendan
பானுBhanu
பானுகோபன்Banugopan
பானுசந்தர்Banuchandar
பானுசந்திரன்Banuchandran
பானுசேனன்Banusenan
பானுதேவன்Banuthevan
பானுபிரகாசுBhanuprakashu
பானுபிரசாத்Bhanuprasad
பானுமன்Bhanuman
பானுமித்ராBhanumitra
பானுரவிBanuravi

பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில்

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

நட்சத்திரப்படி பெயர் தேர்வு செய்ய

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:
Scroll to Top