து வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள்

Spread the love

பெண் குழந்தை பெயர்கள் thu – து

து – thu வரிசை யில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் இங்கு உள்ளன. தங்களுக்கு பிடித்தமான பெயர்களை தேர்வு செய்யவும்

பெண் தமிழ் பெயர்கள் து வரிசை

♦துர்கா- Durga- 6♀
♦துர்காசுந்தரி- Durgasundari- 2♀
♦துர்காதேவி- Durgadevi- 1♀
♦துர்காநந்தினி- Durganandhini- 7♀
♦துர்காநாயகி- Durganayagi- 9♀
♦துர்காராணி- Durgarani- 3♀
♦துர்காரூபிணி- Durga Rupini- 3♀
♦துர்காரூபிணி- Durgarupini- 3♀
♦துர்காலட்சுமி- Durgalakshmi- 7♀
♦துளசி- Tulasi- 1♀
♦துளசி- Thulasi- 9♀
♦துளசி – Thulasi- 9♀
♦துளசி பாரதி – Thulsi Barathi- 4♀
♦துளசிமணி- Thulasimani- 1♀
♦துளசிலிங்கம் – Tulasi Lingam- 3♀

து வரிசை மற்ற சிறப்பு பெண் பெயர்கள்

♦துங்கபத்ரா- Tungabhadra- 7♀
♦துங்கா- Thunga- 8♀
♦துங்கா- Tunga- 9♀
♦துங்காதேவி- Thungadevi- 3♀
♦துதி- Dhuti- 8♀
♦துரண்யா- Turanya- 4♀
♦துருவா- Dhruva- 2♀
♦துருவி- Dhruvi- 1♀
♦துருவிகா- Dhruvika- 4♀
♦துர்காவாஹினி- Durgavahini- 6♀
♦துவாரகா- Dwaraka- 5♀
♦துவாரஹா- Dhuvaraha- 3♀
♦துவாரிகா- Tvarita- 1♀
♦துளிகா- Tulika- 2♀

Find tamil baby names girl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

நட்சத்திர பெண் குழந்தை பெயர்கள் தேர்வு செய்ய

அசுவிணி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பரணி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

கார்த்திகை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மிருகசீரிசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ஆயில்யம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மகம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

பூரம்  நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

உத்திரம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெண் பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

சுவாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அனுசம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

கேட்டை நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

மூலம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

உத்திராடம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

திருவோணம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

சதயம் நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

புரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

ரேவதி நட்சத்திர பெண் பெயர்கள்

error:
Scroll to Top