‘ வ வி’ யில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தைகள் பெயர்

ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் எழுத்தை தேர்வு செய்யுங்கள்

A  B  C  D  E  G  H  I  J  L  M  N  P  R  S  T  U  V  Y

      எ    கா கி  கு கோ  ச சா  சி  சு  சூ  செ  சே  சோ  த  தா தி  தீ  து  தே    நா  நி  நீ பா பி பூ போ   மா மி மு  மோ  யா  யு  யோ   ரா ரி ரு  ரோ   லி  லோ   வி வே வை   ஜி  ஜீ  ஜெ ஜோ  ஸ்  ஷ  ஹா ஹி ஹே

வ வி வே வரிசையில் ஆரம்பமாகும் இந்து ஆண் குழந்தை பெயர்கள்  : Child Name  starting with ‘வ வி வோ’

வ  வரிசையில் ஆரம்பமாகும்  குழந்தை பெயர்கள்

Name பெயர் கூட்டு எண்
VASANTHAKUMAR வசந்தகுமார் 5
VASANTHAN வசந்தன் 4
VARUN வருண் 2
     

வி  வரிசையில் ஆரம்பமாகும்  குழந்தை பெயர்கள்

Name பெயர் கூட்டு எண்
VIKRAM விக்ரம் 7
VIKRAMAN விக்ரமன் 4
VIGNARAJ விக்னராஜ் 2
VIKAS விகாஷ் 4
VISHWATMA விசுவாத்மா 4
VIDUL விதுல் 2
VIMAL விமல் 6
VIMALANAND விமலானந்த் 4
VIVEK விவேக் 2
VEVEKANANDAN விவேகானந்தன் 1
VINOTH வினோத் 1
VIJAYAN விஜயன் 7
VISWANATHAN விஸ்வநாதன் 2
VISHNUDAS விஷ்ணுதாஸ் 7
VISHNUDEV விஷ்ணுதேவ் 5
VISHWADHAR விஷ்வதர் 7

வே  வரிசையில் ஆரம்பமாகும்  குழந்தை பெயர்கள்

Name பெயர் கூட்டு எண்
VENIMADHAV வேணிமாதவ் 2
VEDAMURTHY வேதமூர்த்தி 2
VELMURUGAN வேல்முருகன் 5
VELUMANICKAM வேலுமாணிக்கம் 5

பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில்

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

நட்சத்திரப்படி பெயர் தேர்வு செய்ய

நட்சத்திரம்Names Start withபெயரின் முத்ல் எழுத்து
அசுவிணிCH,LA, SE,SH, SO,SU, SWசு, சே, சோ, ல
பரணிLI,LE, LA,LU, CHO,CH, LY,LEY, LO,LOWலி,லு, லே, லோ, சொ, சௌ
கார்த்திகைAB,AC, AG,AJ, AS,AK, AL,AM, AN,AR, AV,EL, IN,IN, UD,UM, UL,UM, UPஅ,இ, உ,எ, ஆ,ஈ
ரோகிணிVA,VI, UD,UL, UM,UP, VEஒ,வ, வி,வு, வா,வீ
மிருகசீரிசம்GA,GH,GI,KA,KI,KR,VEவே,வோ, கா
திருவாதிரைKU,KA, KO,GN, GH,CH, SA,SHகு,கா, ஞ,ச, கூ,கா
புனர்பூசம்GO,HA, HI,HR, HY,KE, KH,KO, EL,ES, IL,INகே, கோ, ஹ, ஹி
பூசம்HE,HO,UD,UG,UL,UM,UP,DA,DH,TA,THAஹே, ஹோ, ட,கொ, கௌ
ஆயில்யம்DE,DI, DR,DU, TE,TH, TI,TO, TR,TUடி,டு, டே, டோ
மகம்MA,ME, MO,MIம,மா, மி,மீ, மு,மெ
பூரம்MO,DA, DH,TA, DI.,DU, DW,TH, TI,TR, TUமோ,ட, டி,டு
உத்திரம்BA,BH, BI,BR, PA,PH, PR,DE, THடே,டோ, ப,பி
அஸ்தம்BH,BHO, BO,NA, PO,SH, CH,SA, DA,DH, TA,THபூ,ஷ, ந,ட
சித்திரைRA,RE, RO,RU, BH,BO, PEபே,போ, ர,ரி
சுவாதிDA,DH, RU,TA, TH,RA, RE,ROரு,ரே, ரோ,த
விசாகம்DE,DI, DU,DW, TE,TH, TI,TO, TR,TU, DA,DHதி,து, தே,தோ
அனுசம்NA,NE, NI,NU ந,நி, நு,நே
கேட்டைBH,BHO, BL,EL, IL,IN,PO, POO,PU, YA,NA, EZ,UD, UM,US, NI,UB, UP நோ,ய, இ,பூ,
மூலம்BA,BH, BR,PA, PH,PR, YA,YOயே,யோ, ப,பி
பூராடம்BA,BH, O,DA, DH,PA, PO,PR, PU,TA, THபூ,த, ப,டா
உத்திராடம்JA,JE, JW,CH, SE,SH, SIபே,போ, ஜ,ஜி
திருவோணம்GA,GH, JO,JU, JY,KA, SE,SU, SHஜே,ஜோ, ஜூ,கா
அவிட்டம்GA,GE, GH,GI, GU,KA, KE,KI, KO,KR, KUக,கீ,கு, கூ
சதயம்GO,KO, SH,SM, SN,SP, SR,ST, SW,CHA ,SA,SHA, SUகோ,ஸ, ஸீ,ஸூ
புரட்டாதிDA,DE, DH,TA, TH,SE, SO,DI, TR,TI, SH,SM, SN,SR, ST,SWஸே,ஸோ, தா,தீ
உத்திரட்டாதிCH,DU, SA,SH, SR,TH, TUது,ஞ, ச
ரேவதிCH,CHI, DE,DH, SA,SE, SH,SI,T Hதே,தோ, ச,சி

கருத்துகளை பதிவிடு

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன