நி யில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தைகள் பெயர்

ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் எழுத்தை தேர்வு செய்யுங்கள்

A  B  C  D  E  G  H  I  J  L  M  N  P  R  S  T  U  V  Y

      எ    கா கி  கு கோ  ச சா  சி  சு  சூ  செ  சே  சோ  த  தா தி  தீ  து  தே    நா  நி  நீ பா பி பூ போ   மா மி மு  மோ  யா  யு  யோ   ரா ரி ரு  ரோ   லி  லோ   வி வே வை   ஜி  ஜீ  ஜெ ஜோ  ஸ்  ஷ  ஹா ஹி ஹே

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் நி :

Child Name  starting with ‘நி’

பெயர்Name
நிஐந்தன் Nijanthan
நிகிலன் Nikillan
நித்தியகுமார்Nithiyakumar
நித்திலன்Nithilan
நித்யகோபால்Nityagopal
நித்யசுந்தர்Nityasundar
நித்யசுந்தராNityasundara
நித்யாந்தாNityanta
நித்யானந்தம்Nithyanandam
நித்யானந்தம்Nithyanantham
நித்யானந்தாNityananda
நிதிலன் Nithilan
நியாமணிNeyamani
நியூட்டன்Newton
நிரஞ்சன் Niranjan
நிரஞ்சன்குமார்Niranjankumar
நிர்மல்Nirmal
நிர்மல்குமார்Nirmal Kumar
நிரமித்ராNiramitra
நிர்மொழிNirmohi
நிர்வாண்Nirvan
நிருபசிம்மாNirupasimha
நிருபன்Nirupan
நிலவரசன்Nilavarasan
நிலவன்Nilavan
நிலன் Nilan
நிலா வேந்தன் Nila Vendhan
நிலாதேவன்Niladevan
நிலாவன்Nilaavan
நிவேதன் Nivedan
நிறமைNiramay
நிறைமணி Niraimani
நிறைமதியன்Niraimadhiyan

பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில்

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

நட்சத்திரப்படி பெயர் தேர்வு செய்ய

  

Leave a Reply

error: