‘தா’ வில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் எழுத்தை தேர்வு செய்யுங்கள்

A  B  C  D  E  G  H  I  J  L  M  N  P  R  S  T  U  V  Y

      எ    கா கி  கு கோ  ச சா  சி  சு  சூ  செ  சே  சோ  த  தா தி  தீ  து  தே    நா  நி  நீ பா பி பூ போ   மா மி மு  மோ  யா  யு  யோ   ரா ரி ரு  ரோ   லி  லோ   வி வே வை   ஜி  ஜீ  ஜெ ஜோ  ஸ்  ஷ  ஹா ஹி ஹே

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் தா :

Child Name  starting with ‘தா’

பெயர்Name
தாசரதி Dhasarathi
தாமரை செந்தூர்பாண்டிThamarai Chendurpandi
தாமரைக்கண்ணன்Thamaraikannan
தாமரைக்கனிThamaraikani
தாமரைக்கோThamaraiko
தாமரைகண்ணன்Tamaraikannan
தாமரைகண்ணன்Thamaraikannan
தாமரைகண்ணன்Thamarikannan
தாமரைச்செல்வம்Thamaraiselvam
தாமரைச்செல்வன்Thamaraiselvan
தாமரைசெந்தூர்பாண்டிThamaraisenthurpandi
தாமரைசெல்வன்Tamaraichelvan
தாமரைசெல்வன்Thamaraiselvan
தாமரைத்தம்பிThamaraithambi
தாமரைநெஞ்சன்Thamarainenjan
தாமரைமணாளன் Tamaraimanalan
தாமரைமணாளன் Thamaraimanaalan
தாமன்Thaaman
தாமியன்Thamiyan
தாமுDamu
தாமுருகேந்தராDamurugendra
தாமோதரன்Damodaran
தாமோதரன்Thamodharan
தாமோதரன் Damodharan
தாயகக்குமரன்Thayagakumaran
தாய்த்தமிழன்Thaithamilan
தாய்நாடன்Thainadan
தாயப்பன்Dhayappan
தாயன்பன்Thayanban
தாயுமானவன்Dhayumanavan
தாயுமானவன்Thayumanavan
தாரிணிDharini
தாளமுத்துThalamuthu
தானப்பன்Dhanappan

நட்சத்திரப்படி பெயர் தேர்வு செய்ய

  

Leave a Reply

error: